Fotó: mkp.sk

Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn tartotta meg 22. képviselő-testületi ülését. A megyei hivatal rendelettel kívánta módosítani 2021-től az egyházi és magániskolák fejpénzének csökkentését az állami normatíva 88 százalékára, igazodva ezzel a további megyékhez. Mivel a képviselő-testület ehhez nem kívánt hozzájárulni, képviselői indítvánnyal a megyei hivatal visszavonta csökkentési javaslatát.

2021-tól tehát marad minden a régiben, azok az egyházi és magániskolák, amelyek üzemeltetésükre Nyitra Megye Önkormányzatától kapják a fejpénzt,

2021-től továbbra is számolhatnak a teljes értékű fejpénzzel, amely megegyezik az állami normatíva teljes összegével.

Természetesen, ezzel nem lesz megkurtítva a megyei fenntartású iskolák fejpénze. Továbbra is a fejpénz magassága egyenlő lesz, a fenntartó státuszától függetlenül.

A regionális fejlesztésre szánt EU-források felhasználását illetően az EU 2021-2027 közötti fejlesztési időszakban Nyitra megyében (az eddigi ROP és IROP jövőbeni utódja), a megyei hivatal olyan javaslattal állt elő, amely alapján a megyei önkormányzat mellett létrejönne egy párhuzamos struktúra, Partnerség Tanácsa elnevezéssel. Ugyan ennek is elnöke Nyitra megye elnöke lenne, ám nagyon lazán kötődne a megyei önkormányzathoz. Ráadásul számos döntési hatáskörrel lenne felruházva, míg a megyei önkormányzat gyér döntési hatáskörökkel rendelkezne. E téren látványosan kiszerveznék a döntéshozatalt a megyei önkormányzat hatásköréből. Ám a megyei önkormányzat tegnap elfogadta javaslatomat, amely alapján a döntési jogkörök megmaradnak a megyei önkormányzat, mint polgárok által megválasztott, legitim testület berkeiben, míg a Partnerség Tanácsa csupán a megyei önkormányzat tanácsadó testülete lesz, kamaráival és szakmai bizottságaival együtt, mindenféle döntési jogkörök nélkül.

A megyei önkormányzat megválasztotta a komáromi Szinnyei József Könyvtár igazgatójává Fabó Máriát. Ezzel új lehetőségek nyílnak a kulturális intézmény előtt.

Az eddigi időszakot meghaladó, sokrétű tevékenység műhelyévé válhat a komáromi intézmény, kielégítve ezzel az olvasók és a kultúra iránt érdeklődő közönség elvárásait. Az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatójává Helena Bohátovát választotta meg az önkormányzat. Első teendői között komoly feladattal kell majd megbirkóznia, hiszen meg kell oldania a könyvtár áthelyezését másik, a célnak megfelelő érsekújvári ingatlanba.

A megyei önkormányzat eldöntötte, hogy Köbölkút központjában 2021-ben körforgalom épül, amely biztonságosabbá teszi két megyei, II. osztályú út kereszteződését. E kereszteződésben gyakoriak voltak a közúti balesetek, ráfért hát a forgalom biztonságának jelentős megnövelése. E mellett egy ún. közlekedési ponthiba is megoldódik Köbölkút határában, a II/509-es megyei út egy részén, ahol a forgalom biztonságos áthaladását kell megoldani.

A megyei testület átminősítette, specializálta két szociális intézmény státuszát. A nyitrai BORINKA idősek otthona ezentúl Alzheimer-kórban szenvedő páciensek gondozó intézménye lesz, míg a lontói PLATÁN idősek otthona egyéb pszichiátriai betegségben, főleg skizofréniában szenvedő páciensek gondozó intézménye lesz.

A szerző Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője