A Furfang online anyanyelvi játékba bekapcsolódó diákok, Szabó Szerafina tatai könyvtáros, Osgyáni Zsuzsanna külkapcsolatokért felelős munkatárs és Rigó Balázs, Tata alpolgármestere (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tanévzáró ünnepségén tizedik alkalommal volt jelen a testvérvárosi Tata önkormányzata, hogy értékes könyvcsomagokat adjon át az iskola három alsó tagozatos és három felső tagozatos tanulójának, akik tanáraik értékelése alapján a magyar nyelv művelésében leginkább jeleskedtek a tanév folyamán.

Rigó Balázs, Tata város alpolgármestere és Osgyáni Zsuzsanna, külkapcsolatokért felelős referens, Szőgyén díszpolgára adta át az ajándékokat az arra érdemes tanulóknak. Ők: Elzer Zalán 2. osztályos, Dékány Dorka 3. osztályos, Morvai Emma 4. osztályos, Tóth Izabella 5. osztályos, Virág Laura 5. osztályos és Cseri Ágoston 9. osztályos tanulók.

 „Nagyon örülök, hogy ma ismét itt lehetek Önökkel, Veletek Szőgyénben, azon a határon túli magyar településen, amellyel az általam képviselt Tata városának immár közel negyed évszázados testvérkapcsolata van. Méghozzá olyan testvérkapcsolata, amelyet a magyarság közös múltján és kultúráján túl „valódi” vérségi kötelék fűz össze azon szőgyéni családok révén, akiket 1948-ban telepítettek át Tata környékére, s akik közül később sokan városunk Újhegy nevű részére költöztek be. Én magam nem hiszek a véletlenekben, ezért úgy gondolom, sorsszerű, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján túl és egy olyan világjárvány idején, amely nem tette lehetővé, hogy erről a magyar nemzet számára tragikus centenáriumról együtt emlékezzünk meg, most elsőként a kárpát-medencei magyar testvértelepüléseink közül éppen ide, Szőgyénbe vezetett az utam. Oda, ahová alpolgármesteri megbízatásom legelején is először látogathattam el, s abba az intézménybe, amelyhez magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanárként talán a legerősebb személyes kötődés fűz.”

– mondta bevezetőjében Tata város alpolgármestere.

Rigó Balázs átnyújtja a könyvcsomagot és az elismerő oklevelet Elzer Zalánnak (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Tata város önkormányzata a vírus okozta zárlat idején több virtuális lehetőséget biztosított a közös találkozásra, az anyaországtól elszakított testvér-települései részére. Ilyen online térben tartó utazás volt, a Furfang nevet viselő, egy hónapon át tartó játék, mely anyanyelvi fejtörők megoldására hívta Tata testvér-településeinek iskolásait. Így részt vettek a játékban a szőgyéni gyerekek mellett szovátai és magyarkanizsai diákok is. A játékos vetélkedő feladatait Szabó Szerafina tatai könyvtáros állította össze. A pontgyűjtő játék nemcsak szórakoztató és tanulságos volt, de kifejezte a nemzet összetartozását, a közös anyanyelv szeretetét.  Szőgyénből tizenhárom diák kapcsolódott be a játékba, nekik elismerő oklevelet és ajándékot nyújtott át Rigó Balázs.

A járvány miatt az idei tavaszon elmaradt a hagyományos Anyanyelvi vetélkedő a Csongrádyban, melyre huszadik alkalommal került volna sor Tata Város Önkormányzatának szervezésében. A nagy népszerűségnek örvendő anyanyelvi vetélkedő mindig izgalmas kihívás a Csongrádys diákoknak, hiszen a nyertes csapat egy hetet tölthet el a felkészítő tanár kíséretében a testvérvárosban. Ezt az elmaradt vetélkedőt is pótolni kívánta az ötletgazda, Osgyáni Zsuzsanna, a Furfang című anyanyelvi játékkal.

Tata önkormányzata a most befejeződött tanévben éppen tizedik alkalommal kapcsolódott a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjához és hozta el az intézmény első osztályos tanulói részére a támogatást az iskolaév kezdetén.

Ez a támogatás Tata önkormányzata részéről minden évben akkora, hogy a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola elsősei közül mindenki részesülhet belőle. Az elmúlt évek alatt ily módon 157 kisdiák részesült a testvérvárosi támogatásban.

Szarka Andrea igazgató, háttérben a tatai küldöttség és Szőgyén polgármestere (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az ünnepségen jelen volt Méri Szabolcs polgármester, aki köszönetet mondott a testvérváros figyelmességéért, és mindazért a nemes gesztusért, mellyel támogatják az anyanyelvi iskolát. Ismertette az önkormányzat terveit, ami szerint a nyári szünet idején befejezésre kerül az iskola külső szigetelése és a festése. „Tudjuk, hogy a jövő az iskolapadban kezdődik és kilenc év alatt kell gyermekeinket tanítani, gazdaggá, nyitottá tenni, felkelteni az igényességüket, minden igazra, jóra és szépre.” – mondta Szőgyén első embere.

Szarka Andrea igazgató megköszönte Tata testvérvárosnak és a helyi önkormányzatnak a támogatást, valamint a szülőknek és diákoknak az egész évi munkát, és azt, hogy a minden eddiginél nagyobb kihívást és a rendkívüli helyzet megoldását vállalták, közösen és sikeresen megoldották azt az iskola pedagógusaival. A kitüntetett tanulók és a versenyeken elért eredmények tulajdonosai az iskola mellett működő szülői szövetség ajándékait vehették át az ünnepségen.

Farkas Zsolt iskolaesperes hálaadó imát mondott az elmúlt tanévért és kérte a Mennyei Atya gondviselését az intézmény diákjaira, pedagógusaira, támogatóira. Befejezésként a második osztályos tanulók verses-zenés összeállítása zárta a 2019/2020-as tanévet.

Végezetül álljon itt Rigó Balázs, tatai alpolgármester ünnepi köszöntőjének néhány sora:

Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él.
E kincs neve: Édes anyanyelv

– vallotta a 19. századi magyar próza fejedelme, Jókai Mór.”

Ezt a kincset nyújtja a Felvidéken minden magyar nyelvű iskola tanítványainak, miként azt Szőgyénben, a Csongrády Lajos Alapiskola.