A Szőgyén Öröksége Társulás a Szőgyéni Egyházközség támogatásával, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából a nemzeti összetartozás napjára emléklapot adott ki.

Az A5-ös, négyoldalas emléklap címlapján az Összetartozunk felirat olvasható. Alatta a történelmi Magyarország, mint Mária országa látható.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A Nagyboldogasszony jobb kezében tartja a magyar Szent Koronát, bal kezében a jogart, ölében ül a gyermek Jézus. Előtte a pajzs az Árpád-sávokkal, a hármashalommal, a kettős kereszttel, mely Szent István király apostoli királyságának jele. Lábai alatt a sarlós félhold és egy gyermek-angyal. Feje fölött glória, melyben tizenkét csillag tündököl, háta mögött arany fénycsóva. A lap alján a két évszám látható: 1920-2020

A második lapon Deák Ferenc örök érvényű idézete olvasható, fölötte a Szent Korona a birodalmi címerrel, melyet két angyal tart kétfelől.

„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De amiről a nemzet félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges.” Deák Ferenc

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A harmadik lapon a magyar püspöki kar imája olvasható, Mindenkitől elhagyatva címen, mely a trianoni döntés után látott napvilágot. Mindkét lap hátterét Nagy-Magyarország térképe alkotja.

Mindenkitől elhagyatva
(A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után)

Mindenható örök Isten!
Mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk,
aki senkit sem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket és
segíts meg minket,
szegény magyarokat!
Ellenségeink lettek úrrá felettünk,
országunkat feldarabolták,
alkotmányunkat szétrombolták,
királyunkat számkivetésbe hurcolták,
minket porig aláztak,
minden szabadságunktól megfosztottak,
és ami romlásunkra van,
azt parancsolják nekünk.
A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk!
Hallgasd meg esedezésünket,
Könyörülj rajtunk
a Te nagy irgalmasságod szerint.
Ha a sok súlyos csapás
a Te büntetésed,
amelyet bűneinkkel vontuk magunkra,
bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak!
Ha széthúzásunk oka
nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad próbára tenni,
tekintsd gyöngeségünket és
rövidítsd meg látogatásod idejét!
Add a hatalmat azok kezébe,
akik azt Tőled veszik
és a haza javára használják!
Adj a nemzetnek önzetlen
hűséges és minden áldozatra kész fiakat,
szerencsétlen hazánknak
pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre,
vedd oltalmadba örökségedet.
Pártfogolj minket szent Fiadnál,
hogy az Ő kegyelméből
Szent István országa
újra életre támadjon!
Ámen.

Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A negyedik lapon egy korabeli képeslap másolata látható, melyen Krisztus keresztje és az arra felszegezett Magyarország körvonalai láthatóak. A kereszt a Szent Koronából emelkedik a magasba, körülötte fénysugarak törnek felfelé. Alul felírás olvasható: „Igazságot Magyarországnak!”

Az emléklapon a Szőgyén Öröksége Társulás logója és a Szőgyéni Római Katolikus Egyházközség pecsétje jelöli a kiadvány gondozóit.