Illusztráció (pixabay.com)

Az  Önkéntes Központok és Szervezetek Platformja a besztercebányai Önkéntes Központ nonprofit szervezettel együttműködve kidolgozta azokat az elveket és tanácsokat, amelyeket minden önkéntesnek érdemes figyelembe venni és betartani ezekben a nehéz időkben.

Bazár György, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tagja jóvoltából immáron magyarul is olvasható az ajánlás, melyet az alábbiakban közlünk:

 1. Legyetek különösen óvatosak. A fertőzés veszélye rátok és másokra is ott leselkedik minden szolgálatban, amit elvállaltok. Ne dolgozzatok önkényesen, meggondolatlanul.
 2. Ha az önkéntesség mellett döntötök, a legfontosabb, hogy felelősségteljesek legyetek önmagatokkal és másokkal szemben.  Legyetek teljesen egészségesek, ha segíteni akartok! A tevékenységetek során vigyázzatok magatokra és óvjátok a veszélyeztetett csoportokat (a 65 évnél idősebbeket, a krónikus és daganatos betegségekkel küzdőket, a szív- és érrendszeri problémákkal, valamint a légzőszervi problémákkal küzdőket).
 3. Tekintsd magadat potenciális fertőzéshordozóknak! Ez a pont különösen fontos, hiszen a fertőzött ember legalább három napig nem észlel tüneteket, mégis terjeszti a vírust. És ha én is az vagyok? Ezért hordj maszkot! Maszk nélkül ne beszélj senkivel. A maszkot tekintsd fertőzőnek. Ha a kezeddel megérinted, utána mindenképp fertőtlenítsd a kezed, ugyanez érvényes, ha az orrodhoz, szádhoz, szemedhez nyúlsz. Ugyanolyan jó, ha szappannal mosod meg a kezedet. Akkor is moss kezet, szappannal és legalább 20 másodpercig, ha indulsz valahova.
 4. A szolidaritás leghatékonyabb formája a közeli emberek, családunk, szomszédjaink részére nyújtott segítség. Az idősebb és veszélyeztetett embereknek már az is nagy segítség, ha aktívan érdeklődünk, hogy rendben vannak-e, szükségük van-e valamire, esetleg, ha felajánljuk segítségünket egy nagyobb bevásárlás, vagy gyógyszerkiváltás erejéig, mivel így nem kell kockáztatniuk egészségüket egy ilyen úttal.
 5. A korlátozott szociális kapcsolatok idején a közeli hozzátartozóitokkal, barátaitokkal legyetek telefonos vagy internetes kapcsolatban, nyújtsatok nekik szociális segítséget a modern technológiák általi beszélgetésekkel.
 6. Amennyiben egy konkrét szervezetnél szeretnétek önkénteskedni, győződjetek meg a következőkről:
  • Van-e a szervezetben olyan személy, aki koordinálja a tevékenységet
  • A szervezet biztosít-e részetekre védőfelszerelést
  • Egyértelmű-e a feladat (egy konkrét feladatban segítsetek, ne próbáljatok mindenben és mindenütt segíteni)
  • Betanítanak-e a feladat elvégzésére
 7. Az is segítség, ha otthon maradsz. Használd ki a lehetőségeket az otthoni vagy online segítségnyújtásra.
 8. Az önkéntes tevékenységekről aktuális információkat a helyi és a régióbeli önkormányzatok weboldalain találtok. Felkereshetitek a régióban működő önkéntes központokat is, melyekre elérhetőséget a dobrovolnictvo.com weboldalon találtok.

Az önkéntes alapvető jogai

 • jogában áll az adott községben a betegség lefolyásáról minden tájékoztatást megkapni
 • jogában áll az önkéntes tevékenységgel, a neki szánt feladattal és ennek időigényességével kapcsolatos minden információt megkapni
 • jogában áll kapcsolatba lépni és együttműködni az önkéntesek koordinátorával
 • jogában áll kapcsolatba lépni és együttműködni azzal a személlyel, aki kiosztja és ellenőrzi a feladatokat
 • jogában áll a tevékenységéhez szükséges minden képzést megkapni
 • jogában áll a tevékenységéhez szükséges folyamatos támogatást megkapni
 • jogában áll problémák esetén a szükséges segítséget megkapni
 • jogában áll a koordinátor személyére hivatkozni, amennyiben valaki olyat kér tőle, ami nem része a programnak vagy nem felel meg a szabályainak
 • jogában áll „nemet mondani”, ha a tevékenység nem felel meg az elképzeléseinek vagy képességeinek
 • jogában áll visszajelzést és értékelést kérni az elvégzett munkájával kapcsolatban
 • jogában áll az elvégzett munkáért pénzbeli /nem pénzbeli jutalmat kapni
 • jogában áll a tevékenységével kapcsolatos kiadásainak fedezésére
 • jogában áll a tevékenységéhez a megfelelő és szükséges hátteret megkapni
 • jogában áll, hogy biztosítva legyen az egészsége és biztonsága a tevékenysége során
 • jogában áll személyes adatainak védelmére az érvényes jogi szabályozásoknak megfelelően
 • jogában áll a tevékenységéről és annak időtartamáról írásos bizonylatot és értékelést kapni

Az önkéntes alapvető kötelességei

 • köteles nem elhallgatni az egészségi állapotára vonatkozó információkat és nem végezni önkéntes tevékenységet, amennyiben olyan személlyel találkozott, aki vírusfertőzött vagy az erősen vírusfertőzött térségekben járt
 • köteles az elvállalt tevékenységet legjobb tudása és képességei alapján elvégezni
 • köteles a tevékenységét a szigorú higiéniai elveknek megfelelően végezni, úgy, hogy se magát, se másokat ne veszélyeztessen
 • köteles a koordinátor utasításai alapján eljárni
 • köteles a szervezet etikai irányelveinek és biztonsági előírásainak megfelelően eljárni
 • köteles a tevékenységhez szükséges képzéseken részt venni
 • köteles elvégezni az elvállalt feladatokat, miközben nem élhet vissza a szervezet bizalmával
 • köteles segítséget kérni, ha szüksége van rá
 • köteles tájékoztatni a koordinátort, amennyiben megszakítja tevékenységét
 • köteles tevékenységét rendszeresen jelenteni a koordinátornak
 • köteles tájékoztatni a koordinátort minden fontos eseményről a tevékenységével kapcsolatban
 • tisztában van és tudatosítja saját korlátait (egészségügyi, időbeli stb.)
 • köteles haladéktalanul jelenteni azon személyes adatainak változását, amelyek hatással lehetnek a tevékenységére.