Csiba Péter (Fotó: ef.ujs.sk, archív)

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának (SJE GIK) Akadémiai Szenátusa március 1-én tartott választásokat a kar dékáni posztjának a betöltésére. A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a kar Akadémiai Szenátusának ülését az egyetem aulájában tartotta, az akadémiai közösség további tagjainak fizikai jelenléte nélkül. Az akadémiai közösség tagjai és az érdeklődők a szenátusi ülés nyilvános részét, beleértve a jelölt bemutatkozását, élő közvetítés formájában követhették.

A dékánjelölt dr. habil. RNDr. Csiba Péter, PhD. a megjelent szenátusi tagok előtt tartotta meg az elképzeléseit felvázoló beszédét,

amelyben öt, egymással összefonódó kulcsterületet emelt ki.

Az akkreditáció kapcsán elmondta: „az új vonatkozó szabályozási rendben olyan belső folyamatokat, rendszereket kell bebiztosítanunk, működtetnünk, hogy az eddig akkreditált tanulmányi programjainkat meg tudjuk tartani.” Ehhez szükséges az is, hogy nemzetközileg elismert tudományos munkát végezzenek a kar felelős oktatói. Bár a felsőoktatás jogi keretei folyamatosan változnak, a karon a belső előírásokat úgy kell kialakítani, hogy azok illeszkedjenek a magasabb szintű jogi normákhoz, viszont kiszámítható, igazságos és működtethető keretet adjanak.

Az egyetem elsődleges kötelezettsége, hogy oktasson, viszont ehhez meg kell szólítani a potenciális célcsoportokat, és az oktatás minőségbiztosítási folyamataiban is tovább kell lépni, hogy a hallgatók, partnereik elégedettek legyenek velük.

Mindezen oktatási, tudományos és szervezési feladataik ellátásához a kar személyi feltételeit is biztosítaniuk kell – fogalmazott a dékánjelölt.

„Ezen kulcsterületeken legalább olyan ütemben kell folyamatosan fejlődniük, ahogy azt a környezetük teszi, jegyezte meg a jelölt. Hiszek abban, ha összefogunk és mindannyian egy irányba tartunk, sikerül ezeket a harcokat megvívnunk és közösen eredményre is jutunk” – zárta bemutatkozóját Csiba Péter.

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának Akadémiai Szenátusa az ezt követő zárt ülésen megválasztotta dr. habil. RNDr. Csiba Péter PhD.-t a kar dékánjelöltjének, és kéri az egyetem rektorát dékánná történő kinevezésére.

(SJE GIK/Felvidék.ma)