Az Új Egység Mozgalom tegnap megtartotta közgyűlését a gömöri régióban, Tornalján. Az eseményre a Rákóczi Magyar Házban került sor, ahol a küldöttek mellett meghívott vendégként jelen volt Orosz Örs, az Összefogás alelnöke és Gyimesi György, az OľaNO párt parlamenti képviselője.

A közgyűlés kezdetén Iván László házigazda köszöntötte az egybegyűlteket megnyitva az ülést. Őt követte Szögedi Anna, Tornalja polgármestere, aki örömének adott hangot, hogy a szervezők ezt a várost választották összejövetelük helyszínéül, majd hozzátette, hogy mi, felvidéki magyarok politikai hovatartozástól függetlenül magyarok vagyunk, és Trianon után száz évvel még mindig itt vagyunk.

Ezt követően Samu István, az Új Egység Mozgalom elnöke szólt a jelenlévőkhöz, megköszönte a tagságnak az eddig végzett közös munkát, főként a június 4-i 100 km-es autós és motoros felvonulást emelte ki, és mindazok tevékenységét, akik részt vettek az esemény megszervezésében. Utána a meghívott vendégek kaptak szót.

Gyimesi György tolmácsolta Igor Matovič miniszterelnök üdvözletét a küldötteknek, majd elmondta, fontosnak érzi, hogy a Felvidéken mindnyájan együttműködjünk a legmeghatározóbb kérdésekben, ő pedig bármilyen javaslatot továbbít a szlovák kormány és törvényhozás felé. Orosz Örs beszédében kihangsúlyozta, hogy végbe kell mennie a politikai elit megújhodásának, és el kell indulnia a közös műhelymunkának, hiszen a felvidéki választópolgároknak nincs szükségük arra, hogy további nyilvános egymásnak feszülést lássanak az érdekképviseletüket felvállaló felek között. A továbbiakban a közgyűlés tagjai tehettek fel kérdéseket a meghívottaknak.

Az Új Egység Mozgalom elnökségének tagjai is feltettek egy-egy kérdést. a Gyimesi Györgyhöz címzett kérdés nemrégiben megjelent kijelentésére utalt, miszerint a felvidéki magyaroknak nincs szükségük a kettős állampolgárságra, erre a képviselő azt válaszolta, hogy ő azt mondta, nem ez az elsőrangú kérdése az itt élő magyar közösségnek, nem pedig azt, hogy nincs rá szükség, csak a médiában mindezt másképpen tálalták. Orosz Örs kérdése arra vonatkozott, hogy van-e valamilyen elképzelése az egységre vonatkozóan, szerinte tárgyalni kell minden féllel, aki igényt tart az együttműködésre, nem pedig kibúvót keres a teendők alól.

Az ülés során döntés született arról, hogy az Új Egység Mozgalom fogalmazzon meg egy közös nyilatkozatot, melyben felszólít minden politikai szereplőt arra, hogy senki ne készítsen, és ne nyújtson át semmiféle memorandumot vezető szerveknek anélkül, hogy egyeztetne a Felvidéken élő többi magyar közösség tagjaival.

Természetesen tárgyaltak a mozgalom jövőjéről és strukturális felépítésének kibővítéséről is. A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget.