Online sajtótájékoztató keretén belül mutatta be közös projektjét a zselízi Sacher Polgári Társulás és a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A Gasztrokulturális örökségi helyszínek az NSKI és SACHER PT célterületein (rövidítve: GASTROKULTURA) című projekt az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap keretén belül nyert támogatást (SKHU/WETA/1901/4.1/205).

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Csenger Tibor/Fotó: Csonka Ákos

A sajtótájékoztatón Kepka Márk, a Sacher PT elnöke és Kotasz Norbert projektmenedzser mutatta be a zselízi partnerszervezet projektjét, a magyarországi partner részéről pedig Ugrai András nyújtott tájékoztatást. A sajtótájékoztató elején Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is megszólalt, aki a Monitoring Bizottság tagjaként üdvözölte a partnerszervezetek munkáját és mutatta be a Kisprojekt Alap működési elvét, célkitűzéseit, feladatait. A szakpolitikus rámutatott, hogy ezek a projektek is hozzájárulnak a határ menti övezetek fejlesztéséhez, felzárkóztatásához és fontos szempont, hogy olyan maradandó értéket teremtsenek, melyek hasznára válnak a régiónak és azt kamatoztatni lehessen a jövőben.

Kepka Márk/Fotó: Csonka Ákos

„A projekt alapvető célja, s egyben missziója, hogy hozzájáruljon a hagyományőrzés tudásának, filozófiájának országos, határon átnyúló szintű terjesztéséhez. Visszanyúlva előző korok és a népi hagyományok világába és összegyűjtve az ehhez kapcsolódó helyszíneket, termékeket, alapanyagokat. További főbb célkitűzésünk a helyi lakosok, vállalkozások által helyben termelt, kulturális hagyományok alapján készült termékek, gasztrokulturális helyszínek bemutatása a célterületen, ezzel is segítve turisztikai attrakciók létrehozását és hálózatosodását. További cél a helyi potenciálok, hagyományok kibontakoztatása, értékek feltárása, bemutatása, a versenyképesség növelése a Garam menti, zselízi régióban, valamint a szomszédos magyarországi térségben. A Sacher Polgári Társulás célja kulturális, művészeti, történelmi, közművelődési, valamint turisztikai és társadalmi közösségfejlesztő rendezvények, ismeretterjesztő előadások, megemlékezések szervezése, hagyományok éltetése és ápolása. Ezek között kiemelt helyet foglal el a Sacher-hagyaték szellemi örökségének ápolása, népszerűsítése és helytörténeti vonatkozásainak minél alaposabb szintű feltárása” – mondta el Kepka Márk, aki a projekt mellett bemutatta a polgári társulás tevékenységét és munkásságát.

A Sacher-terem

„A Sacher PT 2016 tavaszán alakult annak apropóján, hogy a világhírű Sacher-torta megalkotója, Franz Sacher az Esterházy család szolgálatában két évet töltött a Garam menti városban 1843 környékén. Itt látta meg a napvilágot fia, Eduard, az illusztris bécsi Sacher Hotel megalapítója is. A Monarchia nemzetek fölött álló kulturális hagyományait követve a társulás a többnemzetiségű Zselíz történelmi és kulturális értékeinek ápolását és népszerűsítését tűzte ki céljául. A kulturális tevékenységek támogatása és bemutatása mellett feladatuknak tekintjük Zselíz társadalmi és kulturális életének támogatását, a zselízi lokálpatriotizmus erősítését és a város hírnevének népszerűsítését belföldön és külföldön egyaránt. Társulásunk kiemelt feladatának tekinti továbbá a zselízi Esterházy-park tőszomszédságában lévő Sacher-ház rekonstrukcióját és a kulturális térbe való bekapcsolását” – ecsetelte Zselíz Sacher-vonatkozását a civilben a Comenius Gimnázium történelemtanáraként tevékenykedő szakember.

A Sacher-ház a 20. század elején

„A projekt eredményeként egy tanulmány is készül, ami összegyűjti többek között a zselízi régióban és a szomszédos magyarországi határtérségben ismert gasztrokulturális hagyományok és cukrászati termékek értéktárát. Másrészt pedig a kapcsolódó gasztrokulturális örökségi helyszíneit mutatja majd be” – ezt már Kotasz Norbert tette hozzá, kiegészítve, hogy mi minden valósul meg a széleskörű projektből. Az értéktárak – mint mondták – elérhetőek lesznek az egyesület és az NSKI honlapjain, ugyanakkor publikációk formájában is megjelennek. „A megvalósítás során szakmai rendezvényekre is sor kerül, ezek a termékek gyakorlati elkészítésére, bemutatására, kóstoltatására is szolgálnak. A projekt katalizátorként segíti majd elő a téma bővebb felfuttatását és minél részletesebb kibontakozását. Természetesen nyitottak vagyunk újabb és újabb projektek megvalósítására is a jövőben.”

Végül Ugrai András nyújtott tájékoztatást az NSKI szerepvállalásáról: „Intézetünk egyik stratégiai célkitűzése a közösségfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás megerősítése a Kárpát-medencében. Kiemelt feladatnak tekintjük a Kárpát-medencei magyar kapcsolatok kialakítását és erősítését, melynek égisze alatt az intézmény már számos projektet koordinált. Ilyenek például az ipari kender termesztésének megújítására tett törekvések, illetve a gyógynövényipar szereplőit megszólító, Herbaland nevet viselő együttműködés. Ebből kifolyólag komoly kulturális, oktatási, történelmi, művészeti kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, amit szívesen adunk közzé. Jelenleg is több európai uniós és egyéb nemzetközi projektet valósítunk meg, melyeket igyekszünk minél hatékonyabban a nemzetegyesítés szolgálatába állítani. E célkitűzések fontos állomása a bemutatásra kerülő projekt is, mely a magyar–szlovák határtérségben valósul meg, de határokon átívelően.”

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)