Fotó: zlavomat.sk

Az iskolák bezárása, s ezzel összefüggésben a távoktatásra való áttérés fokozott terheket ró a szülőkre, részben gazdasági jellegűeket, másrészt viszont a szülők sok esetben nem birkóznak meg a tananyaggal sem.

Mindez abból a felmérésből derül ki, melyet a parlamenten kívüli Spolu párt készíttetett az alapiskolák felső tagozatos tanulóinak szülei körében, s melynek eredményeit hétfőn sajtótájékoztatón belül ismertette a párt elnöke, Juraj Hipš.

A felmérés során a szülők arra válaszoltak, hogyan birkóznak meg a távoktatással. „Ahogy azt a korábbi beszélgetések alapján már sejtettük, a szülőkre a távoktatás nemcsak anyagi terheket ró, de sok idejüket is elvesz” – mondta Hipš.

A felmérés alapján a szülők 70 százalékának segítenie kell a felső tagozatos gyermekének a tanulásban.

„Ezeknek a szülőknek a 77 százaléka szerint nehezebb a gyermekükkel a távoktatás feltételei mellett tanulni, mint normális körülmények között. Ennek oka 47 százalékuk esetében, hogy egyéb kötelezettségeik miatt kevés idejük jut rá, 36 százalékuk pedig nem tudja, hogyan motiválhatná gyermekét a tanulásra. Érdekes, hogy csaknem minden harmadik szülő azt mondta, hogy a tananyag, mellyel a gyermekének meg kell birkóznia, nagyon nehéz és nem tud benne segíteni” – mondta.

Ráadásul a válaszok lényegesen nem térnek el a felsőfokú végzettségű szülők esetében sem. Csaknem minden negyedik megkérdezett szülő azon a véleményen volt, hogy a tananyagot nehéznek tartja, és nem képes segíteni a gyermekének.

A felmérés során azt is vizsgálták, milyen a családok műszaki felszereltsége a távoktatáshoz.

„Annak ellenére, hogy a tanulók 56 százaléka használ táblagépet, a megkérdezett szülők 24 százaléka azt válaszolta, hogy a gyermeke a tanuláshoz okostelefont vesz igénybe. Ezt pedig oktatási szempontból problematikusnak tartom, egyrészt a kis képernyő, másrészt az interaktív oktatási formák használata szempontjából” – jegyezte meg a pártelnök.

A válaszadók 40 százaléka szerint a gyermek által tanulásra használt berendezést a családból másvalaki is használja, s több mint 50 százalékuk új műszaki eszköz vásárlására szánta el magát. Több mint egynegyedük 301-500 eurót költött új berendezés vásárlására, s csaknem ötödüknek mindez 500 eurót meghaladó összegbe került.

A pártelnök hozzátette, hogy a felsorolt problémák az összlakosság viszonylatában minden bizonnyal ennél súlyosabbak.

„A járvány miatt ugyanis a felmérést csak azoknak a szülőknek a körében végezték, akik rendelkeznek internettel, tehát kiestek a látókörünkből mindazok, akiknek nincs online hozzáférésük. Márpedig ha a távtanulással ilyen nehézségeik vannak az internettel rendelkezőknek, könnyen elképzelhető, hogy milyen gondokkal küzdenek azoknak a szülei, akiknek számára az első hullámban nem volt elérhető a távoktatás“ – mutatott rá Hipš.

A felmérést a Spolu párt megbízásából a Focus ügynökség végezte az alapiskolák 517 felső tagozatos tanulójának szülei körében, elektronikus formában, a november 18-tól 21-ig tartó időszakban.

(Felvidék.ma/TASR)