Liszt Ferencz IX. Pius pápa és Antonelli társaságában, a Laterán-templom oszlopcsarnokában (mek.oszk.hu)

Bár Fischer-Colbrie Ágoston számít a legmagasabb zselízi születésű egyházi méltóságnak, nem ő volt az egyetlen, aki az egyházi ranglétrán magasra jutott. Ugyancsak jeles személynek és a zselízi egyházközösség megbecsült és elismert tagjaként tartják számon Santhó Károly pozsonyi kanonokot is, aki több ponton is párhuzamba vonható Fischer-Colbrie Ágostonnal.

A szűkebb régiónkból, (értsd Zselíz vonzáskörzetéből) származott továbbá Bajzáth József veszprémi püspök (Garamsalló), Kazy János és Ferenc jezsuita hittudósok pedig Nemesorosziból. Mindazonáltal van egy harmadik zselízi személy is, aki bár sem kanonok, sem püspök nem lett, mégis megkapta a pápai titkos kamarási címet (a pápák személyes szolgálattevőinek a köre).

Maár Károly 1813. december 1-jén született Zselízen, vélhetőleg annak a Maár Jánosnak (Johannes Maár) a fiaként, aki hosszú ideig a Zselízi Uradalom felügyelője (főintézője) volt Esterházy János Károly szolgálatában.

Mivel az uradalmi intézők a számukra kijelölt Inspektori-lakban éltek, ebből kifolyólag feltételezéseink szerint 1818-ban 5 éves kisfiúként egy épületben lakhatott egy ideig Franz Schuberttel, aki az Esterházy lányok zenetanáraként fél évet töltött akkor Zselízen. A zeneköltő leveleiből, feljegyzéseiből tudható, hogy az Inspektor-lakban volt elszállásolva.

Maár Károly 1830-ban lett növendékpap Nagyszombatban, majd 1832-től teológiát hallgatott Bécsben. Misés pappá 1837. június 18-án szentelték fel. Papi szolgálatát káplánként kezdte Vágszerdahelyen, majd Vágsellyén. 1843-ban papi adminisztrátor lett Pozsonyban, 1853-től pedig plébános a Szent Márton-dómban.

1854-ben az akkori pápa, IX. Pius titkos kamarása lett.

64 esztendősen adta vissza lelkét az Úrnak, 1878. február 22-én Pozsonyban.

Nyomtatásban fennmaradt prédikációs művei:

  • Prédikáció Haydin Josef úr, az Esztergomi Érsekség világi papjának újmisés ünnepén Dévényújfaluban, 1841. szeptember 5-én. Szívbéli barátságnak szentelt nagy mű. (Eredeti nyelven:PredigtzurPrimitz-Feierdes … Herrn Josef Haydin, Weltpriesters der GranerErzdiözese. GehaltenzuNeudorf (Dévén-Ujfalu) am 5. Sept. 1841. DenkmalinnigerFreundschaftgewidmet. Pressburg, 1841)
  • Emlékezés a pozsonyi Szentháromság-templom (korábban Trinitárius) újonnan épített plébániájának 1854. január 1-én megtartott ünnepélyes megnyitójára, Pozsony, 1854(eredeti nyelven: Andenken an die feierlicheEröffnung der neuerrichtetenPfarreinder heiligenDreifaltigkeits-vormalsTrinitarier-KirchezuPressburg, welche am 1. Jänner 1854. stattgefunden)
  • A pozsonyi Szent Márton-dóm, ill. városi plébániatemplomban, Urunk Megtestesülésének Hírül adása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepén, 1865. március 25-én előadott jubileumi beszéd. (Eredeti nyelven: Jubiläum-Rede, vorgetragenin der Dom- und Stadtpfarrkirchezu St. Martin inPressburg, am FesteMaria-Verkündigungden 25. März 1865)

Bár több helyen is kutattunk személyi anyaga után, fotódokumentumot személyéről sajnos nem leltünk fel, ezért a mellékelt rajz csak illusztrációs jellegű, mely IX. Pius pápát ábrázolja, amikor Liszt Ferenc járt nála a Vatikánban látogatóban 1866-ban (tehát Maár kamarási kinevezése után 12 évvel).

Az Országos Széchényi Könyvtár adattára szerint az ábrán a két személy mellett Antonelli bíboros látható. A háttérben lévő másik két személy viszont nincs feltüntetve, akár Maárt is rejtheti a titokzatos kép…