Fotó: SZRKE

„Isten adja az ő kegyelmét, hogy ne kelljen komoly nélkülözéseket átélnie senkinek, amivel kapcsolatban jó reménységgel vagyunk egyházunk tagjai iránt is” – írja körlevelében Fazekas László református püspök és Fekete Vince főgondnok.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezetei is immár több hete a megszokottól eltérő módon élik életünket. A püspök és a főgondnok körlevélben fordult a gyülekezetekhez, mint írják, ráérezve Pál apostol szavainak súlyára, aki a filippiekhez írott levelében ezt mondja: „Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. ” (Fil 4,12)

„Ez az időszak viszont mindenki számára megterhelő. Nagyobb odafigyeléssel kell élnünk életünket, meggondoltan kell cselekednünk a mindennapokban, de mégis végeznünk kell feladatainkat a családban, a munkahelyeken és az egyházban is.

Dicséretet illeti lelkipásztorainkat, mivel szinte mindenütt igyekeztek megtalálni a lehetőségét a szolgálatnak. Ezzel is láthatóvá válik a lelkipásztorok elhivatottságának komolysága. Hálás köszönet azoknak az egyháztagoknak is, akik ezt a szolgálatot hűséges odaszánással segítik.

Az egyház belső rendjéhez tartozik a gyülekezetek fenntartása és a kiadások fedezése is. Az elmúlt hetek minden gyülekezet számára anyagiakban kiesést jelentettek.

Mivel nem voltak templomi istentiszteletek, elmaradt a perselypénzből származó bevétele a gyülekezetnek, s a lelkészi hivatalba személyesen bevitt adományok is leálltak. Ez hosszú távon anyagilag ellehetetlenítheti a gyülekezetet, melynek jelei helyenként már most is mutatkoznak.

Ezért arra kérjük a gyülekezetek tagjait, hogy ne feledkezzenek el gyülekezetük anyagi támogatásáról. Az adományokat be lehet vinni a lelkészi hivatalba, s ilyen téren segítségnyújtásra meg lehet kérni akár a gyülekezet gondnokát vagy pénztárosát is.

Másik lehetőség az átutalás a gyülekezet folyószámlájára. A legtöbb családban van egy számítógéphez értő családtag, aki bizonyára szívesen vállalja az internetes utalást. A világhálón és a médiumokban hallgatott istentiszteletek is ösztönözzenek minket arra, hogy az oda szánt perselyadományt vagy személyes felajánlást félretéve, akár több alkalomra szólóan, egy összegben juttassuk el a lelkészi hivatalba, így előzve meg a gyülekezet számára kellemetlen anyagi helyzet kialakulását.

A gyülekezet vezetői pedig juttassák el a gyülekezet számlaszámát IBAN formátumban a családokhoz, megkönnyítve ezzel az adakozás lehetőségét” – fejtették ki körlevelükben.

Majd így zárták levelüket: Buzdítsanak erre Pál apostol szavai: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza reátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Kor 9, 78)

Vezessen bennünket Isten Szent Lelke és adjon kitartást, erőt, odaszánást ezen a téren is mindnyájunknak!