2021. április 12-én, életének 81. évében elhunyt Dolník Erzsébet Pro Probitate – Helytállásért díjas, nyugalmazott pedagógus, politikus, közösségépítő – tudatta mély fájdalommal a gyászoló család.
„Hiszen egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagának; amíg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár élünk tehát, akár halunk, az Úré vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és kelt életre, hogy a holtaknak is, az élőknek is Ura legyen.” RÓM 14,7-9 (KÁLDI-NEOVULGÁTA)
Dolníkné Czirók Erzsébet 1940. május 13-án született a mai Pozsonyligetfaluban (ekkor Engerau, Németország része). Édesapja, Czirók Miklós asztalos volt, édesanyja, Czirókné Bányász Erzsébet háztartásbeli. A házaspárnak Erzsébeten kívül még három gyermeke született. Dolník Erzsébet mindig hálásan emlékezett vissza szüleire, akiknek ő „csak” a példáját követte.

Számára a hétköznapi magatartásuk volt a követendő, miszerint a magyarságunk egy természetes állapot, melyet kötelességünk megtartani.

Erzsébet a Komáromi Magyar Középiskolában érettségizett 1957-ben, majd a pozsonyi Felsőbb Pedagógiai Iskolában 1957–1959 között matematika–fizika szakon tanult.
Lelkesen szervezte Léván a város és környékének magyar társadalmi életét, a nemzeti ünnepeken a megemlékezéseket. A nyolcvanas években egyre szorosabbra fűzte kapcsolatait a lassan alakuló ellenzékkel, ápolta a kapcsolatokat a magyarországi és a csehországi földalatti mozgalmakkal, közvetítette a szamizdatokat.

Bekapcsolódott a Jogvédő Bizottság munkájába is, mely a magyar iskolák, a magyar nyelvű oktatás megmentését szolgálta.

Egészen 1990-ig a lévai Pedagógiai Szakközépiskola pedagógusa volt, ezután a Lévai járás tanfelügyeleti hivatalának vezetője (1990–1992). Pedagógusi pályafutása alatt Teleki Pál gondolatát a nevelésre vonatkozva is követte: „A vezetés és a nevelés elsősorban példa”.
A kommunista rendszer megdöntése után Dolník Erzsébet az Együttélés Politikai Mozgalom aktív tagja, központi titkára, később oktatási alelnöke lett. Ott is hagyott nyomot maga után.

Hozzájárult a szervezeti hálózat kiépítéséhez, munkássága nyomán gyakorlatilag az MKP a mai napig ezeken az alapokon nyugszik.

Politikai tevékenységét Dolník Erzsébet az 1998-as pártegyesítéskor alakult Magyar Koalíció Pártjában is folytatta. 1998 és 2006 között Léva utolsó parlamenti képviselője volt. Öröm volt mellette dolgozni.
Tevékeny részese, szervezője volt az alternatív oktatás bevezetése elleni tüntetéseknek. Rengeteg eseményen, rendezvényen szólalt fel a magyar iskolák érdekében, védelmében. Mindenkinek segített, aki tanácsért hozzá fordult.

Mindig felvállalta a harcot, ha igazságtalanságot, elnyomást látott. Egyike volt azoknak, akik a retorziók kilátásba helyezése ellenére felvette a kettős állampolgárságot, miközben nem kívánt lemondani a szlovákról.

2011-ben Dolník Erzsébet érdemeit Pro Probitate – A Helytállásért díj átadásán Bauer Edit méltatta:
„Dolník Erzsébet oly korban született, amikor az embereknek nem túl sok lehetőség adatott a választásra: vagy a végsőkig kitartottak, vagy a túlélés érdekében megalkudtak a hatalommal. Szülei a kitartásban mutattak példát a számára. A magyarság nem döntés vagy vállalás kérdése, hanem magától értetődő természetesség volt számukra a további években is, egész életükben.”
Férjével, Dolník Tiborral két gyermekük született, négy unokája és egy dédunokája van. Több elismerést és díjat kapott (Gróf Széchenyi István Emlékérem, Pro Probitate – Helytállásért Díj, Magyar Arany Érdemkereszt …).

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy Dolník született Czirók Erzsébet temetése a hatályos szabályok betartása mellett április 16-án, 12.00 órakor lesz a lévai temetőben.