Keszegh Béla polgármester és a kuratórium jelen lévő tagjai a díjazottal közös fotón (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A járványügyi előírások betartása mellett szombaton délután kiosztották a Szlovákiai Civil Becsületrend díját Komáromban, a Duna Menti Múzeum dísztermében. A díjat a magyar kulturális örökség ápolásáért és a fiatalok körében való terjesztéséért ifj. Icsó Valéria, Rozsnyón élő pedagógus kapta.

„A 2014 októberében bejegyzett Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás tagjai ismert, elismert és megbecsült értelmiségiek” – fogalmazott köszöntőjében Klemen Terézia, a társulás alapítója.  „A kuratórium tagjai személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, ami az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját képviseli” – jegyezte meg.

Hangsúlyozta, küldetésük értékelni és jutalmazni az anyagi és egyéb szempontok szerint is önös érdek nélküli értelmes és becsületre méltó emberi tevékenységet, melynek célja az emberi és erkölcsi értékek elkötelezett védelme.

Klemen Terézis, a díj alapítója (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Nem könnyű példamutatóan élni és dolgozni. Különösen nem a nehezebb, válságosabb időszakokban” – fogalmazott köszöntőjében. Kiemelte, a tenni akaró, cselekvő embereket keresik. „Olyan kiváló jellemű személyt, aki eddigi élete során tetteivel, személyes példaadásával, a közösség, az egyének javát szolgáló, életüket segítő, általános emberi és erkölcsi értékek mentén elkötelezett kiállásával és tetteivel követendő példává válhatott embertársai számára. Ilyen Icsó Valéria” – húzta alá a díj alapítója, Klemen Terézia.

Fibi Sándor méltatásában rámutatott: a néptánc tanítása hatékonyan járul hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, ugyanakkor közvetlen tapasztalat és élmény által teszi fogékonnyá a tanulót a szomszéd – esetleg távolabbi – népek hagyományai, kultúrája iránt.

„Néptánc és népzene hagyományunk egy évezred európai műveltségének lenyomatát őrzi, ezért megismerése nemcsak a Kárpát-medencében élő más népek kultúrája iránt teszi fogékonnyá a gyerekeket, hanem európai művelődéstörténeti összefüggések megértéséhez is hozzásegíti. A nemzetiségi iskolákban a néptánc tanítása az identitás őrzésének egyik alapvető eszköze lehet – vélekedett az oktatási szakember.

Fibi Sándor (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ifj. Icsó Valéria 1977-ben született, pedagógus, két fiúgyermek édesanyja. „Olyan családban nőtt fel, ahol természetes volt az anyanyelv, a magyar kultúra és a népi hagyományok ápolása. Édesanyja 30 évig volt a helyi Csemadok Alapszervezet elnöke, így ő is már 10 éves korától tagja lett a szervezetnek. Gimnazistaként kezdett táncolni a rozsnyói Búzavirág néptáncegyüttesben, így nagy tapasztalattal rendelkezett, amikor 2005-ben 36 gyerekkel megalakították Dernőn a Kincskereső gyermektánccsoportot, majd 2010-ben felvették a Borostyán nevet.

„Mindig lelkesítette a fiatalokat, tanácsot adott, örült a munkában elért eredményeknek és az egyre nagyobb sikereknek. Hihetetlen, de az elmúlt 15 év alatt több ezerre tehető az órák száma, amit a gyerekek, fiatalok és felnőttek tanítására, próbák, fellépések szervezésére fordított. Példát mutatott a vele egykorú társainak, hogy van értelme a kemény munkának”

– mutatott rá Fibi Sándor.

Icsó Valéria, a díjazott (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A méltatásból kiderült, 2012-ben magalakult az Ifjúsági tánccsoport a Kincskeresőből felnövő tagokból. 2015-ben a 10. évfordulón pedig már a Napraforgó óvodás csoport is bemutatkozott. 2018-ban megalakult a Szenior együttes is, a Kincskereső és az Ifjúsági néptáncegyüttes a magas taglétszám miatt két-két csoportra oszlott. 2019-ben a 3 év alatti gyerekekkel megalakult a Csacsogók csoportja és szüleikkel, nagyszüleikkel együtt tartják a foglalkozásokat. 2020 elején létrejött Korcos név alatt egy hagyományőrző együttes is. Céljuk, hogy Gömör megye népszokásait színpadra vigyék.

Fibi Sándor beszámolt arról is, hogy a néptánc mellett két évvel ezelőtt a Hagyományok Háza segítségével elindult Rozsnyón a népzenei oktatás hegedű, brácsa, bőgő és cimbalom hangszereken. Azóta két zenekar is alakult a Sajó banda és a Kis Sajó, valamint nyolc hegedűst oktatnak hetente.

„A két tánccsoportból 15 év alatt fejlődött ki a 9 tánccsoport és 2 zenekar, ezen felül utánpótlás hegedűsök. Ők alkotják ma a Borostyán Néptáncműhelyt 180 taggal”

– foglalta össze. Fibi hozzátette: nemcsak a Rozsnyói járás falvaiból érkeznek táncosok, hanem Tornaljáról és Szádellőből is. „Ami külön öröm, hogy még szlovák anyanyelvű gyerekeket is hoznak a szüleik és nagy kedvvel látogatják a próbákat” – mondta.

A közönség – a járványügyi előírásoknak megfelelően mindenki maszkot viselt (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Neve elválaszthatatlanul összeforr a Rozsnyói járás kulturális életével. Icsó Valéria azt a nézetet vallja, hogy az ifjúság érték, a néptánc-mozgalomnak nagy szüksége van az utánpótlásra. Igyekeznek a környező falvakban táncházakat szervezni, hogy az ott élők átéljék az összetartás fontosságát, megbecsüljék a több évszázadon át megőrzött magyar népdalokat, táncokat, zenét. Ezzel erősödik magyar identitásuk, amivel csökkenthetjük az egyre erősödő asszimilációt” – nyomatékosította. Felsorolta, hogy rendszeres résztvevői az Eszterlánc-Szlovákiai Magyar Gyerekek Néptánc-együttesek Országos Seregszemléjének, a Felnőtt Antológiának és a Deákos Szóló-táncversenynek. Emellett jelen vannak a szlovák versenyeken is, úgy mint a Saffa sarkanytyúja országos néptáncverseny, Tancuj, tancuj – koreográfia szemle és a Gyerek-tánccsoportok országos versenyén, valamint ének és népzenei versenyeken is.

„Úgy tudjuk, eddig soha, senki sem díjazta a teljesítményét – ha olykor kaptak elismerést, akkor azt a csoport kapta, pedig tudjuk, hogy mindig kell egy olyan vezető, aki összetartja a csoportot, egy vezéregyéniség. Ennek fényében a kuratórium még februárban úgy döntött, hogy a négy jelölt közül ifjabb Icsó Valéria méltó folytatója lenne annak a megkezdett sornak, mely a Civil Becsületrend Díjazottaiból áll” – zárta laudációját Fibi Sándor.

A Sajó banda (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt követően a rendezvényen bemutatták azt a 2018-ban készített kisfilmet, amely a Borostyán Néptáncműhely életét mutatja be. Majd a kuratórium jelen lévő tagjai átadták a díjazottnak az oklevelet és a kifejezetten erre az alkalomra készített érmet, melynek alkotója Kiss György Munkácsy-díjas érem-, festő- és szobrászművész.

Az ünnepi eseményen közreműködött a dernői Sajó banda. Előadásukban elhangzottak bodrogközi dallamok és vajdaszentiványi verbunk, majd végezetül gömöri muzsika szólt pásztorbotolóval, Kristóf Áron, a Felszállott a páva különdíjasának előadásában.