Nevét máig tisztelettel említjük, érdemeit máig elismerjük. I. Istvánt, szent királyunkat ma 1020 éve, december 25-én Esztergomban koronázták királlyá.

Apja az államalapító Géza fejedelem kezdte meg egy magyar feudális állam kiépítését, halála után fia, Vajk lépett örökébe, aki miután felvette a kereszténységet, az István nevet kapta.

Legfőbb célja volt, hogy népét a keresztény hitre térítse és egy erős államot hozzon létre. II. Szilveszter pápától Rómából koronát kérve és kapva, szülővárosában, Esztergomban 1000. december 25-én Asztrik pécsváradi apát koronázta királlyá.

Mi sem könnyebb, mint rossz királynak lenni és semmi sem nehezebb, mint jól és bölcsen kormányozni – tartja a mondás. Nos, Istvánnak sok minden elhatározása sikerült, annak ellenére, hogy nem volt könnyű dolga, hiszen a pogánylázadások nem szűntek meg, ő azonban a magabiztossággal vállalt hivatásának érzett feladatait következetességgel végrehajtotta. Intézkedései, figyelembe véve a kort és a körülményeket méltán tiszteletreméltóak.

Új államrendet vezetett be, amelyet két törvénykönyvben rögzített, ezek büntetőtörvényeket és rendszabályokat tartalmaztak. Kijelölte az első püspöki és várispáni székhelyeket, rendi kolostorokat alapított. Az egyházat birtokadományokból és a tized fizetéséből tartotta fenn. Bajor mintára ő bocsátotta ki az első vert pénzeket. Erős katonai hatalommal védte az ország biztonságát. Bevezette az írást és olvasást, mintegy erkölcstant adott a népnek, amely szabályozta az életüket, az egymáshoz való viszonyukat. A megyerendszerrel 45 megyére osztotta az országot, a más nyelvűeket is egyenértékűeknek tartotta a magyarsággal.

Fiának, Imre hercegnek intézett Intelmeiben gondos megfogalmazásban kéri fiát olyan szabályok betartására, amelyek még a későbbi korokban is iránymutatóak lettek és ma is azok lehetnek.

I. István királyunk 1038. augusztus 15-én hunyt el Esztergomban, római szarkofágból átfaragott koporsóban az általa alapított Székesfehérvári királyi bazilikában temették el.

Mivel Imre herceg még apja életében elhunyt, Orseolo Pétert, István unokaöccsét koronázták királlyá. István király hagyatékát, szellemét az ország továbbra is méltón őrzi és tiszteli, szentté avatására 1083. augusztus 20-án a Székesfehérvári-bazilikában került sor. Az augusztus 20-i ünnepségekkel egyben emlékének is adózunk.