Illusztráció (pixabay.com)

Hónapok óta nagy belső csendben és erős szellemi koncentrációval mondott imáim nyomán olyan kifejtő, leleplező párbeszédre jutottam a COVID-19 láthatatlan birodalmával, amire nem találok jobb kifejezést, mint ezt: apokalipszis – most. A görög szó eredeti és bibliai értelme ugyanis ez: leleplezni, a homályos látást okozó fátyolt elvenni, egyértelműen megnyilatkozni, kijelenteni.

Alig győztem jegyzetelni kis noteszembe nekilendült üzenettömegeit. Elhatároztam, hogy az erős, elgondolkodtató üzeneteket igyekszem azon frissiben megosztani az Olvasókkal, hátha másoknak is olyan revelatív, megvilágosító, összefüggéseket teremtők és termők lesznek, mint nekem, s ezért a világjárvány okozta nagy bizonytalanságban támasztékot, talpalatnyi biztonságot adhatnak.

„Lazítások” – negatív apokalipszis – a gondolkodás három útja – Te melyiket választod?

Előre kell bocsátanom, hogy ezekben a dekódolt üzenetekhez mindig kerestem és meg is találtam Bibliámban az igei értelmezhetőséget. Isten Szentlelke vezetett ebben is. Neki hálás szívvel most a járványimák élén a számos felismerésből, „dekódolt üzenetből” röviden egyet-kettőt megosztok a kedves Olvasóval.

Ne féljenek ezektől, ezek nem álhírek, nem rémhírek, nem képzelgések, hanem a felelős, élő Krisztus-hit fénycsóvái az egyoldalúságok világában. Abban a világban, ami ilyen súlyos figyelmeztető világjárványból sem látszik igazából tanulni. „Lazításokról” harsog a média, s tudja vagy nem, ezzel is sok mindent leleplez. Ez a negatív apokalipszis. A lazítás szó ugyanis kifejezi részben az egészséges életösztönt, s ez jó. De ennél sokkal többet és fájdalmasabbat is elénk állít. Azt, hogy

nincsenek felkészítve/felkészülve a mai generációk a komoly pszichikai és egzisztenciális terhelésekre, a fizikai világban bekövetkező drasztikus egészségügyi változásokra, például egy világjárványra. Nincs mentőövük, nincs metafizikai mentőcsónakjuk.

Tisztelet a kivételeknek, mert sokan vannak, sok száz millióan, talán milliárdnyian szerte a világon, s hazánkban is a lakosságnak legalább 15-20%-a, akik mindig is tudták, hogy metafizikai támaszték, égi mankó, élő hit és imádság nélkül összedől az életünk. Égi támaszték nélkül olyanokká lesznek, mint az az ember, aki mankóra szorul, de ha elveszíti az egyik mankót, összeeshet, netán végzetes balesetet szenvedhet. Égi támaszték nélkül nem állhatunk szilárdan a földön! Istentudat, istenhit nélkül vak vezet világtalant poroszkálás, botorkálás a földi életünk – vakcina nélkül vagy vakcinával.

Illusztráció (pixabay.com)

Másik igen fontos tanulság, de ez még nem egészen a dekódolt üzenet: az emberi gondolkodásnak legkevesebb háromféle útja-módja van. Talán ezek a főutcák. Az egyik a tudósoké, a kutatóké, akik elektronmikroszkópjukba tekintve, a mélyvilág, a szemünknek láthatatlan birodalomba pillantanak bele, mostanság az új koronavírus igen kiterjedt birodalmába. Ez az elemző, analitikus, tudományos gondolkodás. Erre úgy rászokott a mai emberiség, mintha csak ez létezne.

Pedig van egy másikfajta gondolkodásmód is. Ez a felfelé néző, nem csak a fantasztikus, nagy méretű távcsövek birodalma ez, hanem a mennyei dolgok felé pillantó szemlélet. Másképpen a fizikai világra koncentráló gondolkodást ellensúlyozza az égi-földi összefüggéseket kereső és találó bölcseleti gondolkodás.

Mert az embereknek a tudományos tények mellett szükségük van egzisztenciális válaszokra, életbölcseleti, a szívnek, az életvitelnek szóló felismerésekre. A metafizikai, bölcseleti, filozofikus, istentudatos gondolkodásra és eligazodásra.

Amiben történelmi emlékezettel, intuitív szellemi tapasztalatokkal, hitküzdelmekkel szerzett hatalmas tudáshalmaz, nem csak ismerethalmaz az értelmező összefüggés keresésének és megtalálásának a kulcsmotívuma. És van a harmadik típus, ami szintetizálja, magába olvasztja és egyesíti magasabb életvezetési egységgé, elvekké, bizalommá az elemző és a bölcseleti tudásból mindazt, ami egy adott érzelmi, értelmi szinten eligazodást, támasztékot, égi és földi fixpontok koordinált egységét jelenti. Ezt nevezhetjük szintetizált, szervesen egybeépült bibliai látásmódnak, a Lélek által megvilágosított hit világ- és sorsértelmezésének.

Ma mindhárom alapvető gondolkodásmódnak megvan a létjogosultsága, de leginkább ezek koordinált együttműködésének a magas foka, minél nagyobb mértéke viheti előbbre az emberiséget az egyéni és a közösségi létszinteken a nagykorúság felé. Albert Einstein fogalmazta meg ezt nagyon ütősen:

„Kétféleképpen lehet élni. Úgy, mintha semmi csoda sem lenne ebben a világban. Vagy úgy, hogy valójában minden csoda. Én ez utóbbiban hiszek”.

A tények megrázó üzenete

Ezek előrebocsátása után csak egyet írok most le a COVID-19 csaknem egy tucat dekódolt üzenetéből. 2020. május 16-án a worldometers.info percre kész, leginkább megbízható adatai szerint az új koronavírus első nagy támadása következtében a világon 4 629 407 megfertőzött ember van. A vírus okozta megbetegedésben világszerte 308 676 ember hunyt el. A gyógyultak száma 1 761 062. Országonkénti megoszlás szerint a legtöbb fertőzött az USA-ban van, mai állás szerint 1 484 285 fő, itt követelte a vírus a legtöbb emberéletet, 88 507 személyt. Az elhunytak számát tekintve Anglia következik, 33 998 fővel, majd Itália 31 610 fővel. Mértékadó becslések szerint a számok világméretben június-július folyamán tetőződhetnek.

Egyre több elemzés és matematikai előrejelzés szól viszont arról, hogy a COVID-19-nek lehet őszi és téli hulláma is, ami a jelenleginél is súlyosabb lefolyású lehet. Ugyanis a vírus valóban nagyon intelligens, igyekszik az emberi védekezést „kicselezni”, hiszen már vagy húszféle mutációja van.

„Koronavírusom” dekódolt üzeneteiből

„Közlékeny” koronavírusom első üzenete éppen a mai generációk számára ismeretlen méretű, olykor sokkoló hatású pusztító erővel kapcsolatos.

Imigyen szól a COVID-19:

Miért csodálkoztok ezen a pusztításon? Száz éve a spanyolnáthát okozó vírusba közel 100 millió ember halt bele. Hol vagytok ti még ettől? Amit meg kellene látnotok, az például a következő.

A Föld, amely hozzátok hasonlóan Isten teremtése, creatio, óriási, szervezett organizmus, élővilág szó szerinti értelemben. És ti, meg atyáitok vagy jó 300 éve, amint elkezdődött az újkori ipari forradalom és az ádáz nyereségvágytól hajtott kizsákmányolása a föld javainak, egyre csak sebeztétek a földet. Erdőket, hegyeket, állat- és növényfajokat töröltetek le a föld arcáról.

Aztán elkezdtétek a múlt században a földet bántalmazó, valóban geo-cídiumhoz vezető atomfegyver-kísérleteket. Atomrobbantások a föld felszínén, a föld alatt, és a tengerszint alatt, Nevadától Kazahsztánon, Szibérián át a csendes-óceáni szigetekig. Bántalmaztátok, sebesítettétek a föld arcát. De ez sem volt elég. Hiszen ezek a kísérletek nem csak akkor sebeztek, öltek, amikor végrehajtották ezeket olyanok, akik már rég nem élnek. A nukleáris szenny felszállt az égbe, a sztratoszférába, még talán az ionoszférába is. És már akkor tudták a tudósok, hogy a stroncium 90 és más uránhasadék-anyagok bomlási ideje 30-40-50 év.

Eleitek szennye most az égből a fejetekre száll. Pedig a két Albert, Einstein és Schweitzer figyelmeztette az akkori nemzetközi politikai hatalmakat a kiszámítható és belátható időn belül fellépő súlyos károkra. S tudnám folytatni sajnos se szeri, se száma emberi bántalmazásotok listájával. De nem vádbeszédet akarok tartani, hanem életvédő beszédet. Hátha még tanultok valamit, ami javatokra válik – mondta fáradhatatlan COVID-19 vírusom.

Illusztráció (pixabay.com)

Tudjátok mi az, amit ma átéltek? – folytatta eszméltető szavait. – A Föld, az élővilág önvédelme gátlástalan és önző, harácsoló, piranhatermészetek ellen lépett működésbe. És

ha a bántalmazott, a megbántott Föld és élővilága visszavág, az sokkal hatalmasabb és erőteljesebb, mint amit ti tettetek. Ez a tettes önbüntetése.

Koncentráltan kapjátok vissza azt, amit okoztatok. Isten, aki a látható és láthatatlan világnak az Ura, figyelmeztetett benneteket közel 3000 éve: „Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle” (Ezékiel 18,2). És olyan civilizációt, istentudatos, hitre épülő kultúrát alkotott, aminek elején, a Noéval kötött szövetségkor elmondta: nem válik többé a víz özönvízzé, minden élőlény pusztulására.

Mivel Ő örök szövetséget kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön (1Mózes 9,15kk). És ti semmibe vettétek az Ő szövetségkötését, letiportátok az ígéreteket és az ígéretekre emlékeztető papjaitokat, prófétáitokat. Isten szövetségében egyenlő partneretek a Föld és minden élőlény – a létezés demokráciája ez Isten üdvözítő, jóságos theokráciája, uralma alatt! Ti ezt nulláztátok le. Annyira elvakultatok, hogy magatokat sem kíméltétek, háborúkban gyilkoltátok egymást, aztán meg romlottságotokban az élővilágot taroltátok le.

Nem értettétek meg Isten akaratát. Ő életet adott nektek, de a veletek élőkkel együtt.

Nem emelt ki titeket a világ uraivá, mint ahogy fékevesztett istentelenségetekben Isten helyére toltátok/toljátok fel magatokat. És nem értettétek meg apostolotok, Pál tanítását sem igazán: „Minden szabad nékem, de nem minden használ” (1Korinthus 6,12).

Illusztráció (pixabay.com)

Most is csak élvezeteitekre, napnyi elmaradt vigadalmaitok bepótlására, feelingvadászataitokra gondoltok, lazítani akartok minden áron. Ahelyett, hogy az enyhítéseket mélyebben átgondolnátok és kellő elővigyázatossággal, tapintattal, sokkal inkább istentudatosabban, lépcsőzetesen, ember és élővilág-kímélőbben kezdenétek újra élni.

Megint csak harácsolni akartok. Meggondolást, fékezést, józanságot, segítőbb lassulást ajánlok nektek, amit a régiek így mondtak: megtérést, visszafordulást a rossz útról, ami biztosan a semmibe, pusztulásba, egyéni és világméretű szenvedésekbe torkollik. Pörögtök, pörögtök újra, s félő, vakon elpörögtök életetek igazi értelme mellett. Most befejezem, mert különben el nem hordozhatjátok, amit mondok nektek…. De folytatjuk, minthogy a világjárvány is folytatódik. Imádkozzatok, csendesedjetek el kicsit, mielőtt végleg elnémultok a félelem és kétségbeesés miatt.

Nehogy beteljesüljön napjaitokban Ézsaiás látomása: „Az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullanak, mint a legyek”. Halljátok meg ezeknek a kemény soroknak a bevezetését is:

„Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, ti nemzetek!…Emeljétek fel szemeteket az égre!” (Ézs 51,6; 4)..