Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma, archívum

Mint ismeretes, a katolikus hívek az idei húsvéti szertartásokba a járvány miatt világszerte csak online vagy televíziós közvetítések útján tudnak bekapcsolódni. 

A kassai Szentháromság templomban, amely a premontrei rend tulajdonában van, legalább száz esztendeje a húsvéti szent három nap szertartásai magyar nyelven zajlottak,  a város többi 21 katolikus templomának mindegyikében pedig kizárólag szlovák nyelven.

Ez a hagyomány szakad meg az idén, mivel a rend elöljárója, Martin Štrbák apát úgy döntött, hogy a You Tube videomegosztó hullámain keresztül a járvány miatt online szentmisét mond, éspedig nem a jászóvári apátsági templomból, ahol az elmúlt évtizedekben tartotta a szertartásokat, hanem a kassai magyar hívek hajlékául szolgáló templomból. A rend szóvivője, Jozef Vaško elmondása alapján Martin Štrbák döntése, hogy a kassai magyar hívek nem követhetik online formában templomukból a lelkiatyáik által mondott szertartásokat, mert ezekre már nem marad tér. 

Hozzáteszem, hogy a templomi gyűjtéseket tekintve évtizedekig a magyar közösség volt a meghatározó, a vasárnapi 10 órai miséket közel 120 ember látogatja,  az elmúlt évtizedekben a magyar hívek havi 600-700 eurót gyűjtöttek össze a templom felújítására, ami ennyi év távlatából csaknem 150 ezer eurót tesz ki. Vasárnaponként öt templomban van Kassán egy-egy magyar szentmise, ezeket jelenleg összesen 350-400 ember látogatja.  A főapát  a hétköznapi szentmiséket már évek óta kihelyezte a kápolnába, amelyet egy hittanteremből alakítottak ki, a magyar feliratokat, illetve a freskómennyezetet viszont az utasítására ott is lefestették.

Az elmúlt évek tendenciája, hogy a templomot csak az általa újraalapított szlovák premontrei gimnázium növendékei és az elmúlt években mesterségesen felduzzasztott szlovák közösség használja. Ennek tagjait az elmúlt években más templomokból verbuválta össze.

Kassán az idén hat plébánián terveznek  online közvetített szertartást szlovák nyelven, tehát a szlovák híveknek van miből válogatniuk, a kassai magyarok viszont szentmise nélkül maradnak.  Mivel az idei húsvétot sokaknak az otthoni egyedüllét magányában kell megélniük, ezért a jelenlegi helyzet annál fájóbb.

Kapcsolódó cikkek