(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma, archív)

A MESA 10 Kht. 2016-ban indította el az „Észt ad”  (To dá rozum) nevű projektet, amelynek célja az oktatásügy minőségének javítása Szlovákiában.

A javaslatot 2020 március elején hozták nyilvánosságra, és egyúttal társadalmi vitát kezdeményeztek a tervezetről. Szerzői között találjuk Miroslava Hapalovát, az Állami Pedagógiai Intézet újonnan kinevezett igazgatóját. Ezért is gondoljuk, hogy az oktatási tárca támogatja az elképzeléseket. Ez lehet az első olyan reformtervezet, amelyet meg is valósítanak.

Az elmúlt napokban már történtek olyan lépések, amelyek összhangban vannak a javaslatban megfogalmazott elképzelésekkel.

Ilyen például a legfontosabbnak ítélt tantárgyak kijelölése, a többit a választható tantárgyak kategóriájába sorolták. Az említett tantárgyakon belül kijelölték a törzsanyagot is, amelyet minden tanulónak el kell sajátítania, azaz redukálták a kötelező tananyagot. Az alsóbb osztályokban az osztályozás helyett szóbeli értékelést javasolnak – ez is összhangban van a reformtervezettel.

A tervezet emellett az iskolaszerkezet átalakítását is célul tűzte ki.

A alapiskola alsó tagozatát ötévesre bővítenék és két ciklusra bontanák.

Az első hároméves ciklus (1-3. évfolyam) az írás, számolás és az értő olvasás elsajátítására szolgálna. Az értékelésre csak a ciklus végén kerülne sor. Közben csak szóbeli értékeléssel számolnak, és nem lenne buktatás sem.

Az alsó tagozat második ciklusa lehetőséget biztosítana arra, hogy differenciált oktatással és egyéni haladási tervekkel felkészítsünk minden tanulót – a hangsúly azon van, hogy minden tanulót – a harmadik ciklusra (6-9. évfolyam), tehát a felső tagozatra.

Ezt az elképzelést nagyon jó ötletnek tartjuk, mert hatékonyabbá tehetné az alapozást, segítené a hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekek felzárkóztatását és csökkentené a tanulók lemorzsolódását.