Az óvodai nevelés állami oktatási programja

A Comenius Pedagógiai Intézet gondozásában megjelent Az óvodai nevelés állami oktatási programjának magyar nyelvű szakfordítása.

A Comenius Pedagógiai Intézet a 2017-es év első felétől folyamatosan figyeli a felvidéki magyar óvodapedagógiai társadalom igényeit. Ebből kiindulva tevékenységünk egyik fontos célkitűzése volt a 2016-ban megjelent óvodai állami oktatási program adaptációja.

Az óvodai nevelés alapdokumentuma az állami oktatási program (Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách), amely az ország valamennyi óvodájában biztosítja az iskolaköteles kor előtti intézményes oktatás egységes minőségét.

Magyar nevelési nyelvű óvodáink jelentősen hozzájárulnak a közoktatás és a társadalmi élet alapjainak lerakásához, ezért kiemelten fontos, hogy az anyanyelven zajló pedagógiai munka ugyanolyan magas szinten valósuljon meg, mint a többségi intézményekben.

Magyar óvodáinknak annak ellenére kell versenyben maradniuk, hogy az állam több évtizedre visszamenőleg nem biztosítja az alapdokumentumok magyar nyelvű fordítását.

Az óvodai nevelés állami oktatási programja

A Comenius Pedagógiai Intézet kapcsolata a felvidéki óvodapedagógia szereplőivel folyamatos és szoros. Tevékenységünk során fény derült arra, hogy nincs egységes óvodapedagógiai magyar szaknyelv, amely a pedagógiai munka színvonala megtartásának és az anyanyelv használatának elengedhetetlen feltétele. Az óvodapedagógus társadalom aktív tagjainak szakmai hozzáértése és tapasztalataik által megoldást kerestünk és találtunk erre az égető problémára.

A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően Intézetünk gondozásában elkészült Az óvodai nevelés állami oktatási programjának magyar nyelvű fordítása. A 168 oldalas kiadvány mellékletét képezi Az elsajátítandó készségek szintjei (Adaptácie výkonových štandardov) is.

A felvidéki óvodapedagógiát érintő két alapdokumentum az eredeti szakmai anyag pontos és magas szintű fordítása. Egységes alapul szolgál a magyar és szlovák óvodapedagógiai szakkifejezések értelmezéséhez, az anyanyelven végzett pedagógiai munka és dokumentáció összehangolt minőségbiztosításához. A minőség zálogaként a dokumentumot a Selye János Egyetem oktatói lektorálták.

A kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta, amelyet ezúton is köszönünk.

A szakfordítás az óvodai nevelés szakmai tartalmának pontos, egységes magyar nyelvű értelmezését és intézményi bevezetését segíti elő, valamint megkönnyíti a nemzeti kisebbségi óvodákban folyó oktató-nevelő tevékenység dokumentációjának két nyelven történő vezetését.

Szabadon felhasználható a mindennapi pedagógiai munka, valamint az anyanyelvi nevelésre vonatkozó továbbképzések, pedagógiai kutatások, publikációk és munkák során.

Intézetünk célja, hogy a kiadvány minden óvodában segítse a pedagógusok munkáját és biztosítsa a magyar szaknyelv egységesítését és megerősödését.