Nagyboldogasszony napján különleges alkalomra gyűltek össze a csehországi katolikusok: Dominik Duka bíboros, Csehország prímása a prágai Óváros téren ünnepélyes keretek között megáldotta a 102 év után visszaállított Mária-oszlopot. A tér megtelt érdeklődőkkel és zarándokokkal, akik az ország különböző pontjairól népviseletbe öltözve érkeztek a cseh fővárosba és énekkel, imádsággal várták a liturgia kezdetét.

Az ünnepi szentmise délelőtt tíz órakor a Týn-templomban kezdődött, ahova a járványügyi helyzetre való tekintettel csak meghívóval lehetett bemenni, a többiek a téren felállított kivetítőkön követhették a templomban zajló eseményeket.

Duka bíboros mellett koncelebrált Charles Daniel Balvo apostoli nuncius, Ján Vokál, Hradec Králové, illetve Vlastimil Kročil, České Budějovice püspöke, Daniel Janáček, a strachov-i kolostor apátja, illetve az ország különböző részeiről érkező papok között Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa is.

A szentmise bevezetőjében Duka bíboros örömének adott hangot, miközben emlékeztetett arra a viszontagságos útra, melyen haladva végül 102 év után újra áll a Mária-oszlop. Hálát adott azért a bőkezű kegyelemért, ami nélkül ez a nap nem jöhetett volna el: „Hiszen ha nincs az isteni gondviselés, bármely emberi erőfeszítés hiábavaló lett volna – mondta az egybegyűlteknek. A folyamatos kritikákra adott válaszul leszögezte:

„Ez az oszlop nem a Habsburg–katolikus győzelem szimbóluma a cseh rendek felett (utalva a fehérhegyi csata és az eredeti szoborállítás közeli időpontjára), hanem a prágai emberek hálaadásáé. Hálaadás azért, mert a kisebbség győzött a svéd túlerővel szemben és a város megmenekült a pusztulástól. Hálát adtak a békéért, melyet mi, mai emberek olyan nehezen értékelünk és értünk meg”.

A mise liturgiáját cseh és latin nyelvű énekek kísérték, a gyűjtést pedig a bejrúti áldozatok megsegítésére ajánlották fel. A szentmise keretében adta át Duka bíboros a szobor visszaállításán dolgozóknak a főegyházmegye kitüntetéseit. Többek között az oszlop és szobor faragásán 23 évig dolgozó, az adományok gyűjtését, jogi engedélyek beszerzését koordináló Petr Váňa szobrászművész, Prága Önkormányzatának tagjai, valamint a kivitelezést végző cég vezetői részesültek különböző díjakban.

A szentmise végeztével a templomban ünneplők csatlakoztak a téren lévőkhöz és megkezdődött az oszlop megáldásának liturgiája, melyet Dominik Duka bíboros végzett. Ennek keretében helyezték el az oszlop alapzatában azt a 15. századi hiteles ikonmásolatot is, mely a Boldogságos Szűz Máriát ábrázolja a kisded Jézussal. A szobor visszaállításáért 30 évvel ezelőtt alapított társaság ekkor mondott köszönetet azoknak, akinek az adományai nélkül nem készülhetett volna el az alkotás, hiszen az tisztán közadakozásból, és sokak önzetlenül vállalt munkájából valósult meg. Köszönetet mondott az alkotó, Petr Váňa is, amiért ismét hívők sokaságának jelenthet ez az oszlop iránymutatást. Felszólaltak még Prága város önkormányzatának tagjai is, akik az eljövendő generációknak ajánlották fel az oszlopot.

Az ünnepségen részt vett a Prágai Magyar Plébánia képviseletében a Rózsafüzér Társulat több tagja is, kiegészülve további hívekkel. Imádsággal, énekkel fejezték ki örömüket, illetve hálaadásként egy koszorút helyeztek el a talapzaton „Deo gratias! Marie Patrona Hungariae ora pro nobis!” felirattal.