Illusztráció (Fotó: pixabay)

A dunaszerdahelyi helyi önkormányzat Magyar Közösség Pártja képviselőcsoportjának tagjaiként, a korábbi időszak tapasztalataiból és választóink határozott véleményéből kiindulva, aggódva figyeljük a felvidéki magyar politikai egység megteremtésével kapcsolatos lépéseket – olvasható a szerkesztőségünknek eljutatott közleményben.

Mivel a legutóbbi parlamenti választás eredménye egyértelműen kijózanító kudarc volt, tisztában vagyunk vele, hogy a magyar közösség érdekeit és értékeit garantáló parlamenti képviselet csakis abban az esetben biztosítható, ha egy irányban cselekszik minden olyan politikai párt, mozgalom, társadalmi szervezet vagy történelmi egyház, amely számára fontos a szlovákiai magyar országos érdekképviselet.

Közösségünk útkeresése és jövője nem lehet számunkra közömbös.

Tudatosítanunk kell, hogy a korábbi megosztottság, az árokásás, a gyűlölködés és a személyválogatás ideje végérvényesen lejárt, ezért egyének és kiscsoportok érdekei miatt senkivel szemben sem kezdhetünk újabb politikai kiszorítósdit, az ugyanis ismételten elriaszthatja és eltaszíthatja a választók jelentős csoportját.

A közélet szereplőiként tudjuk, hogy bár sok esetben más-más véleményen vagyunk, viták lehetnek köztünk, viszály azonban semmi esetre sem. Ha célt akarunk érni, mindenkivel meg lehet, és meg is kell egyezni!

A parlamenti képviselet persze nem lehet kizárólagos célunk, az ugyanis csupán egy eszköze annak, hogy teljes értékű polgárokként élhessünk szülőföldünkön. Amennyiben viszont kimaradunk a törvényhozásból, félő, hogy közösségünk fogyása még inkább felgyorsul.

Aki ezt nem tudatosítja, az nemzetrészünk jövőjét teszi kockára. Elsőrendű feladatunk tehát az, hogy érvényesítsük a választók akaratát, és céltudatosan törekedjünk a közösség teljes egységére.

Ennek megvalósítása érdekében kérjük településeink önkormányzati képviselőit és lakosait, amennyiben egyetértenek a fenti nyilatkozatban leírtakkal, aláírásukkal igyekezzenek nyomást gyakorolni politikai pártjaink vezetőire!

Az MKP dunaszerdahelyi képviselőcsoportja nevében: A. Szabó László – frakcióvezető
Bugár György – a frakció rangidős tagja

(MKP/Felvidék.ma)