(Fotó: Ölveczki Árpád)

A Párkány melletti muzslai alapiskola történelmi épülete az egyetlen a Felvidéken, amely jelképpel is őrzi a történelem aranykorát, az iskola épületén lévő Szent Korona szimbólummal.

A 160 fős, Endrődy János nevét viselő iskola gyűjtőiskola lett az utóbbi években. Az iskolabusszal és egy bérelt autóbusszal a közeli településekről, tanyákról (Csenkéről, Kismuzsláról) hordják ide a tanulókat. Ebedről, Karváról, még Párkányból is járnak ide diákok, az  intézmény jó hírnevének köszönhetően egyre többen.

Mint  Ölveczky Árpád igazgató a Felvidék.ma megkeresésére elmondta:

A március 15. és június 1. közötti kényszerszünet alatt sem állt meg az élet az iskola falain belül. A már elkezdett átalakítási és fejlesztési munkálatokat is folytatták a kialakult helyzethez alkalmazkodva.

Az iskola iránti bizalom jele, hogy a június 1-én újraindult iskolalátogatás – az állami előírásoknak megfelelő előkészítés után – 80 %-ban megindult az 1-5. évfolyam tanulói részéről. A 20 százaléknyi továbbra is otthon tanuló diákokkal a pedagógusok a távtanulás eszközeivel foglalkoznak csakúgy, mint a felső tagozatosok esetében.

A kialakult helyzetre való tekintettel az előírások szigorú betartásával indították meg az életet az iskolában.

Biztosítottak meleg vizet a mosdókban, melynek feltétele az elektromos hálózat bővítése volt, valamint szenzoros kézfertőtlenítőket szereltek fel, s a fokozott higiéniai feltételek biztosítása mellett nyitották meg újra az iskola kapuit.

Az orvosi rendelőkben is található, ultraibolya fénnyel működő légkör-csírátlanító lámpákat szereltek fel. Valamennyi berendezés az influenzajárvány megelőzésére is hasznos lesz a jövőben. Mindezek költségeit az iskolai költségvetésből térítették, mintegy 3 500 € értékben.

Az iskola további korszerűsítéséről az igazgató elmondta: az iskolához tartozó udvari részen van egy műfüves többfunkciós sportpálya, (ahová a lelátó építését tervezik), mely télen jégpályának is kihasználható. A szünetek és a szabadidő egészséges és hasznos eltöltését szolgálja a fákkal, bokrokkal, ülőhelyekkel kialakított tágas terület. Itt a közelmúltban fedezték fel az eddig feltáratlan kutat, melyet az iskola parkjának öntözésére használnak.

Bemutatta a régi épület azon zugait is, amelyeket eddig nem hasznosítottak.

Köztük a legnagyobb újdonság a népi játékok és néptánc oktatásához szükséges korszerű tükörfallal ellátott mozgásterem létrehozása, melyet már most használnak az alsó tagozatosak.

Emellett a kiscsoportosok számára elkészültek a népviseleti ruhák is.

A közelmúltban korszerűsítették a természettudományi laboratóriumot. A számítógépekkel és technikai eszközökkel felszerelt teremben a diákok megismerkedhetnek a természettudományokkal, s a legkorszerűbb technikai eszközök felhasználásával tanulhatnak.

Az igazgató elmondta, hogy ebben a tanévben a járvány miatt több mint húsz tervezett esemény elmaradt. A márciusban beindult programok nagy részét ősszel folytatják majd. Többek között megszakadtak a Cseperedő programon belül megvalósuló Ringató foglalkozások is.

Az iskolai életet jellemezve elmondhatjuk, hogy az évente ismétlődő programjaik közé tartozik a hagyományőrző nap, a sportnap és a gyermeknap. A nemzeti ünnepek állandó szereplői az iskola diákjai. A különböző országos versenyek, vetélkedők  díjazottai között is  mindig ott vannak a muzslaiak is. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel továbbra is három pedagógiai asszisztens foglalkozik, főállásban pedig gyermekpszichológus és speciális pedagógus foglalkozik a tanulókkal.

(Fotó: Ölveczki Árpád)

Az állandó jelleggel működő szakköreik között van  báb-, színjátszó, sport-, asztalitenisz-, angol nyelv, valamint irodalmi szakkör, ezeken is gyarapíthatják ismereteiket a tanulók, miközben hasznosan töltik a szabadidejüket. Az oktatást felújított természettudományi szaktanterem, iskolai könyvtár és a gyakorlati készségek fejlesztését iskolai műhely segíti.

A legutóbbi fejlesztéseket – főleg a belső felszerelést, korszerűsítést saját költségvetésből fedezték, de a sportpálya, udvar felújítását és más egyéb újításokat a község támogatásával végezték.

Mindez a helyi önkormányzattal – élén Farkas Iván polgármesterrel – való együttműködés eredményeként valósulhatott meg. Muzsla község az alapiskola végzős diákjainak akár 1 200 € értékű anyagi támogatást nyújt az Endrődy János Esélyteremtő Alapból.

Az iskola jelenének, jövőjének krédója a következő idézet:

„Tiszteld s tanuld más művelt népek nyelvét is, …de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.”

(Kölcsey Ferenc)

A fenti idézet szellemében végezzük oktató-nevelő munkánkat. A XXI. század igazi szellemi műhelyévé akarunk válni – hangsúlyozta végezetül az igazgató.