Fotó: Gróf Széchenyi Család Alapítvány

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” (gróf Széchenyi István) mottó jegyében, harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Történelmi Magyar Családok Emléknapja, 2020. augusztus 29-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Az esemény megálmodója és fő szervezője, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumi elnöke Széchenyi Tímea, aki a múzeum alapítójának gróf Széchényi Ferenc Pál fiának egyenes ági leszármazottja.

A 2019-i emléknapon a rendezvény védnöke, Gudenus János József a következő gondolatokat fogalmazta meg: „A magyar nemesek megfogyva bár, de ma is itt élnek közöttünk. Az emléknap lehetőséget ad arra, hogy évről évre emlékezzünk meg a nagy elődökről, elmondjuk gondolatainkat, hogy

Ők még se vesszenek el a feledés homályában. Ne vesszen el keresztény hitünk, család- és hazaszeretetünk, viselkedéskultúránk, amely az identitásunk része, és ehhez ragaszkodunk.”

Nemzetünk és hazánk kulturális örökségének megőrzésében és megismertetésében a Gróf Széchenyi Család Alapítvány évek óta programok és rendezvények sorával igyekszik részt vállalni.

Tevékenységeik által szeretnének hidat építeni a múlt és a jelen, valamint társadalmunk tagjai, és a gazdaság, kultúra, oktatás, sport területén munkálkodó intézmények, szervezetek között.

Az általuk napjainkban képviselt eszmei és valós értékteremtés nem jöhetett volna létre az évszázadokkal előttük élő, nemzetükért nemes és kiemelkedő áldozatot vállaló személyek, családok nélkül.

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány hazánk történelmének példamutató formálásában szerepet vállaló családok ma élő leszármazottaival összefogva – kezdeményezte az Emléknapot, hogy az eseményen minden évben több történelmi magyar család képviseltesse magát, újabb és újabb családok gazdagítsák a programot gondolataikkal.

Az idei program augusztus 29-én, szombaton délelőtt 10.00 órakor Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, előadásokkal, a feldolgozásra kerülő kérdések megvitatásával valósul meg.

A következő kérdésekre keresik a választ:
– Hogyan látják a családok képviselői magyarságunk évszázadokon átívelő történelmi hatásainak ismeretében a SARS-CoV-2 új koronavírus miatt kialakult helyzetet?
– Milyen jövőkép körvonalazódik előttük? Hogyan látják a következő emberöltőt?
– Mit lehet tenni nemzeti identitásunkért a kialakulóban lévő globalista világszemlélet ellensúlyozása érdekében?
– Hogyan erősíthető a nemzeti összetartozás tudata?
– A történelmi családok korábbi nemzettámogató tevékenysége milyen módon bontakozhat ki a XXI. századi magyarság fejlődését szolgálva?

„Tapasztaljuk, hogy ez a kérdés, még most sem került nyugvópontra és a kedélyeket felkorbácsolhatja, akik reagálnak az eseményre, vagy nagyon őszintén támogatják, vagy határozottan elutasítják.”

A családok és kormányzat közötti párbeszéd elindulásának jegyében Dr. Bartha Péter főosztályvezető úr vesz részt és tart előadást az Agrárminisztérium részéről.

Nagy érdeklődés előzi meg tájékoztatóját, melyben ismerteti a jelenlegi kihívásokat, amelyek a magyar mezőgazdaságra várnak. Az érintettek szeretnének tájékoztatást kapni arról, hogy az ütemezett fejlesztési tervek által lát-e kapcsolódási pontokat és lehetőségeket a családok számára? Van-e olyan javaslata, amely alapját képezhetné a közös gondolkodásnak a történelmi családokkal?

A történelmi családok részéről felkért előadók: Bethlen Farkas, Károlyi György, Dr. Nyáry György, Dr. Szabó Antal (Forgáts család képviselője). Beszédével gazdagítja még a jelenlévőket Varga Benedek úr a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és Dr. Huszár Pál egyháztörténész és Pajor András a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke.

Az emléknapot ökumenikus emlékistentisztelet zárja, 13.45 órától. Az istentisztelet házigazdái: a katolikusok képviseletében: Pajor András atya, Somogyi Péter református lelkész valamint Cselovszky Ferenc evangélikus lelkész. Az istentiszteletet nyilvános lesz.