Albert Sándor

Egy érdekes és félreérthető (vagy félrevezető ?) írás jelent meg az oktatási államtitkár tollából. Az az üzenete, hogy „sok gyerek azért kerül speciális iskolába, mert nem tud szlovákul”.

Az EU már több alkalommal figyelmeztette Szlovákiát (is) az iskolai szegregációra. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a többségtől való elkülönítés nem segíti, hanem éppen ellenkezőleg, megnehezíti a gyerekek felzárkóztatását és társadalmi beilleszkedését – ezért a szelekciót meg kell szüntetni – ez az egyik dolog, amivel foglalkozni kellene.

Szlovákiában valóban magas  a roma gyerekek aránya a speciális iskolákban. A téma kutatásával foglalkozó szakemberek ennek egyik okát abban látják, hogy ezek a gyerekek nyelvi hátrányokkal érkeznek az iskolába, ami elsősorban hiányos szókincset jelent.

De ez nem a szlovák nyelv tudásának hiányát jelenti, hanem a tanítási nyelv nem megfelelő ismeretét. Magyar iskolában a hiányos magyar nyelvet, szlovák iskolában a hiányos szlovák nyelvet.

Ezen kívül még nagyon sok más tényező befolyásolja azt, hogy ezek a gyerekek miért kerülnek speciális iskolába. Például:

 • a családok mélyszegénysége és a rossz lakáskörülmények,
 • nem megfelelő higiénés körülmények (gondozatlanság, fertőzések, betegségek stb.),
 • alacsony szintű tanulási motiváltság,
 • a szülőkkel való nehézkes kapcsolattartás,
 • a gyerekek nehezen alkalmazkodnak az iskolai szabályokhoz,
 • a gyerekek agresszív viselkedési formája,
 • hiányoznak a tanulás otthoni feltételei,
 • a szülők hamarabb tekintik a gyerekeket felnőtteknek és bekapcsolják őket a családfenntartásba,
 • a korábbi felnőtté válás része a viszonylag korai szexuális érettség,

Úgy gondoljuk, hogy az egyoldalú és félreértelmezhető kijelentések helyett a megoldási lehetőségekkel kellene foglalkozni. Ez lenne a minisztérium elsődleges feladata.

Például:

 • A pedagógusokat már az alapképzésben fel kellene készíteni a szociálisan hátrányos környezetből érkező gyerekek oktatására, nevelésére.
 • Meg kellene erősíteni a gyógypedagógusok, pszichológusok, asszisztensek hálózatát.
 • Lehetőséget kell biztosítani a gyerekek hároméves kortól való óvodalátogatására.
 • Érdemben kellene foglalkozni a mélyszegénységben élő emberek szociális helyzetével, foglalkoztathatóságával, lakáskörülményeinek megoldásával stb.