Fotó: Szlovák Belügyminisztérium Facebook-oldala

A Belügyminisztérium ma délelőtt a közösségi hálón tette közzé Szlovákia leggyakoribb vezetékneveinek tízes listáját. Ez alapján az ország leggyakoribb vezetéknevei a férfiak körében a Horváth, Kováč, Varga, Tóth, Nagy, Baláž, Szabó, Molnár, Balog – és végezetül már magyarul írva, újra a Kovács. A leggyakoribb női vezetéknevek a Belügyminisztérium 2020-as december eleji statisztikai adatai szerint a következők: Horváthová, Kováčová, Vargová, Tóthová, Nagyová, Balážová, Molnárová, Balogová, Lukáčová, Nováková.

A bejegyzés alatt pillanatok alatt több száz hozzászólás érkezett, amelyek nagy része azt firtatja, hogy a szlovák vezetéknevek döntő többsége magyar, illetve elszlovákosított magyar eredetű nevek.

Érdekes olvasmány a minisztérium bejegyzése a magyarok számára is. Megkérdezték Iveta Valentovát, a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézetének nyelvészét, mi az eredete és a története a legelterjedtebb, Szlovákiában használatos vezetékneveknek.

Valentová a Horváth és Tóth vezetéknevek eredetével kapcsolatban elmagyarázta, hogy ezek a családnevek az etnikumra utalnak, tehát a Horváth horvát származásút jelöl, míg a Tóth vezetéknév a tót szóból alakult ki, „amelyet eredetileg a régi magyarok nemcsak a szlovákokra, hanem a történelmi Magyarországon élő nem magyar nemzetiségű tagokra hivatkozva is használtak” – fogalmazott a nyelvész.

Továbbá kifejtette, a vezetéknevek nagy csoportját alkotják a foglalkozásnévi típusú családnevek, amelyek a viselője foglalkozására utalnak, ilyen a Kovács, Molnár, Varga vagy a Szabó – ezeknek a jelentését le is fordította a szlovák olvasóknak.

Ugyancsak magyarázatra szorult a Nagy vezetéknév (szlovák írással Naď), amely a naga magyar melléknévből származik, jelentése pedig nagy vagy öreg, idősebb – jegyezte meg.

A Balog családnév – a nyelvész értelmezése szerint – szintén a magyar balog szóból ered, amely balról valót, balkezest jelent. Az olvasó közönségnek megjegyezte, a Baláž vezetéknév utónévből származik – azt már nem tette hozzá, hogy a magyar Balázs keresztnévből.

Valentová röviden kifejtette a családnevek történetének eredetét, visszanyúlva egészen a 13-századig, amikor is az egyes személyek megnevezése a származási kapcsolatra utaló nevek közül az apára utaló nevek tartoznak nagy számban, illetve a nemzetségre utaló kapcsolatra is, azaz egy nemzetség nevéből is kialakulhattak családnevek.

Az egyéni tulajdonságokra utaló családnevek közül akár külső, fizikai, testi tulajdonságra is utalhat a vezetéknév, de akár belső tulajdonságra is.

Az egyes személyek pontosabb azonosítását a feudalizmus társadalmi igénye követelte meg, különösen a közigazgatási és jogi aktusokban. A 14. századtól egyre gyakrabban jelentek meg másodlagos nevek – vezetéknevek és melléknevek, amelyekből a mai vezetéknevek kialakultak. A névadási rendszerek öröklődő jellege már csak a 17. és a 18. században stabilizálódott, és II. József reformjai során hivatalosan is kodifikálódtak a 18. század második felében – vélekedett a nyelvész.

Iveta Valentová összefoglalva megjegyzi: a szlovák vezetéknevek a soknemzetiségű magyar állam összetett társadalmi és kultúrtörténetét tükrözik.

Fellelhetőek benne a régebbi bizánci-római kapcsolatok, a vlachok hódítása, a német betelepülés nyomai. A nyugat-szlovákiai régióban jellemzően a horvát gyarmatosítás, a huszita mozgalom és a török ​​katonai inváziók hatása, Észak-Szlovákiában a lengyel, a kelet-szlovákiai területeken szintén ukrán és ruszin etnikai csoportok hatása követhető nyomon. A vezetéknevek írását a latin, a cseh, a német és a magyar nyelv használata is befolyásolta az irodalmi szlovák nyelv megjelenése előtt – tette hozzá a nyelvész.

A bejegyzés alatt megindult komment-áradat egy része viccesnek találja, hogy a szlovák családnevek többsége (vagy mind) magyar eredetű. Míg sokan, főleg e nevek viselői állítják, hogy semmi közük a magyarokhoz, és egy szót sem tudnak magyarul, legfeljebb káromkodni.

A harmadik csoport szerint a Belügyminisztériumnak ezzel még egy Facebook-poszt szintjén sem ildomos foglalkozni, és egyáltalán: milyen szándék vezérelte őket, amikor ezt közzétették.

Száz év telt el a legnagyobb történelmi traumánk, Trianon óta, és több száz ember kikéri magának, hogy Szlovákiában a magyar vezetéknevek a leggyakoribbak.

Megrázó gondolat, hogy pár évtizeden belül a magyar családneveket már csak valami távoli, egzotikus hangzású névként viselik majd lágyítójelekkel. Szlovákiában, szlovákok. Megtörténhet?