Fotó: pixabay.com

A világjárvány második hullámával kapcsolatosan sorra rendkívüli jogrendet hirdetnek az államok. Ehhez a védelmi intézkedéshez hívő keresztyénként csatlakozunk még odaszántabb és több napi imádkozással, mint eddig. A ténylegesen beadható vakcináig, és mindenkor az imádság lelki vakcinaként használható: növeli biztonságérzetünket, belső komfortérzetünket, felelősségünket másokért, magunkért.

Azok az imák, amelyeket már eddig közöltünk a világjárvány második hullámának időszakában, egyéni és közösségi alkalmainkon, közvetlen vagy online kommunikációban is használhatók. Napjában többször is elmondhatjuk ezeket, megfogalmazhatjuk a mi alkalmi imádságunkat, csatlakozva a bibliaolvasó kalauz vagy a Losung Igéihez, imáihoz. Az imádkozáshoz meghívhatjuk társunkat, férj-feleség együtt mondhatja, kiegészítve a sajátjukéval, de családtagjainkat is mozgósíthatjuk imádkozásra. Bibliaórai, istentiszteleti közösségünket is gazdagíthatjuk ezekkel.

Kívánatos lenne komolyan venni és magunkra nézve kötelezőnek tartani a 90 naposra tervezett szigorúbb intézkedésekhez csatlakozva egyfajta 90 napos imaláncot, imaösszefogást hirdetni, akár Kárpát-medencei kiterjesztéssel. Adja meg Urunk Lelke a szeretet találékonyságával a szükséges és jó döntéseket, és vezessen minket az idézett dicséret szellemében: Öntsd lelked értük győzelmes imába!

Skót református fohász

Urunk, Istenünk,
Hozzád jövünk, Aki
mindig előttünk jársz,
miként a múltban tetted,
úgy ma is.
Ezért kegyelmedben bízva
terjesztjük Eléd imánkat.

Urunk Istenünk,
Hozzád jövünk, Aki
életet kínálsz mindazoknak,
akik Téged hívnak segítségül.
Most is Hozzád kiáltunk,
amikor a vírusveszély
mindennél jobban fenyegeti életünket.
Kegyelmedben bízva
terjesztjük Eléd imánkat.

Urunk, Istenünk,
Hozzád jövünk,
mert Te vagy az,
Aki beszélsz ma is népeddel.
Felkínálod nekünk az élet Igéjét.
Vezess minket a Te Igéddel
és oldd le szívünkről a félelmet.
Kegyelmedben bízva
hittel kiáltunk Hozzád.

Urunk, Istenünk,
Hozzád jövünk, Aki
csupa irgalom és jóság vagy,
teremts bennünk vigasztaló,
erősítő szókat.
A bölcsesség
és a remény szavait add ajkunkra!
Az élet forrásából merített drága Igéket.
Kegyelmedben bízva
terjesztjük Eléd kérésünket.

Urunk, Istenünk,
Hozzád jövünk,
Aki Szent Fiadban
meghívtál minket arra,
hogy szívvel, lélekkel, tettekkel
szeressük embertársainkat
személyválogatás nélkül.
Add meg nekünk Lelked által,
hogy ezt megtehessük.
Kegyelmedben bízva
hittel kiáltunk Hozzád,
háromszor szent nevedet
dicsőítve kérünk:
Könyörülj rajtunk
Urunk, Istenünk.
Ámen.

Istent dicsérő szófejtő

C= Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsoltárok 46,11) – amit én Teszek, most még nem érted, de később majd megérted (János 13,7) – Istenünk nem ok és cél nélkül engedte ránk a Covid-19 világjárványt. Valamire egyetemesen, világméretekben figyelmezteti a mai emberiséget, teremtményeit. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva (Ézsaiás 5,25) – bemászott ablakainkon a halál, betört palotáinkba (Jeremiás 9,20). Csendesedjetek hát el…

O= Orcáját keressétek szüntelen, folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához (Zsoltárok 105,4) – oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Jó az Úr! (Náhum 1,7)

V= Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében! (Efézus 6,10) – Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég (Máté 24,6). – Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Máté 28,20).

I= Irgalmas és kegyelmes az úr, türelme hosszú, szeretete nagy…Nem bűneink szerint fizet nekünk (Zsoltárok 103,8; 10) – Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek (Máté 5,7). – „Senki ellen gyűlölet – mindenki iránt irgalom! Ezzel kezdődik a demokrácia” (Abraham Lincoln).

D= Dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el, csak nevemért tűrtem ilyen
sokáig (Ézsaiás 48,9) – Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat (Lukács 2,14) – Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse istent, csak ez az idegen? (Lukács 17,17-18) – Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett (Jelenések 4,11).

Illusztráció (pixabay.com)

Gondolkodjunk el, beszélgessünk családi körben, bibliaórán, gyülekezeti alkalmakon ezekről az összefüggésekről! És az Igék átgondolása után imádkozzunk…

Az olasz valdensek, protestánsok énekeskönyvében található az az ének, amit Dömötör Ilona fordított magyarra. A délvidéki reformátusok között a mai napig kedvelt dicséret. Részlet ebből:

Nem tűnő sóhajt, elhaló szót,
Nem szél sodorta levelet.
De szép virágot, dús gyümölcsöt
Hadd adjak, Uram, én neked.
Szép ifjúságom izzó hevét,
Két munkás, tettre kész kezem,
És öreg korom halk derűjét
Tenéked adom, Istenem…