A magyarországi Halászi községben 2020. július 15-én megrendezésre került a „Vallásturisztikai értékek a Szent Márton zarándokút árnyékában /Poklady náboženského turizmu v tieni pútnickej cesty svätého Martina” című pályázat projektindító sajtótájékoztatója.

Az SKHU/WETA/1901/1.1/002 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának (KPA) keretében valósult meg. A jóváhagyott támogatás összege 46 428,50 EUR (az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően). A partnerek (Halászi Község Önkormányzata – vezető partner; Római Katolikus Egyház, Jókai Egyházközség – határon túli partner) önrésze 15%.

A program 17.00 órakor kezdődött a megnyitóval, ahol Majthényi Tamás, Halászi polgármestere és Nagy Péter, Jóka község plébánosa mondtak köszöntőt. Utána a projekt bemutatása következett, amelyet Lelkes Gábor tartott meg, aki felvázolta a kultúrházban nagy lélekszámban megjelent érdeklődő közönség előtt a projekt valamennyi aktivitását, valamint a vallási turizmusban rejlő lehetőségeket a szlovák-magyar határ mentén. A projekt hatására a régióban növekszik a vallási turizmus, a zarándoklatok jelentősége.

A szlovák-magyar határtérség nyugati szakaszán az egyik legismertebb zarándokút a Szent Márton-út, amely áthalad Halászi községen, onnan folytatódik Pozsonyon keresztül Csehországba, elhaladva Jóka közelében.

A projekt keretében számos aktivitás valósul majd meg, többek közt Halásziban a római katolikus vallással kapcsolatos 5 kisemlék felújítására kerül sor, míg Jókán 2 liturgikus tárgy (oltárasztal, szószék) beszerzése valósul meg a Keresztelő Szent János Születése plébániatemplomban.

Nagy Péter, Jóka plébánosa

A pályázat segíteni fogja a határ menti térségben a vallási helyek megőrzését és megújítását, amelyek az itt élő szlovákok, magyarok és egyéb nemzetiségek vallási és kulturális örökségének részét képezik. A projektnek köszönhetően a két község turizmusában meghatározó folyóvízi elem mellett a szakrális elem is növeli a látogatók számát (ezt a célt szolgálja majd a projekt keretében megrendezésre kerülő workshop és projektzáró konferencia). A megrendezendő workshop célja a vallási turizmus elméleti, gyakorlati tapasztalatainak megvitatása, a vallási turizmus szlovákiai és magyarországi helyzetének ismertetése.

A projekt a határ mentén élő fiatalok kapcsolati rendszerének az erősödését is szolgálja. A projekt keretében Jóka község szervezésében megrendezésre kerül egy 1 napos közösségépítő ifjúsági nap is, amelyen minimum 70 alapiskolás diák vesz részt és mintegy 20 diák érkezik majd Halászi községből is. Az ifjúsági nap lehetőséget ad a két nemzet közti barátság mélyítésére és arra, hogy jobban megismerjék egymást.

A két községet felkereső turisták tájékozódásához fontos kellék lesz majd a projekt keretében kiadásra kerülő Római Katolikus Értékeink című publikáció, amely bemutatja a Római Katolikus Egyház két községben (Halásziban és Jókán) található szakrális műemlékeit, azok egyedülálló értékeit.

A kiadvány 200 példányban kerül kiadásra, a 88 oldalas publikáció képet fest majd a két községet összekötő zarándokútról, az egyházi turizmus irányvonalainak alakulásáról a szlovák-magyar határmente ezen térségében.

A projekt záró eseménye a projektzáró konferencia lesz, amelyre Jókán kerül sor, ahol a 2 partner bemutatja majd a pályázat során elért eredményeket.

A szlovák-magyar határ menti vallási turizmus egyre jelentősebb lesz az elkövetkező időszakban Szlovákiában és Magyarországon egyaránt, amihez hozzájárul az is, hogy napjainkban a koronavírus miatt nem ajánlott messzi tájakra utazni.