Naponta rádöbbenek arra, milyen elképesztő, megrettentő, olykor tényleg rettenetes világban élünk. Az „egyszer élünk” abszolút ateista, mégpedig nyugatiasan ateista (Isten nevével kozmetikázott) vakhite és életvezérelve gyorsabban elterjedt a 21. század elején, mint a COVID-19 vírus. Ráadásul ez az életelv szintjére emelt elvtelenség átjárja az egyéneken túl az intézményeket, mételyez közösségeket is.

Roppant paradoxonban, sőt szellemi-lelki hasadtságban vergődik a mai világ, s erről nagyon keveset beszélünk. Ezért még virulensebben terjed ez az anti-magatartásmód a hallgatás leple alatt. Az agresszivitás és a gyűlölet a mozgató ereje ennek a pusztító mentális pandémiának.

A zseniális Hawking halála előtti figyelmeztetése az emberiséghez

Nem tudom, ki hogy van vele, én három dolgot igyekszem minden nap feltétlenül megtenni. Gyorsan átfutom laptopomon a legfontosabb nemzetközi sajtóhíreket, 20-25 külföldi orgánum napi news-szolgáltatását. Aztán előveszem kedvenc herrnhuti német és francia Losungomat, hogy Isten Igéjével, a Lélek fegyvertárával vértezzem fel magam a napi rettenetek ellen. Éjfél körül meg ejtőzésként az álomba egészen mással érkezem meg, kvantumfizikával, egészen az ellenpóluson fellelhető érdekességekkel foglalkozom.

Éppen most a nemrég elhunyt kivételes zseni, Stephen HAWKING utolsó könyvét olvasom újra, amit 2018-ban írt, s magyarul már 2019-ben megjelent Rövid válaszok a nagy kérdésekre címmel.

Hogy jön össze Hawking és a lopakodó mai gyűlölet-pandémia? Sajnos, nagyon egyszerűen. Megdöbbentően profetikus sorokat írt élete utolsó könyvében a gurulószékhez évtizedeken odaláncolt tudós, jóllehet nem tartozott sem az ószövetségi igazi próféták vonzás- vagy örököskörébe, sem a 21. századi álpróféták siserehadába. De amit leírt, az mélységesen igaz és nagyon-nagyon elgondolkodtató. Tehát mit írt a világhírű kozmológus?

Stephen Hawking

Íme:„Még súlyosabb korlátot és veszélyt jelent a jövő nemzedékek számára, hogy még mindig élnek bennünk olyan ösztönök, köztük a különösen veszélyes agresszív indulatok, amelyek ősember korunkban épültek be a génjeinkbe.

Az agresszió, más emberek elnyomása vagy megölése, egészen napjainkig meghatározó túlélési előnyt jelentett. Most viszont ez az ösztönünk elpusztíthatja az egész emberiséget és a földi élővilág többi részét…”.

Mellbevágó vagy éppenséggel szíven ütő mondatok! A nyílt és a burkolt, a lopakodó agresszió rafináltan sokfejű kimérája látszik lerombolni szemünk előtt és bennünk, közöttünk a jövőt. Nemcsak a genetikailag módosított vírusok, nemcsak az üvegházhatás bizonytalanná válása, hanem a nyílt vagy burkolt agresszivitás, a legbensőbb egyéni világtól a családon át, az iskolán keresztül egészen a nemzetközi diplomáciáig naponta termeli elképesztő jelenségeit. És ki tesz ez ellen? Ki beszél a médiában, ki ír az újságokban, ki emeli kormányprogram-, vagy oktatási szintre az agressziós veszély tudatosítását és a lehetséges védekezésnek, hatástalanításnak közösségi és egyéni módszereiről hol marad a nemzeti konzultáció?! Mintha szándékosan növelnénk kiszolgáltatottságunkat!

Két negatív példa, ami médiaszinten is megjelent

Miközben itthon előbb koronavírussal, majd az EU újabb hétéves költségvetésével volt tele a sajtó és a fejünk, részben érthető módon, közben a lopakodó agresszivitás pusztított, s mi ezt szó nélkül hagytuk/hagyjuk. Közel is, távol is… Az egyik durva helyszíne Nigéria, a másik, még rafináltabb, afféle francia rafinériával, negatív szellemességgel működő Párizsban, mégpedig az elmúlt 12 évben.

Genocídiumveszély Nigériában

A Morning Star News adta hírül július 28-án, hogy fuláni muszlim „hordák” július 24-én, pénteken Nigéria közép-északi területén megöltek egy lelkészt, egy 5 éves kisfiút és 8 további személyt. A kisfiút, Joel Cephast és Shamah Kuyet Ishaya protestáns lelkészt Zikpakból este 20 és 24 óra között mészárolták le Kafanchan város környékén. Három embernek a lakását fölgyújtották. Az áldozatok között volt baptista, anglikán és római katolikus személy is.

Lelkészek közleményükben írják, úgy ölik a hordatagok az embereket, mint másutt a csirkéket. „Segítsetek, segítsetek!” – olvasható rövid felhívásukban. Január 30-án a CSI, a Keresztyén Nemzetközi Szolidaritás nevű szervezet már levelet intézett az ENSZ Biztonsági Tanácsához, melyben rámutattak a szörnyűséges helyzetre, ami Nigériában kialakult, s megfogalmazták: a helyzet a genocídium, a népirtás irányába felgyorsult.

A nigériai brutalitást sajtószinten megjelenítő Morning Star News közli annak a 14 nemzetközi szervezetnek az elérhetőségét, ahová együttérző vagy tiltakozó levelet, emailt lehet küldeni: /morningstarnews.org/resources/aid-agencies/

És mi a helyzet európai házunk táján?

Ha lehet fokozni az elképesztő tények sorát, akkor azt július 30-án reggel Keresztyénüldözés rovatcímmel megtette a CH vezéroldalán. A cikk címe: A keresztyénellenes akciók száma 285%-ra emelkedett 2008 óta Franciaországban. A bécsi székhelyű szervezet, melynek kissé hosszú a neve: Az Európai Keresztyének elleni Türelmetlenség és Diszkrimináció Figyelőszolgálata (OIDACE) megvizsgálta a kontinensünkön tapasztalható keresztyénüldözés helyzetét, s arra a megállapításra jutott, hogy

Franciaországban a vallásellenes türelmetlenség az elmúlt 12 évben szembetűnően és ugrásszerűen megnőtt. Nem csak a párizsi Notre Dame vagy a múlt héten lángba borított nantesi katedrális esetét vették szemügyre.

Ellen Fantini, a bécsi székhelyű szervezet igazgatója a The Christian Post-nak adott interjúban elmondta: „A francia kormány hivatalos tájékoztatója szerint 2008-ban 275 keresztyénellenes esetről tudnak. A cselekmények között szerepel vandalizmus, mely keresztyén templomok, szobrok és temetők ellen irányult, de papok és keresztyén hívők ellen is. 2019-ben már ezer fölött volt az esetek száma, 275-ről 285%-a ugrott”. A francia belügyminisztérium sajtóközleménye szerint 2019-ben pedig 1052 volt a keresztyénellenes inzultusok száma, ebből 56 súlyosnak minősült. Az akciók hátterében szélső balos csoportok, iszlámista radikálisok, radikális feminista csoportok állnak.

Még egyszer Hawking az újratervezett emberért

Említett könyvében természetesen a kiváló tudós, bár nem volt hívő ember, de az emberi nem eltökélt védelmezője, kereste a lehetséges megoldást vagy a kipróbálható stratégiát. Így jellemezte a szerinte jövőbiztosító alternatívát:

Ha az emberi faj képes újratervezni önmagát, és ezzel csökkenteni vagy teljesen kiküszöbölni önmaga elpusztításának kockázatát, akkor valószínűleg meghódít, benépesít….más bolygókat és csillagokat”.

Én megelégednék azzal, ha a Föld benépesedettségét lehetne így biztosítani.

Jézus jó 2000 éve az újratervezni önmagát 21. századi fogalmát egyszerűen így nevezte: metanoia, megtérés. Az Ő követségében és követésében pedig Pál ezt írta: „Változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róma 12,2). Azaz gondolkodásban, életvezetésben radikális fordulat kell. Másutt pedig erre kérte az efézusiakat: Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efézus 4,23). Azaz legyen a racionalitásban szív is, az értelmeteket járja át a számításon innen és túl a Lélek. Vajon ezért a keresztyén antropológiai újratervezésért mit teszünk már ma, s hogyan jutunk el erre a nemzeti, Kárpát-medencei egyetértésre? Mert ettől függ sok minden! Tervezzétek újra önmagatokat! Változzatok meg gondolkodásotokban és életviteletekben!

(Forrás: christianheadlines.com; morningstarnews.org; christianpost.com)