Lélekvándor (Fotó: Sztakó Zsolt/Felvidék.ma)

Március a könyv, az olvasás hónapja. Mintegy ennek a beharangozásául üdvözölhettük Somorján a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban Tőzsér Árpádot, Kossuth-díjas költőnket, aki a Lélekvándor című legújabb kötetét mutatta be.

Az alkalom házigazdája Csanda Gábor szerkesztő, a Madách Egyesület elnöke volt, aki bevezetőül a Lélekvándor kötetet ismertette.

„Tőzsér Árpád új kötete, a Lélekvándor (Új versek, 2017–2018) teljes pompájában vonultatja fel a költő eddigi opusainak jellemzőit, mindenekelőtt a történetelvű dikciót…”

Majd kérdéseivel a beszélgetés menetét lendítette előre. Pontosabban Tőzsér monológjait. Merthogy a kötet csupán ürügy volt arra, hogy a költő megossza a jelenlévőkkel az elmúlt nyolcvan egynéhány év felgyülemlett tapasztalatait, beavasson minket életének a főbb állomásaiba.

Például, amikor 1958-ban az akkor induló IRODALMI SZEMLE első számában közölte Tőzsér Árpád Férfikor című versét, amit most felvételről hallgathattunk meg Dráfi Mátyás szuggesztív előadásában.

Apropó, IRODALMI SZEMLE, Tőzsér Árpád kétszer is volt a lap főszerkesztője. Mindkétszer a politika távolította el, ami jelzi, hogy tájainkon rendszerektől függetlenül nem szeretik a szabadgondolkodókat.

Tőzsér Árpád költészetének állandó témája a halál, és ez alól a legújabb kötet se kivétel:

„…a halál szó 24-szer bukkan fel a kötetben, egyebek közt az utolsó versben, melynek címe: Beteljesedés. … Ebben a Beteljesedésben a Léggyökerek (2006) c. Tőzsér-verseskötet Sebastianus c. versének önmegszólítása visszhangzik.

A Sebastianusban a sztoikus intelem ekként szól: „Ne panaszkodj! Máskor más, most meg ez / adatott neked feladatként.” E mostani kötet záróversében, a Beteljesedésben így módosul a bölcsesség: „Ne félj! A halál után, az elgörbült térben-időben / az első évek a legnehezebbek.”

Jól kivehető, hogy e sorokban nem a szerzőtől egyébként sosem távoli irónia vagy szarkazmus szól, hanem sokkal inkább egy derűs, legföljebb a beletörődést sziporkázón kommentáló („az első évek a legnehezebbek”) attitűdre esik a hangsúly.”

Az este hivatalos része után kötetlen beszélgetés alakult ki a vendég és a közönség közt.