Fotó: Kassai Megyei Önkormányzat

A közelmúltban kaptuk a hírt, hogy dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký, a Szepesség és a szepességi német egyház- és kultúrtörténet egyik legnagyobb szakértője 88 éves korában elhunyt.

Ivan Chalupecky 1932. március 16-án a szepességi Neudorfban született egy „cipszer deutsch” családban, s a német nyelv mellett jól beszélte a magyar és a szlovák nyelvet.

Tanulmányait a Késmárki Evangélikus Gimnáziumban kezdte, majd Theissholzban, szlovák iskolában folytatta.

A háborút követően sok megpróbáltatás érte, az érettségi előtt kizárták az iskolából és kényszermunkára kötelezték.

1955-ben megengedték, hogy leérettségizzen, majd sikerült elhelyezkednie a Lőcsei Levéltárban, mely akkor a Kassai Állami Levéltár filiáléjaként működött. Munka mellett végezte egyetemi tanulmányait történelem és levéltár szakon a Comenius Egyetemen. Az 1960-as években a politikai helyzet enyhülése következtében diplomázhatott. A prágai tavasz időszakában kapta meg igazgatói kinevezését az akkor már önálló Lőcsei Állami Levéltárba. Ezt követően, amikor a politikai helyzet ismét súlyosbodott, eltávolították a levéltár éléről, de mivel a szakmai munkájára szükség volt, továbbra is ott dolgozhatott.

A bársonyos forradalom után rehabilitálták és újra a Lőcsei Állami Levéltár igazgatója lett. A Szepesi Történeti Társaság elnöke volt.

Ernst Hochberg, aki jól ismerte őt, a Karpatenjahrbuchban írja róla, hogy szaktudása szinte felülmúlhatatlan és a sok megpróbáltatás ellenére is hívő ember tudott maradni.

Aki ma a cipszereket és a Szepességet kutatja, nem hagyhatja figyelmen kívül Chalupecky e témában megjelent kutatásait, tanulmányait, előadásait és könyveit.
Egyik fő kutatási területe volt a lőcsei Szent Jakab-templom híres faszobrászának, Pál mesternek élete és munkássága, aki a lőcsei templom gyönyörű főoltára mellett még több szepességi és szlovák templomban is alkotott élete során.

Chalupecky létrehozott Lőcsén Pál mesternek egy múzeumot és filmet is készített róla.

Chalupecky professzor a Genersich Alapítvánnyal is kapcsolatban állt és sok segítséget nyújtott több, a Genersichekkel kapcsolatos konferenciánál, ahol előadásaiból mindig értékes ismereteket kapott a hallgatóság. Ott volt 2010-ben Késmárkon, ahol Levoca: The city of the traditions címmel tartott előadást, majd 2011-ben Késmárk városa és a helyi Karpatendeutschen Verein ünnepséget rendezett Genersich János – korának kiváló tudósa, egyháztörténésze, irodalmára, Genersich Antal nagyapja – születésének 250. évfordulója alkalmából, ahol szintén tartott előadást dr. Ivan Chalupecky.

Emlékét tisztelettel megőrizzük az utókor számára!

Kriszta Edina, a dr. Genersich Antal Alapítvány önkéntes segítője