Muzsla község

Már megszoktuk: Muzsla községben példaértékű az önkormányzat gondoskodása a falu lakóiról. Most például az, hogy a polgármester állandó összeköttetést tart a község facebook oldalán keresztül a lakosság, önmaga és az önkormányzat között. Az ilyen eljárások méltán erősítik a lakosság bizalmát a hivatal iránt.

A polgármester kérdésemre, hogy milyen formában segítettek eddig a lakosoknak, és milyen az emberek hangulata, ismertette a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókat, és az eddigi segítségnyújtást.

A falubeli önkéntesekkel megszervezték a védőmaszkok varrását.

A községi hivatal munkatársai házhoz szállították a védőmaszkokat, előbb az időseknek, majd a fiatalabbaknak. Összesen 1500 védőmaszk készült el, miközben számos muzslai ajándékozott e nemes célra alapanyagot. Munkanapokon 56 ebédet szállítottak házhoz az időseknek. Hetente kétszer megoldották 48 rászoruló nyugdíjas bevásárlását. A községi szociális szolgáltatások által biztosították az idősek gyógyszerellátását.

A járványt illetően a község hírcsatornáin keresztül – falurádió, falutv, honlap, közösségi oldal – a lakosságát rendszeresen tájékoztatták a tudnivalókról, a központi válságstáb és az önkormányzat határozatairól, intézkedéseiről. A plébános lelkisegély-szolgálatot tart közösségi oldalán, vasárnaponként a falusi TV-ben.

A járvány ellenére, szűkített félfogadással, de szolgálják a lakosságot a községi hivatalban, hasonlóan teszik a postások a postahivatalban, a körzeti orvos a rendelőjében. A községi szociális szolgáltatások dolgozói a korábbiakhoz hasonlóan, a járvány idején is elvégezték, elvégzik a rászoruló idősek gondozását.

A községi hivatal dolgozói ellátják a közterek, parkok és a temető karbantartását, a fű kaszálását. A községi hulladék-gazdálkodási program sem állt le, a községi hivatal dolgozói begyűjtik és feldolgozzák a zöld hulladékot.

“Kérjük maradjanak otthon! Vigyázzanak egymásra! Átvészeljük, túléljük a járványt! Közösen sikerülni fog!” – E szép biztató szavakkal fejezte be ismertetését a polgármester.

Farkas Iván elmondta, hogy mindez a felsorolás nem csak az ő érdemeiről szól. Sokan tették a dolgukat egymásért! Viszont kötelességének érzi nyilvánosan megköszönni mindezt, és erről be is számolni.

A jó példa bizonyára másutt is hasznos lehetne, ha alkalmaznák jobb közösséggé kovácsolná a települések lakóit.