Fotó: Kossányi József Alapiskola és Óvoda facebook oldala

A komáromszentpéteri alapiskolában a koronavírus-járvány idején sem állt meg az élet. Bukovszky János igazgató úr megelégedéssel állapította meg, hogy legalább az alsó tagozatosok bejárhatnak a tanításra, a gyerekek 90 százaléka naponta beül az iskolapadokba.

A többiek valamilyen nyomós ok, például betegség miatt nem vesznek részt az oktatásban. A felső tagozatosok közül 12-13 gyerek bejár az iskolába, velük kis csoportokban asszisztensek foglalkoznak. Akiknek szükségük volt rá, laptopot, számítógépet adtak otthonra, hogy bekapcsolódhassanak a távoktatásba. Tény azonban, hogy a pedagógusoknak és a tanulók nagy többségének sem megfelelő ez a helyzet.

A gyerekeknek hiányzik a közösség, a pedagógusok pedig félve emlegetik, mekkora gondok adódhatnak a jövőben a mostani nehézségekből.

Fotó: Kossányi József Alapiskola és Óvoda facebook oldalaAz igazgató úr is jól érzékeli a jelen helyzetet, de azért bizakodva tekint a jövőbe. Annál is inkább, mert ismét van okuk egy kis örömre, hiszen iskolájuk technikai felszereltségét megint sikerült bővíteni, no és tanítványaik a pedagógusok irányításával bekapcsolódva a különféle megmérettetésekbe, komoly eredményeket érnek el.

„Úgy terveztük, hogy majd a felső tagozatosok jelenlétében adjuk át az új technikai eszközöket, de reménykedünk, hogy erre is hamarosan sor kerül, mindenesetre az eszközök már a termekben vannak. Saját költségvetésünkből és a község által benyújtott pályázatból illetve annak sikeres elbírálásából sikerült anyagiakat biztosítanunk olyan eszközök beszerzésére, amelyek nélkül ma már az igényes oktatás elképzelhetetlen. Tudjuk, hogy a gyerekek mennyire követik és ismerik a legújabb műszaki felszereléseket, természetes hát, hogy az iskolában is legyenek ilyenek. A jövő munkaerő-piacán is olyan szakemberekre van szükség, akik ezekben jártasak. Nekünk pedig ehhez meg kell adni nekik az alapokat” – hangsúlyozta az igazgató úr.

Fotó: Kossányi József Alapiskola és Óvoda facebook oldala

Majd felsorolta, hogy legújabban iskolájuk felső tagozatosainak tantermeiben és a számítástechnikai tantermekben interaktív projektorokat, a nyelvi szaktanteremben pedig interaktív képernyőket szereltek fel.

Tulajdonképpen ezekkel valamennyi tanteremben interaktív tábla és projektor szolgálja az oktatást. De az utóbbi időben felújították az elsősök tantermének bútorzatát, majd ezután sor került a többi alsó tagozatos osztály tantermének bútorzatára is.

A politechnikai műhely felszereltsége az évek során, mivel nem folyt ilyen jellegű oktatás, teljesen tönkrement, most ennek felújításán van a sor.

A szaktantermek berendezését és az eszközök folyamatos gyarapítását, korszerűsítését korparancsnak tekintik. Évekkel ezelőtt a Bethlen Gábor Alap segítségével sikerült egy képzőművészeti szaktantermet és egy könyvtártermet kialakítaniuk és berendezniük. Majd a kémiai-fizikai laboratóriumra került sor, ahol a természettudományi tantárgyak oktatását tudják kellő színvonalon biztosítani.

Fotó: Kossányi József Alapiskola és Óvoda facebook oldala

Néhány évvel ezelőtt a napközi otthon mellett szabadtéri tantermet hoztak létre, amelyet alaposan ki is használnak főleg a tanév végi meleg nyári napok idején. De van olyan 150 fő befogadására alkalmas előadótermük is, ahol nagyobb rendezvényeket, kulturális programokat ugyancsak megvalósíthatnak.

Az igazgató úr elmondta azt is, hogy az iskola technikai felszereltségének gyarapítása mellett továbbra is a legnagyobb örömet számukra a tanítványaik versenyeken elért sikerei jelentik.

A pedagógusoknak ugyan nem kis erőfeszítésükbe kerül, hogy a tanítványaikat a versenyekre és megmérettetésekre felkészítsék, de nem mondanak le egyetlen lehetőségről sem. Jelenleg egy esszéíró versenyen elért sikernek örülnek és készülnek a matematika olimpiára, a Simonyi helyesírási versenyre valamint a Bendegúz NyelvÉSZ, a gondolkodó gyerekek tanulmányi versenyére mintegy tizenketten.

Közben pedig már javában előre tekintenek, hiszen tervezik a következő tanévet, a beiratkozást. Előreláthatólag az iskola tanulóinak létszáma nem változik, ahány kilencedikes elhagyja az iskolát, annyi elsős jön majd a helyükre.

A jól felszerelt szaktantermeknek, a korszerűsített tantermeknek tehát lesznek birtokosai. És bíznak abban is, hogy elmúlik a gondterhes időszak, és a következő tanévet már jobb körülmények között kezdhetik.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)