Illusztráció (pixabay.com)

A Családtudományi Szövetség online előadás-sorozatot indított. Az egyes előadásokra négy alkalommal kerül sor, februártól egészen július 10-ig, mindig csütörtökönként 17.30-tól 19.00 óráig. Az előadás-sorozat megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Valamennyi alkalommal neves szakemberek a családdal, a házassággal, a párkapcsolatokkal, a neveléssel kapcsolatos aktuális kérdéseket járják körül, válaszokat keresve, kiigazodást nyújtva ezekben a korunkban egyre aggasztóbb gondokat jelentő témakörökben.

Az első rendezvény bevezetőjében Csabai Tiborné, a szövetség elnöke elmondta, hogy az előadás-sorozat megrendezésének szándéka több okból adódott. Egyrészt tanúi lehetünk a házasságok válságának, megfigyelhetjük azt is, hogy özönlik ránk a szabad szexualitást, a pornót propagáló anyagok tömkelege, de másrészt a hagyományos, erkölcsös keresztény családot erősítő kiadvány, előadás alig van.

Balásházy Imre, családkutató szakember, író pedig azt hangsúlyozta, hogy immár a tudományt, a kutatókat kell segítségül hívni, hogy hitelesen szóljanak a család védelme érdekében.

Ezért fogtak össze tudományos szervezetek, egyházi közösségek, hogy elfogadható tanácsokat adjanak az erkölcsi értékek megőrzése érdekében, felhívják a figyelmet a szabad, kötetlen párkapcsolatok buktatóira, a fogyasztói társadalom veszélyeire a családok, a gyermekek vonatkozásában.

Kihangsúlyozta, hogy komoly baj, ha a családok felbomlanak, ha válságba kerülnek a házasságok, ez ugyanis nemcsak egyéni probléma, hanem kihatással van az egész társadalomra és főként a demográfia alakulására.

Majd az első előadásban Krúdy Tamás szerkesztő, újságíró “És az ige testté lett” címmel a nemek egyértelműségéről, illetve a gender-kérdésről beszélt. Keresztény szemmel és lelkülettel tárta fel a gender-elmélet veszélyeit.

Elmondta, hogy sok helyen a világban ez az elmélet olyannyira bevette magát a társadalomba, hogy már törvényeket hoznak a nemek eltörléséről.

Kanadában, Svédországban odáig mentek, hogy büntethető, ha ez ellen valaki fellép. Az elméletek nem újszerűek, már Platón leírta, hogy a léleknek nincs neme, tehát teljesen mindegy, hogy valaki nő vagy férfi, az unisex elmélete tulajdonképpen innen ered. Ezzel szemben viszont Arisztotelész nagyon is kiállt a nemi polaritás mellett, teóriájában erősen hangsúlyozta, hogy a két nem különböző, semmi módon sem egyformák.

Az előadó felvázolta Isten emberteremtési történetét, amikor Isten megteremti Ádámot, aki rájön, hogy nem jó egyedül, társ kell, s amikor a Teremtő által felsoroltak közül senkit sem fogad el, annak oldalbordájából megteremti Évát. Így ketten lesznek tökéletesek, majd ebből a tökéletességből születnek az utódok. A különbözőségből jön létre a tökéletesség, amelyből a ma emberiségének egy csoportja meg akar szabadulni. Ez lett az eredménye, hogy megtagadjuk Istent, elvetjük a keresztény erkölcs szabályait, mindenki saját magát akarja kitalálni. Összefoglalva erről szólt Krúdy Tamás előadása.

Ezután Horváth Júlia Borbála kulturális antropológus beszámolója következett, aki abból a tanulmányból szemezgetett, amelyet a karanténhelyzetről, annak kihatásairól a családok, főleg a nők életére témakörben készítettek.

Az előadó bevezetőjében áttekintést adott az ókortól napjainkig a legnagyobb világjárványokról, hiszen a pandémia nem új keletű dolog, csak mint az egyik virológus megállapította, az embereket a hatalmas világjárványok sem tanították meg a felkészülésre. És nincs új a Nap alatt, már az ókorban is karanténba zárták a fertőzötteket, elszigetelték a városokat, maszkokat, védőöltözékeket viseltek az emberek.

A jelenlegi állapotok mégis új kihívások elé állították a családokat. Ezeknek van jó és kevésbé jó hozadéka. Az otthon végzett munka, a távoktatás eredményeként a családok több időt töltenek együtt, visszafogottabb életet élnek, a nőkre azonban több kötelesség hárul, és többen veszítették el munkájukat is, mert nem tudták összeegyeztetni a megnövekedett teendőket a munkahelyi feladatokkal.

A tanulmány egyértelműen kimutatja, hogy a járványhelyzet hősei a nők. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az apukák több időt töltenek a gyerekekkel és a legfontosabb észrevétel, hogy a férfiak belátták, mennyi igénybevétellel, menedzseléssel jár a házimunka, az úgynevezett láthatatlan munka.

Betekintést nyertek olyan tevékenységekbe, amelyek nélkül nem működne a háztartás, a család. Sok esetben szorosabbá váltak a kapcsolatok, az emberek felfigyeltek a körülöttük élőkre, a rászorulókra és megpróbáltak segíteni nekik. Így tulajdonképpen a gyerekek egyfajta mintát láttak a jól működő családokra, amelyet később bizonyára a saját családjukban is megvalósítanak. Ezzel a biztató megállapítással zárta előadását Horváth Júlia Borbála.

Kép: KCSSZ/Facebook

A harmadik előadó Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye szakembere volt, aki ugyancsak égető kérdést feszegetett, mégpedig a szexuális nevelés szükségességét.

A szakember előadását azzal az elképesztő adattal kezdte, hogy a világban évente milliókkal emelkedik a nemi betegségben szenvedők száma és nemcsak a világ elmaradott országaiban. A mindennemű orvosi ellátás, gyógyszeres kezelés ellenére ugyancsak milliók halnak meg a betegségek következtében.

Ez mára már nemcsak orvosi kérdés, hanem társadalmi és erkölcsi problémává nőtte ki magát. A szexuális úton terjedő betegségekről, a megelőzésről, de főleg a nevelésről, felvilágosításról tehát nyíltan kell beszélni, a szexuális nevelés érdekében pedig még többet tenni. Ezért számos tagszervezet összefogásával dolgozták ki a szexuális nevelés irányelveit.

Az ilyen tárgyú nevelést be kell vezetni az iskolákban, a figyelem ráirányítását ezekre a bajokra már a legkisebb korban meg kell kezdeni. A tantervekben kiemelt helyet kellene kapnia, minden tantárgyba ajánlatos beépíteni, persze nyílt és tiszteletadó attitűdökkel. Különösen fontos a szexuális egészségre vonatkozó definíció hangsúlyozása és külön kell választani a szexuális nevelés és a családra nevelés témakörét.

Fel kell hívni a fiatalok figyelmét, hogy a szex nemcsak kizárólagosan önös élvezet, hanem egy ajándékozó gesztus, szövetségi kapcsolat, amelyben a felek egymás érdekeit is figyelemmel tartják. A családi életre való nevelésben pedig olyan elsődleges szempontokra kellene fókuszálni, hogy az emberi életet ne tekintsük véletlennek és értelmetlennek, az ember nemének és a szexualitásnak van jelentése és jelentősége, a teremtett világ pedig a különböző és az egyedi együttműködésére épül. Ha mindezeket a fiataloknak feltárjuk, kevesebb lehetne a szexuális úton terjedő betegség, amely mára már nemcsak egészségügyi, hanem erkölcsi problémává lett, ezért kell alaposan fontolóra venni a szexuális nevelés szükségességét.

Az előadások elgondolkodtatók és további töprengésre késztetők voltak. A következők is nem kevésbé érdekfeszítőnek mutatkoznak és ugyancsak korunk sorskérdéseivel foglalkoznak. Legközelebb március 25-én kerül sor szintén online formában másik három szakember előadására.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)