Fotó: pontibusegtc.eu

Négy éven át tartó, határon átnyúló akcióterv indult az Alsó-Ipoly völgyében, amellyel a periférikus térség gazdasági és munkaerőpiaci aktivitásának fokozását tűzte ki célul a PONTIBUS Európai Területi Társulás.

A RE-START (SKHU/1703/3.1/010) egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt.

Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyére jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra.

A 2019 júliusában indult és 2023 nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitra Megyei Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül került kialakításra.

Akciótervünk prioritásai között találhatjuk többek közt az idősekre alapozott gazdaság („silver economy”) fejlesztését, szociális otthonok létrehozását, munkaerő-képzési programok indítását, 50 év feletti lakosok munkaerőpiaci re-integrációjának elősegítését és a határon átnyúló kapcsolatok bővítését is.

A RE-START akcióterv 7 projektje összesen 4 148 886,37 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatással valósul meg.

Az akcióterv az alábbi hét önálló projektből áll, amelyek egy-egy témakört fednek le:

RE-BOOT: mentorprogram az 50 év felettiek munkaerőpiaci re-integrációja számára, a térség egészségügyi fejlesztése mobil szűrőbusz üzemeltetésével, kapacitáskoordinációs rendszer létrehozása a helyi szociális intézmények bevonásával

RE-STRUCTURE: szociális otthonok építése, megosztott szolgáltatások létrehozása a szociális intézmények részére szociális konyha és mosoda építése révén

RE-NEWAL: térségi mobilitás elősegítése kisbuszokkal, eszközök beszerzése a RE-STRUCTURE keretében épülő konyhához és mosodához

RE-HABILITATION: szociális gondozói képzés indítása

RE-CREATION: rekreációs és szabadidős szolgáltatások szervezése elsősorban idősek számára, közösségi ház építése és tájház bővítése

RE-BIRTH: képzés és szabadidős tevékenységek idősek számára, generációk közötti párbeszéd elősegítése

RE-START AP – CCP: a teljes akcióterv koordinációja és kommunikációja

Annak ellenére, hogy különálló projektekből áll az akcióterv, a projektek közötti szinergiák is kiaknázásra kerülnek a közös kapcsolódási pontok és az átfogó koordináció révén.