Csenger Tibor, Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke, Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke (Fotó: Pontibus)

A Szobon épülő szociális intézmény előtt tartottak sajtótájékoztatót az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból megvalósuló RE-START akcióterv (SKHU/1802/3.1/039), RE-STRUCTURE (SKHU/1802/3.1/043) és a RE-BOOT (SKHU/1802/3.1/053) foglalkoztatás bővítése a határmenti térségben, mentorprogram projektről a megvalósító szervezetek képviselői.

Csenger Tibor, a Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke, Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, a projektet koordináló Pontibus Európai Területi Társulás alelnöke, Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere, Ujlaky Zoltán, a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője és a RE-BOOT projekt vezető partnere Cagala Szilvia, Ipolyszalka polgármestere nyújtottak tájékoztatást arról, hogy a megvalósuló fejlesztések milyen hatást gyakorolnak a határ menti térségekre.

Szabó István szerint az akcióterv az Alsó-Ipoly-mente térség megoldásra váró problémáira jelent némi gyógyírt. Ezek között kiemelten említette a munkanélküliséget és az elöregedést, ezzel összefüggésben a munka világába való visszasegítést. Az akcióterv ezeknek a problémáknak a megoldását célozzák.

A program elemei alapvetően az időskori szolgáltatások portfóliójának bővítését, az aktív idős kort és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megteremtését célozzák. Az ehhez kapcsolódó szolgáltatások egyike a turisztikai szolgáltatások fejlesztése is, amelyhez az Ipoly mente egy kiváló potenciállal rendelkező terület.

(Fotó: Pontibus)

Különös jelentőséggel bír ezzel kapcsolatban a remélhetőleg hamarosan már épülő Ipolydamásdot Helembával összekötő híd, a hazai finanszírozású, már épülő Szob-Ipolydamásd kerékpárút, továbbá egy másik INTERREG projektjéből megvalósuló Letkés-Párkány kerékpárút. Ezek a programok azt célozzák, hogy minél jobban kinyíljon az Ipoly-völgye.

Ennek egyik további eszköze a Pontibus Európai Területi Társulás által telepített, az evezős túrákat kiszolgáló, kikötést biztosító stégek, valamint a tisztálkodást lehetővé tevő szaniterkonténerek létesítése, komfortosabbá téve ezzel az Ipoly-völgyét. Szintén ehhez kapcsolódnak majd a RE-START akciótervből megvalósuló elektromos kerékpárok vásárlására és töltőállomások kialakítására irányuló fejlesztések is. A töltőállomások Ipolydamásdon, Ipolyszalkán és Bernecebarátiban jönnek majd létre.

Csenger Tibor, a Nyitra Kerületi Önkormányzat alelnöke szerint az Ipoly mente egy olyan különleges terület, melyet az Ipoly folyó választ el, de inkább talán összeköt, hiszen a térségbeli problémák szinte ugyanazok mind a szlovákiai, mind a magyarországi oldalon.

(Fotó: Pontibus)

A térség elöregszik és csökken a népességmegtartó ereje, ezért beavatkozások szükségesek. A RE-START akcióterv ezekre a problémákra igyekszik megoldást találni, vagy legalábbis enyhíteni rajtuk. A programból a beruházások szinergiában valósulnak meg: a szobi beruházáson túl a projektben Ipolyszalkán és Helembán felépül egy-egy szociális otthon.

Helembán egy régi iskolaépületből kerül kialakításra az új otthon, ahol az intézmény klasszikus tevékenységén túl további, elsősorban az aktív idős kort elősegítő rekreációs szolgáltatások igénybevételére lesz majd lehetőség. Az akcióterv figyelmet fordít mind a térségben élő lakosokra, mind az ide érkező turistákra. A térségnek sok értéke van, de ezeket sokan nem ismerik, illetve a megközelítés kicsit körülményes.

Az alelnök kiemelte a 2022 végére egy másik határon átnyúló projektből megépülő, Helembát Ipolydamásddal összekötő híd szerepét a térségi együttműködés terén, amely még jobban elősegítheti a RE-START akcióterven belüli együttműködést a határ két oldalán.

(Fotó: Pontibus)

Az akcióterv központi eleme a munkahely teremtés. A létrejövő szociális intézményekben – a határ mindkét oldalán – megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerőnek kell rendelkezésre állnia. Ennek érdekében egy 310 órás szociális gondozói tanfolyam indul a RE-START akcióterv keretében. Ez az akkreditált képzés 120 főnek biztosít megfelelő képzettséget a szociális intézményekben való elhelyezkedéshez.

Az alelnök kiemelte, hogy foglalkoztatás bővítése mellett az aktív idős korhoz kapcsolódó szabadidős jellegű tevékenységek is a program részét képezik. Az ipolyszalkai Tájházat tradicionális építészeti stílusban bővítik olyan helyiségekkel, amelyek a tradíciók ápolását és régi idők mesterségeinek bemutatását elősegítik.

Az akcióterv időtávjának második felében, miután az ipolyszalkai Tájház, az ipolydamásdi közösségi és oktatási központ, valamint a bernecebaráti Fecskeház épülete is megvalósul, közösségteremtő programokat rendeznek az akciótervből, ebbe a létrejövő szociális intézmények is be lesznek vonva.

(Fotó: Pontibus)

Cagala Szilvia, Ipolyszalka polgármestere pedig arról beszélt, hogy az akcióterven belül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező RE-STRUCTURE projekt keretében valósulnak meg a szociális intézmények infrastrukturális munkálatai.

Ipolyszalka Község Önkormányzata e projekt vezető partnere, mellette Szob Város Önkormányzata, Helemba Község Önkormányzata, Bernecebaráti Község Önkormányzata, valamint Kemence Község Önkormányzata vesz részt a projektben, utóbbi településeken szociális konyha, illetve mosoda létesül majd.

A polgármester ismertette, hogy a projekt keretében megvalósuló intézmény egy üresen álló, korábban óvodaépület átépítésével valósul meg. Hiába vannak a környéken hasonló intézmények, a várólisták még mindig nagyon hosszúak, és gyakran az idősek számára létkérdés, hogy az intézményben időben helyet kaphat-e, így különösen nagy az igény újabb férőhelyek létrehozására.

A szalkai szociális intézmény 20 férőhelyes lesz, 8 darab, 23 négyzetméter nagyságú kétágyas, és 4 darab 13 négyzetméteres, egyágyas szobával.

A polgármester elmondta, hogy minden szobához külön szociális helyiség társul. Az intézmény egy 3400 négyzetméteres, elkerített részen kerül kialakításra, az épület 440 négyzetméter nagyságú lesz. A fejlesztés több, mint 631 ezer euróból valósul meg, amelynek 95%-a uniós, illetve nemzeti társfinanszírozás, az 5%-os önerőt a község biztosítja.

A település polgármestere elmondta: a község a RE-START akcióterv nélkül sose tudta volna megvalósítani a fejlesztést. Legalább ilyen lényeges szempontként említette, hogy a fejlesztés a térségben új munkahelyeket teremt, ugyanis kevés a munkalehetőség.

A fejlesztés megvalósulásával legalább 15 térségbeli

család számára biztosítanak megélhetést.

Ujlaky Zoltán, a Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, a RE-BOOT projekt vezető partnere az akcióterv keretében megvalósuló mentorprogramról adott részletes tájékoztatást. Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere pedig a szobi fejlesztéseket ecsetelte.

A sajtótájékoztató teljes videóanyaga itt érhető el.

A RE-START az Alsó-Ipoly mentére koncentráló akcióterv, amelyben több települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023 közepéig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése. Fő célja a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése; új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése; közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése; a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára; a lakosság egészségi állapotának javítása. A gyakorlatban ezek a célok 7 darab érdemi projekt útján valósulnak meg az akcióterv időtávlata alatt, amely 2023 közepéig tart. Az akcióterv 7 projektje összesen közel 4 millió EUR uniós támogatásból valósul meg az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból.