Dr. Békefy Lajos

Kezemben tartom a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapját, a Börtönújság augusztusi számát. Az igényesen és modern kivitelben szerkesztett lap 14-16. oldalán érdekes, aktuális tartalomra lelek. Imák világjárvány idejére címmel nyolc könyörgést olvashatok. Ferenc pápa járvány idejére szerzett felajánló imájától kezdve a szélrózsa minden irányából vett válogatásban gyönyörködhet a szemünk-lelkünk, hiszen a magyar egyéni ima mellett Anglia, Új-Zéland, Izrael és más országok egyházainak, felekezeteinek lelki kapaszkodóiból kínál a lap ízelítőt.

A három oldalnyi börtönima felvezetőjében ezt olvassuk:

„Dr. Békefy Lajos nyugalmazott börtönlelkész Ferenc pápa világima-összefogásra felszólító hívása nyomán, valamint a kínai Vuhan város lelkészei ökumenikus imacsoportjának és az amerikai Billy Graham Társaság világimalánc kezdeményezésének hatására a koronavírus-járvány kitörése óta gyűjti és fordítja magyarra a pandémiával kapcsolatos könyörgéseket. Különleges lehetőséget ad ez a Börtönújság hasábjain is megjelenő gyűjtemény arra, hogy a börtön falai között is lélekben megerősödjenek az imák olvasói. Az itt közölt fohászok segítségével a rácsok mögül is bekapcsolódhat bárki abba a hatalmas, világméretű imaláncba, amit péntekenként tartanak közel 500 millióan mintegy 130 országban. A kiválasztott imák minden egyházi alkalmon felcsendülhetnek, megfogalmazásuk pedig olyan, hogy azt római katolikusok, protestánsok, ortodoxok és a szabadegyházak tagjai is használhatják, hozzáfűzve saját kéréseiket”.

A Börtönújság háromoldalas lelki üzenete nyomán kerestük fel a szerzőt, a láthatóan igen aktív nyugalmazott börtönpasztorológus lelkészt, blogszerzőt, szociáletika-kutatót…

Mi volt a célja a börtönimák fordításával és közreadásával?

Elsősorban az, hogy a COVID-19 miatt kétszeresen is bezártságra ítélt fogvatartottaknak lelki támasztékot tudjon nyújtani ilyen módon is a büntetés-végrehajtás.

Kétszeres bezártság?

Igen, hiszen bezártak sok ezren, mert ítéletüket töltik, de ehhez még komoly pszichikai teherként társul, hogy látogatási tilalom állt fenn, s így ezt a kétszeres, sokak számára nagyon fájdalmas elzártságot a családtagoktól, látogatóktól próbáltam segíteni ilyen módon is áthidalni.

Mikor jutott eszébe, hogy a büntetés-végrehajtásra, a fogvatartottak lelki helyzetére gondoljon?

Valójában már januárban, amikor elkezdtek érkezni Kínából a vírus gyors terjedéséről szóló egyre drámaibb hírek. És amikor bejelentették, hogy világjárványról van szó és életbe léptek a korlátozások. Közel tíz évig voltam a dunaújváros-pálhalmai börtönóriás lelkésze, pasztorológusa. Jól ismerem a benti világot, amelyben még normál időkben is van igény a lelki támogatásra, nem még rendkívüli helyzetben. Úgy gondoltam, attól, hogy nyugdíjban vagyok, még kitelik talán Isten kegyelméből annyi az alkotó energiáimból, hogy egykori munkahelyem javára tegyek valamit. Ha már nem járok be szolgálatra, legalább lelkileg hasznosítsam mindazt, amire Isten felkészített. Segíteni szerettem volna, érezni, éreztetni, hogy a benti világ ma sem közömbös számomra.

Hogyan lett az elgondolásból valóság?

A COVID-19 miatti kényszerű bezártság, a korosztályomat még nagyobb fegyelemre késztető önkéntes karantén hetei alatt csaknem egész napomat a világhálón töltöttem. Nagy nyugtalanság, mi tagadás, némi félelem is volt bennem is, amit aktív kereséssel és fordítással próbáltam kissé lecsendesíteni, ellensúlyozni. Áprilisra már közel 100 imát fordítottam le angol, német, holland, francia forrásokból. Naponta 20-25 külföldi egyházi honlapot pásztáztam végig Kínától Anglián át egészen Dél-Afrikáig és Japánig, az USA-ig és Brazíliáig. Mindenütt kétségbeesett emberi jajkiáltások, könyörgések az életért. Felvettem a kapcsolatot e-mailben a sanghaji Kínai Keresztyén Napilappal, amelynek online felületén sorozatban jelentek meg a felhívások: Pray for Vuhan! Pray for China! Aztán március elején a Billy Graham Társasággal léptem kapcsolatba, akik világimaláncot hirdettek meg. Mindezekről azonnal írtam rövid cikkeket, melyek kolozsvári blogomon, az agnusradio.ro-n meg is jelentek, később a Felvidék.ma online újságban. Sokan vették át ezeket. A bezártságban az én istentiszteletem a szenvedőkért és a börtönvilág lakóiért az imák gyűjtése, fordítása volt.

A Börtönújságig miként jutott el?

Sorra küldtem az imákat hazai és határon túli magyar szerkesztőségeknek, kormányzati, egyetemi helyekre, egyházaknak, egyéneknek, naponta több ezer címre. Ima, ima, ima – meggyőződésem, hitem drága tapasztalata az, amit már évezreddel előttünk megfogalmaztak: ultima ratio – oratio – tettem hozzá. Azaz amikor már azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, még mindig ott van az ima lehetősége. Ez az utolsó lépés lehetősége a tehetetlenné válás ellen a nehéz órákban. Nem vagyunk tétlenségre, önmegadásra ítélve, sőt, hozzáteszem: prima et ultima, azaz első és utolsó nagy cselekvési lehetőségünk az imádkozás. Így aztán áprilisra Isten kiformálta bennem az imagyűjtemény gondolatát. S mivel börtönlelkészkedésem idején már támogatta a bv országos vezetése egy általam írt hitbéli és erkölcsi alapelvekről szóló munkafüzet kiadását raboknak, aztán az első országos roma imanap bevezetését a bv-ben, gondoltam, bekopogtatok az elképzeléssel az országos parancsnokságra.

És a fogadtatás?

Örömmel mondom, igen pozitív és támogató. Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, országos parancsnok urat kerestem meg ötven imát tartalmazó imagyűjteményemmel levélben, s javasoltam börtönlelkészeken keresztül az imák eljuttatását a fogvatartottakhoz. Pár nap leforgása alatt Schmehl János bv. vezérőrnagy úr, országos parancsnokhelyettes vette kezébe az ügyet. Kovács Mihály bv. ezredes úr és csapata kiküldte előzetes véleményezésre az imagyűjteményt az egyes intézményekhez, börtönlelkész kollégákhoz.

Aztán még május 12-én videokonferenciát szervezett az ezredes úr az országos parancsnokságon, különböző felekezetű börtönlelkészek részvételével, akik néhány hasznos észrevételt és kérdést tettek fel, s a felhasználás módját is megbeszéltük.

Szaktanácsadóként ezen részt vett Várkonyi Zsolt tudományos főosztályvezető és Szilassy Roland őrnagy úr. A felekezeti koordinátor lelkészek:  a római katolikus egyházból dr. Stift ZoltánSzénási Jonathán református lelkész úr, Erdélyi Csaba evangélikus lelkész úr és Pál Tamás református lelkész úr hasznos javaslatai nyomán aztán végül is minden büntetés-végrehajtási intézet megkapta elektronikus formában az imagyűjteményt. Ennek ismertté tételét a fogvatartottak között kiválóan segíti a Börtönújság. Néhány napja Makula György ezredes úr adta át az országos parancsnokságon a Börtönújság tiszteletpéldányait. Kölcsönösen nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, melyben az intézeti lelkészségek és az állomány, s a vezetés hatékony együttműködése is szépen kifejeződik.

Úgy gondolom, ez az imagyűjtemény a határon túli kollégákat, például dr. Antala Éva szlovákiai börtönlelkésznőt vagy az erdélyi kollégákat is ösztönözheti hasonló gyűjtemények összeállítására vagy ennek az átvételére. Sajnos, e börtönimák kiváltó oka, a COVID-19 itt marad közöttünk. Tartós aktualitása van tehát ennek a „lelki műfajnak”. Szóba került az is, hogy ha tovább tart a járvány, fogvatartottaknak országos imádságíró pályázatot írnak ki. Ehhez nem kell összejönni, elég megírni az imát, átadni a börtönlelkészeknek, s felvinni az imákat a világhálóra. Van tehát további pozitív hozadéka is a gyűjteménynek. Nem beszélve arról, hogy komoly személyes tapasztalata lehet sok-sok embernek a bezártság világában, hogy az ima mindig kéznél van, és senki nem tehetetlen annyira, hogy ne tudna legalább imádkozni. Ez pedig erős lelki forrás, a remény tiszta forrásvize börtönben és azon kívül is. Hálás vagyok Istennek, s köszönöm a büntetés-végrehajtás országos és helyi vezetőinek, állományának, börtönlelkész kollégáimnak,  ha ezért nyugdíjas börtönlelkészként velük együtt valamicskét tudok tenni az 50 börtönimával is…

 ***

Rövid ima gyógyulásért

Szerető és szeretett Urunk, Hozzád fordulunk szorongatott helyzetünkben a koronavírus-járvány idején, főként azokért, akiket jobban veszélyeztet a vírusfertőzés, mint másokat – az idősekért, és más, krónikus betegségekkel küszködőkért fohászkodunk most Hozzád. Oltalmazd őket a nagyobb bajtól, Te légy támaszuk a bizonytalanság napjaiban, heteiben, s maradj velük a karanténban maradás napjaiban is. Ámen.