(Fotó: Komárom Város facebook)

Mint ahogy korábban portálunkon is beszámoltunk róla, a Nyitrai Járási Hivatal fenntartóként a komáromi magyar és szlovák oktatási nyelvű speciális iskola közös igazgatás alá vonására készült. Az elmúlt héten több tárgyalás is zajlott ez ügyben. Nagyrészt ennek eredményeként nem kerül sor a magyar intézmény szlovák igazgatóság alá történő rendelésére.

Mint Nagy Beáta, a Komáromi Magyar Tannyelvű Speciális Iskola igazgatója a Felvidék.ma-nak elmondta:

„a múlt hét folyamán mindkét intézmény iskolatanácsa összeült, egybehangzó véleményként elutasították az intézmények összevonását. Az iskolatanács véleményezését továbbítottuk a  fenntartóhoz.”

Mint ismeretes, gazdasági racionalitásra hivatkozva szerette volna a fenntartó összevonni a két intézményt. Ennek során a nagyobb létszámú magyar iskolát a kisebb létszámú szlovák iskola alá rendelték volna. Mint az iskolatanácsok véleményezéséből is kitűnik, sem a magyar, sem a szlovák intézmény nem tartotta elfogadhatónak ezt a döntést.

Február 26-án, a Komáromi Városi Hivatal adott otthont az átszervezés kapcsán tartott szakmai találkozónak. Mint a város hivatalos közösségi oldalán olvasható: a tárgyalásokon részt vett  Eva Hajdamárová nyitrai elöljáró,  Keszegh Béla polgármester, továbbá a járási hivatal oktatási szakembere, PaedDr. Ingrid Hrnčárová.

„A tárgyalást követő egyeztetésre a magyar és a szlovák speciális iskola igazgatóit is meghívták, hogy kifejthessék álláspontjukat. Az elöljáró asszony és a város polgármestere egyeztetett az ügy kapcsán Filip Mónika államtitkárral is, aki szintén fontosnak tartja az ügy megfelelő rendezését” – hangsúlyozzák a közleményben.

Mint a pénteki találkozó után megfogalmazták: „A jelenlegi helyzetben érthető a racionalizálási szándék, hiszen a speciális oktatásnak is reagálnia kell a változó körülményekre. A gazdaságos működés mellett azonban kiemelten fontos a hátrányos helyzetben lévő gyerekek oktatása, azon belül az anyanyelvi oktatás elérhetősége. A speciális iskolák esetében különösen fontos, hogy a nagyobb kihívásokkal küzdő gyerekeknek a nyelvi nehézségek ne jelentsenek további akadályt a fejlődésben és az integrációban.”

Összevonják a komáromi magyar és szlovák speciális iskolát?

Mint hozzátették: „a magyar nyelvű speciális iskola önállóságának elvesztése az önkormányzat számára nem elfogadható, még ha kínál is bizonyos lehetőségeket az óvodai szintű magyar képzés terén a jövőben. Az érintettekkel való konzultáció alapján olyan döntés született, hogy mindkét iskola számára az önálló működés biztosítja a legjobb feltételeket. Továbbra is megmarad a magyar speciális iskola külön jogalanyisága.”

Mint Nagy Beáta hétfőn délelőtt portálunknak elmondta:

a pénteki tárgyalás eredményeiről hivatalos dokumentum még nem érkezett a tanintézmény számára, azonban mindannyian nagy megkönnyebbüléssel fogadták a kedvező fejleményeket.

 

(Pásztor Péter/Felvidék.ma/Komárom város Facebook-oldala)