(Fotó: Kürti Anikó)

Nánán az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a Csemadok szervezésében emlékeztek a 171 évvel ezelőtti eseményekre. A templom előtt, a Minden magyar hős keresztjénél a falu összes szervezete, intézménye képviseltette magát.

A délelőtti órákban a kisiskola 1-4. évfolyamának tanulóival a pedagógusok külön is kivonultak, a tanító nénik idézték fel az 171 évvel ezelőtti fájdalmas eseményeket.

A megemlékezést az alapszervezet elnöke tartotta, majd ez alkalommal is a helyi kisiskola tanulói és a már innen kikerült diákok szavaltak, s idézték fel a tizenhárom aradi vértanú családjukhoz intézett utolsó gondolatait.

A zárórészben egy anyuka is közreműködött, meghittebbé téve a megemlékezést. Csakúgy mint a Boldogasszony, anyánk című ősi himnusz (melyet a Magyarok Nagyasszonya közeledő ünnepe kapcsán énekeltek), majd a Himnusz eléneklése is.

A keresztnél a helyi önkormányzat, a kisiskola, az MKP és a Csemadok képviselete helyezte el emlékkoszorúját, majd gyertyagyújtással, imával fejeződött be a megemlékezés.

***

Tisztelet a hősöknek!

Október 6-án Nagymagyaron koszorúzással tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt. A katolikus temetőben található Leszkay Károly honvédhadnagy sírja, aki Bereg megyei önkéntes nemzetőrként a szabadságharc idején századával többször járt ezen a vidéken. Részt vett a móri, a zsigárdi csatában, a komáromi vár védelmében, harcolt Budavár bevételénél. A móri csatában tanúsított vitézségéért (négy ágyút mentettek meg az osztrák sereg elől) Mészáros Lázár hadügyminiszertől hadnagyi rangot kapott.

Élete alkonyán visszatért a Csallóközbe. Utolsó éveit a fiánál, Nagymagyaron töltötte, aki itt volt esperesplébános. Leszkay Károly végső nyughelyénél az emlékezők évről évre leróják kegyeletüket a szabadságharc áldozataira emlékezve. (Pőcz Ibolya)