(reprofotó: TA3, HA/Felvidék.ma)

A TA3 televízió „A nap témája” című, parlamenti választásokat megelőző szópárbajának rendszeres meghívottjai a Magyar Közösségi Összefogás választási listáján induló képviselőjelöltek. Február 17-én este Menyhárt József, az MKP elnöke (MKÖ) és Igor Čombor, a Štefan Harabin nevével fémjelzett Vlasť párt egészségügyi, regionális, helyi és közlekedési infrastruktúrafejlesztési szakértője volt a műsor vendége.  Mindketten pártjuk listájának 5. helyéről indulnak a február 29-ei választásokon.

A műsorvezető részletesen ismertette Čombor végzettségét, aki kifejtette, hogy olyan célokat szeretne elérni, melyeket független polgármesterként nem tudott megvalósítani, ezért lépett be a pártba, a magasabb politikai szintérre. Szlovákia 100 éves történetének kiemelkedő személyiségei arra ösztönzik, hogy a nemzetállamok megmaradásáért dolgozzon.

Menyhárt József magyarul is köszöntötte a tévénézőket, majd kifejtette, azért beszélt magyarul, mert 20 éve azért küzdenek, hogy a magyar közösség regionális és hivatalos nyelvként használhassa az anyanyelvét és mivel a magyar választókat akarja megszólítani, ezért magyarul folytatja a vitát.

A műsorvezető rákérdezett Menyhárt szlovák nyelvtudására, rámutatva, hogy a források szerint nagyon jól beszéli az államnyelvet. Menyhárt ezt rezzenéstelen arccal vette tudomásul és elmondta szlovákul, hogy ez egy szimbolikus aktus is a részéről, mivel a magyarokhoz, a választóihoz kíván szólni.

A műsorvezető azonban tovább forszírozta  a témát, bekerülés esetén a nyelvhasználat parlamenti módjáról kérdezte az MKP elnökét, aki elmondta, hogy a magyar kisebbségnek joga van használnia a déli régióban az anyanyelvét.

„Meg akarjuk mutatni, hogy nem félünk élni anyanyelvhasználati jogunkkal, ugyanakkor természetesen részei vagyunk ennek az államnak, mint kisebbségi közösség.”

Čombor véleménye szerint minden állampolgárnak egyenrangúnak kell lennie, ez a demokrácia alapja. A kisebbségi politikának arra a három alappillérre kell épülnie, melyek az ő programjuknak is részei.

„Természetesnek tekintjük a magyar kisebbséggel való együttműködést, ez semmilyen problémát nem jelent számunkra” – fűzte hozzá a Vlasť képviselőjelöltje.

Menyhárt nyomatékosította, hogy az MKÖ kormányváltást akar. Leszögezte, hogy az SNS-szel, a Smerrel és Kotlebáék pártjával elképzelhetetlennek tartják a politikai együttműködést.

Hasonlóan mint 1998-ban, most is a jó oldalon állnak, akkor a Mečiar-rendszert sikerült leváltani, most pedig a Smer leváltása a céljuk.

A Most-Híd politikájának következményei nyilvánvalóak, ezzel kapcsolatban nem bonyolódott részletekbe, de rámutatott, hogy a Most-Híd 30 ezüstpénzért adta el magát és emiatt nem bíznak bennük sem a magyar, sem a szlovák választók.

Čombor hangsúlyozta, hogy ha van a programok között átfedés, akkor minden párttal elképzelhetőnek tartják az együttműködést. A műsorvezető konkrétan rákérdezett, hogy a Kotleba vezette párttal való koalícióra igennel vagy nemmel felelnek-e, amire kitérő válaszként azt felelte, hogy az erőviszonyok ismeretében ezt a választások után tudja megmondani.

(reprofotó: TA3, HA/Felvidék.ma)

Miben különbözik a Most-Híd-tól az MKÖ?

Az MKÖ olyan társadalmilag fontos kérdésekkel tud bekapcsolódni a politikai színtérbe, melyek becsületességre, tisztességességre épülnek. Ennek egyik példája, hogy február 21-én a magyar közösség például Dunaszerdahelyen is kifejezésre juttatja, milyen megdöbbentő volt számára a Kuciak-gyilkosság, s hogy olyan erkölcsi állapotba került az ország, mint a 90-es években.  Emiatt is fontos a kormányváltás, hangsúlyozta Menyhárt.

„Az MKÖ etnikailag határozza meg a politikáját, mert ennek van ereje. A Most-Híd ennek hiányában is jelentett zsákutcát, s a szlovák képviselők, amikor megérezték a párt népszerűségének csökkenését, kiléptek. A magyar választók nem hisznek abban, hogy csak néhány képviselő jut számukra. Mivel azonban a Most-Híd nem engedte el a Smer kezét, ezért megszakítottuk a tárgyalásokat velük” – szögezte le Menyhárt.

A parlamenti bejutás esetén Menyhárt szerint partnerük lesz a KDH, az SaS és az OĽaNO, akikkel az eddigi megyei szintű közös munka alapján vállalható a koalíció, mivel közösen tudják fejleszteni a régiókat.

A következő kérdés a liberális eszmék elfogadására irányult

Menyhárt erre válaszában elmondta, hogy az MKÖ választási listája különböző nézetű, vallású embereket tömörít, de a  többséget adó párt az MKP, aminek alapvető értékei a konzervatív-keresztény, családközpontú értékek.

„A liberális eszméktől távolabb határozzuk meg magunkat”– mondta Menyhárt.

A szlovák alaptörvényben az MKP elnökének véleménye szerint jobban meg kellene erősíteni a család fogalmát, helyzetét.

„A déli régióban a család az, amely megőrzi magyar anyanyelvünket, értékeinket.”

A Vlasť párt alapvető értékeit Čombor szintén ezen értékek mentén fogalmazta meg, hangsúlyozva, hogy nem támogatják az azonos neműek házasságát.

Az önkormányzatiság és a régiófejlesztés témaköre

Arra a kérdésre, hogy több kompetenciát adna-e az MKÖ a régiónak, Menyhárt azt felelte, hogy a mostani megyerendszert nem tartja jónak, fontos, hogy legyen egy összefüggő, egységes déli megye.

A területi autonómia témája is felmerült, ennek kapcsán fontosnak tartotta elmondani, hogy a nyelvi, gazdasági egységet, erőt nem szabad rosszul értelmezni.

A magyarok itt akarnak erős közösségként élni, és ez nem jelenti a határok módosításának szándékát. Nem kell ettől félni, hiszen a magyarok, illetve a déli régió Szlovákia építőkövei, ahol több nemzetiség él együtt.

Azonban a természetes régiók kialakítása az elsődleges szempont és ehhez szükséges, hogy megvalósuljon a nyelvhasználat és az önkormányzatiság.

Čombor nem tartotta rossz javaslatnak a régiók erősítését, azonban a Krakkó–Budapest útvonal kiépítését tartja fontosnak. Ugyanakkor az egészségügyről elmondta, hogy a nemzetállamok hatáskörében nem az európai normáknak kellene megfelelni.

A műsorvezető utalt a magyar közlekedési miniszter eddigi déli régiót érintő munkájára, amit nem titkoltan lefelé minősített.

(reprofotó: TA3, HA/Felvidék.ma)
Menyhárt reagálásában Farkas Iván eddigi régiófejlesztési terveire irányította a figyelmet, melyek többek között érintik a Komárom–Pozsony vasútvonal kétnyomtávúvá tételét.

Čombor szakterülete az egészségügy, ahol véleménye szerint a meglévő forrásoknak – közel hétmilliárd euróról beszélt – a megfelelő helyre kell kerülniük.

Menyhárt a témában a regionális kórházak megerősítését, fejlesztését tartja szükségesnek. Felhívta a figyelmet az orvos- és nővérhiányra, s kiemelte, hogy a dél-szlovákiai betegeknek is ugyanolyan ellátásban kell részesülniük, mint az ország más részein élőknek.

Előtérbe helyezték, hogy nem osztoznak a Smer álláspontjában, miszerint szankciókkal büntetnék azokat az orvosokat, akik diplomaszerzés után 10 éven belül külföldön vállalnak munkát. Menyhárt szerint fontosabb az olyan munkakörülmények biztosítása, melyek itthon tartják a fiatalokat.

Mindkét beszélgetőpartner megköszönte a nővérek és az orvosok munkáját. Míg Čombor elismerte, hogy sokat kell utazni a speciális orvosi ellátásért, Menyhárt a regionális kórházak megerősítésében látta a megoldást.

A műsorvezető utolsó kérdése a prioritásokra vonatkozott

Čombor befejezésül azt mondta, annak ellenére, hogy a Vlasť új párt és diszkriminálva van, a választók figyelmébe ajánlja, mert számukra a legfontosabb, hogy  megnyugodjon a szlovákiai politikai paletta és eredményeket érjenek el regionális és helyi szinten az egészségügyben. Példaként említette  egy ultramodern onkológiai központ kialakítását Rózsahegyen.

Menyhárt zárszavában a felvidéki magyarságot szólította meg. Üzenetében a 22-es listára utalva kiemelte: válasszák a magyar listát, álljanak ki a közösségért!