XXI. évfolyama téli számához érkezett az északi magyar peremvidék fóruma, a Gömörország, amely Hont, Nógrád, Kis-Hont, Gömör, Torna és Abaúj egykori vármegyék régvolt és jelenkori történéseiről számol be. A B. Kovács István szerkesztésében megjelenő lap idei negyedik száma ismételten kiemelt helyen foglalkozik a trianoni országvesztéssel, Tichy Kálmán életművével, de megismerkedhetnek Vályi Klárával, a versíró bábával is.

„Magyarországot azért darabolták fel, mert előre megfontolt szándékkal, aljas anyagi indíttatásból, a haszon reményében már jóval a háború előtt fel akarták darabolni, hogy a megjutalmazott utódállamok bábkormányai révén az elszakított területeket a nagyhatalmak bankjai és érdekeltségei számára szabad befektetési területté tegyék” – állapítja meg vezércikkében Mihályi Molnár László, s ahogy a lap nyári és őszi száma, a téli szám is visszatér a száz évvel ezelőtti trianoni történésekhez.

Balassa Zoltán, Csáky Károly, Erdélyi Géza és Kiss László gondolatait is elolvashatjuk csakúgy, mint Tőzsér Árpád (Ad altare Dei) versét, valamint a Szepsiben megtartott megemlékezés két szónoka, Nagy György és Gábor Bertalan emlékező szavait is. Közli a lap a Magyarországtól való elcsatolás elleni egykori tiltakozásokat is.

Több sorozat is folytatódik a lapban. Zsupos Zoltán visszatér a nemzetőrség és honvédség 1848-as gömöri megszervezésére és tevékenységére, Prakfalvi Péter a Nógrád természeti örökségét bemutató sorozatában a Cserhát andezitcsúcsokkal övezett medencéit mutatja be, míg Kiss László a Palócföld orvosait bemutató sorozatában a Jánosiban született versíró bábát, Vályi Klárát mutatja be, akit annak idején Weöres Sándor támasztott fel haló poraiból.

A téli szám Trianon melletti másik központi témája a rozsnyói Tichy Kálmán munkássága, akinek emléke előtt két éve tisztelegtek. A lapban Beke Zoltán idézi fel alakját és munkásságát, de elolvashatjuk Tichy Kálmán Rozsnyó is hazatért című írását. 1991 egyik szenzációja volt Újváry Zoltán Szülőföldön hontalanul című kötete, amely a lévárti Horváth Lajos családjának kitelepítését meséli el.

A Gömörország most Horváth Lajos egy másik kisregényét közli, amely a szerző anyai nagyapjának, Szobonya Tacskó Vincének az életét idézi meg. A Futárszalonban olvashatjuk a Poviedka 2019 novellapályázat különdíjas írását, a rimaszombati Nicol Hochholzerová alkotását, köszönti a kap a 70 éves helytörténész Csáky Károlyt, s bemutatják a Gömör-Kishonti Múzeum Fábry Jánost bemutató tárlatát is.

A Gömörország kapható a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban, de beszerezhető a szerkesztőség elérhetőségein (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, 979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1. tel: 0905/846 618, e-mail: gemamuz@gmail.com) is.