(Fotó: pixabay.com)

A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) kulcsfontosságúnak tartja, hogy a parlament halassza későbbre a háztartási hulladék szeparálásával kapcsolatos, az önkormányzatokra háruló kötelezettségek teljesítésének időpontját. Ellenkező esetben veszélybe kerül a szlovákiai önkormányzatok jelentős részének működése, melyek a szemétdíjak újbóli emelésével tudnak majd kompenzálni.

Minderről a szövetség tagjainak a héten tartott ülésén is szó volt. „Az európai uniós irányelvek szerint az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk a háztartási hulladék begyűjtését és elszállítását. Mindennek a határideje 2023. A jelenlegi szlovák kormány azonban 2021. január elsejétől vezetné be a változást, erre az önkormányzataink nagy része nincs felkészülve” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Štefan Gregor, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének alelnöke, a Szlovákiai Városok Kamarájának elnöke, Ipolyság polgármestere.

A szövetség képviselői ezen a héten tárgyalást folytattak a környezetvédelmi minisztérium képviselőivel. Itt is szóltak arról, hogy az önkormányzatok még nincsenek felkészülve az európai irányelveknek megfelelő hulladékfeldolgozásra.

Egyes önkormányzatok egyéb pályázati forrásból megteremtették már a megfelelő körülményeket a háztartási hulladék szeparálására.

A háztartási hulladék szelektálására vonatkozó irányelvek megnövelik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási költségeit. A települések jelentős része ennek terheit a háztartásokra hárítja át.

„A háztartási hulladék elszállításának és feldolgozásának költsége megnő, ezért várhatóan emelik majd a szemétdíjakat”

– magyarázta a szövetség alelnöke.

Az irányelv az említett anyagi probléma mellett technikai nehézségeket is okoz településeinknek. Nincsenek megfelelő technikai eszközök a szeparálásra, s a begyűjtött hulladék hasznosítása sem megoldott – jegyezte meg Ipolyság polgármestere. A szelektált háztartási hulladékot bizonyos mezőgazdasági ágazatok fel tudják ugyan használni, azonban a környezettudatos begyűjtés műszaki feltételei még megoldatlanok.

Ülésezik a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (Fotó: Štefan Gregor, Facebook)

Mindez nem új dolog. Településeink jelentős részében már huzamosabb ideje működik a hulladék szelektálása, ám az állam nem megfelelően gondoskodik a begyűjtött hulladék újrahasznosításáról.

Jelen helyzetben a szelektált és begyűjtött hulladék elszállításáért az önkormányzatoknak nem kellett fizetniük, ezt átvállalta a Felelős Gyártók Szövetsége.

A problémáról a szövetség beszámolt a szaktárcának is, amely azonban nem enged a korábbi időpontból. Nincs megfelelően előkészítve a törvény betartása, átgondolt, megfelelő lépésekre lenne szükség, s mindehhez idő kell – hangsúlyozta Štefan Gregor.

Az önkormányzataink jelentős része pályázati forrásokból, állami támogatásokból, projektekből fedezte a hulladékgazdálkodást.

Ipolyság városa az elmúlt időszakban sikeresen bekapcsolódott több, a háztartási hulladék szelektálását támogató projektbe. Ennek köszönhetően alakítottak ki a szeparálásra alkalmas hulladéktárolókat. Egy következő pályázatból a komposztálására alkalmas berendezéseket vásároltak, melyeket a háztartásoknak adtak tovább. Emellett az ipolyságiak a háztartási hulladék mintegy ötven százalékát sikeresen szelektálják.

Ennek elszállítása az önkormányzatnak nagyon kevés pénzébe került. Azonban a háztartási hulladék kezelése költséges, ezért is került sor a szemétdíj drasztikus emelésére az Ipoly menti városban idén év elején. Országszerte számos településen tapasztalhatott hasonló díjemelést a lakosság.