„Örömmel osztom meg a lapot, olyan tartalmas és szép” – olvasom egymás után a kommenteket különféle közösségi oldalak üzeneteiben. A fedlap és a hátlap színes, kissé formabontó, de ízléses képvilága valóban felkelti a figyelmet. Több hangsúlyos téma  jelenik meg „képiesítve” a külső borítón. 

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület nemrég megválasztott püspökének cikke a kereszt értelméről és református használatáról rögtön forró témához nyúl. A szövetség egész évi témahangsúlyát látjuk az egység és közösség képi megjelenítésében és kifejtésében.

„Amikor a tudomány a hitet is gazdagítja” címkiemelés és bibliai növényillusztráció e lapszám fő interjújára hívja fel a figyelmet, ami Fráter Erzsébettel,  a vácrátóti botanikus kert ökológusával készült.

Aztán sorjáznak az érdekesebbnél érdekesebb témák. Dr. Surján László levele a nemzeti összetartozásról, dr. Erdélyi Judit kutatási tényeken alapuló érvelése az oltás fontosságáról, illetve a világjárvány elleni küzdelem döntő felismeréseinek magyar kutatójáról, Karikó Katalinról.

Folytatódik a napjaink vándorprédikátora sorozat Végh Tamással. Új sorozat is indul, melyben dr. Szabó Zsolt rovatvezető fiatal presbiterek bemutatkozását tűzte ki célul, most Nagy Imre István, a zilah-fenyvesi gyülekezet főgondnoka vall sokrétű szolgálatáról az öröm és a hála hangján. Történelmi visszapillantónkban a Zwingli szellemében működő Kálmáncsehi Sánta Márton portréját olvashatjuk. Az éves főtémát, az egység és közösség gondolatkörét részletezi egy másik cikk. Szép rend címen újabb egyházjogi ismereteket szerezhetünk a református alkotmányozásról és kormányzásról. A Pál apostol nyomában – Bibliával a kézben sorozat 12. részében az apostol missziói módszerével ismerkedhetünk meg, illetve az irigység „kezelésével” is. Az Apropó rovat az eleve elrendelés nem könnyű kérdésével foglalkozik. A rovatok sorát a Szövetségünk életéből eseménytára zárja.

Érdekes szóelemzést kapunk a Biblia régies szófordulatainak mai értelmezéséről. Presbiteri rendezvényekről szóló tudósítás olvasható Királyhágó-mellékről, illetve újévi üdvözletet kapnak az olvasók Bukarestből, Covid-tapasztalatokról Erdélyből. Hollandiából Köszönöm, Uram! címmel érkezett az újabb építő bizonyságtétel Knolné Tüski Gabriellától.

A böjtölés időszerű formáiról sem feledkezik el ez a szám, ehhez kapcsolva Kálvin böjtértelmezését. D. Szabó Dániel fiatalos lendülettel ontja cikkeit, reflexióját a köztársasági elnök újévi beszédére, a levélbeni kapcsolattartás módjáról a cigány gyülekezetekben, el egészen J. Lennox koronavírus-járvánnyal kapcsolatos könyve nyomán írt nagyívű gondolatvezetéséig. Napjaink kőkemény valóságáról, a keresztyénüldözés legfrissebb tényeiről közöl megrázó adatokat az Open Doors 2021. évi jelentése nyomán közölt összeállításunk.

S ha már könyv és tényközlés: Balog Zoltán Nem csak kenyérrel… című könyve a világjárvány első hulláma idején mondott prédikációiból, médiabeli megnyilatkozásaiból, írásaiból válogat, amit a presbitereknek is szeretettel ajánl közös beszélgetésekre a recenzió. A lap szerkesztőbizottságának tagjai fogalmazzák meg várakozásaikat az új esztendőre vonatkozóan. A záró színes oldalon ezt a gondolatkört viszi tovább a felelős szerkesztő Isten-hívogató köszöntője, amit a kortárs osztrák festő, M. Willfort két igei témájú, megragadó festményfotója illusztrál. Reményik-vers, Covid-imádság Felvidékről, gondolati vers Németországból, újabb adatok a világkeresztyénségről, s rövid presbiteri ima teszi tartalmilag még változatosabbá ezt a számot.

Külön színes összeállításból ismerhetjük meg a Presbiteri Szövetség kiadványait. Fontos és aktuális kérdésben ad eligazítást az „Erkölcstan vagy inkább hittan? Melyikre írassam a gyermekemet?” című cikk. 24 oldalon 42 fotó, illusztráció, grafika teszi még látványosabbá, témákat láttatóvá a Presbiter idei első számát. Ez az a lap, amit legalább háromszor olvas el az érdeklődő. Először mert érdekli, hogyan is néz ki kívül-belül. Aztán mert a benne megírt mennyei-földi üzenetek megismerése vezeti, s végül azért, hogy újra ízlelgesse a képek üzenetét, cikk és illusztráció összhangját. A harminc éve megjelenő Presbiter újság idei első számával az olvasás és az üzenetek nyújtotta örömet kívánom minél több Olvasónknak!

Dr. Békefy Lajos felelős szerkesztő.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)