Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Augusztus 16-án, az évközi idő 20. vasárnapján, a liturgikus naptár a világegyházban az államalapító szent István királyunkról emlékezik meg. A mai nyelvhatártól, magyarok által sűrűn lakott tájaktól az egyik legtávolabb eső, államalapító királyunk nevét viselő templom 1225-ből a Zsolnához tartozó Szentistvánpatakon található (Závodie).

Nagyszabású megemlékezésre került sor a legutóbbi vasárnapon az említett templomban reggel nyolc és délelőtt tíz órakor. Az utóbbi, főpapi szentmise főcelebránsa Gális Tomáš, a 2008-ban megalakult Zsolnai egyházmegye megyéspüspöke volt.

Többes évfordulóról emlékeztek meg, hiszen a plébánia megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte, emellett ebben az évben ünnepli a sókszelőcei születésű Tamás megyéspüspök 70. születésnapját. A mise elején köszöntötte őt Fábry Štefan helybéli plébános.

Tamás püspök homíliájában Isten igéjéről, az örömhírről, azaz evangéliumról is beszélt, a kereszténység terjesztéséről, ahogy államalapító Szent István királyunk tette 1000 esztendeje tájainkon. Megemlékezett arról, hogy 2016. április 10-én Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Szent István ereklyéjét hozta ide, Szentistvánpatakra, azóta köztük még szorosabb a kapcsolat, barátság ez határok nélkül. Az egyházközségben azóta, de már addig is jó néhány éve, az augusztus 16-ához eső vasárnapon megemlékeznek Szent Istvánról.

A püspök megáldotta az orgonát is, amely a helyi hívek bőkezű adakozásából gyorsan felújíttatott. A mise végén köszöntötték a püspök urat, aki utoljára itt 2010. január elsején misézett, akkortól lett ugyanis plébániává a templom.

A mise után kötetlen beszélgetésre került sor a templom kertjében kellemes hangulatban a déli harangszó megszólalásáig. Remélhetőleg a jövőben többen, helyi és távolabbi magyarok is érdeklődést mutatnak majd ezen nem mindennapi egyházi esemény iránt.