Kép: OTDK

A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekciója 2021. április 22-24. között került megrendezésre online formában a házigazda Soproni Egyetem szervezésében. Korábban, március 29-e és 30-a között került sor az Agrártudományi szekcióra (Élelmiszer-tudományi „A” tagozat) a budapesti Állatorvostudományi Egyetem szervezésében, ahol Borovicza Boglárka, a Selye János Egyetem Kémia Tanszékének egykori hallgatója képviselte a komáromi egyetemet. A Közgazdaságtudományi Szekcióban idén kilenc pályamunkával képviselték a hallgatók a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karát.

Mgr. Sánta Kamilla és Mgr. Baša Patrik Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről c. dolgozatukkal a Marketing – online marketingkommunikáció, közösségi média tagozat 2. helyét szerezték meg. Bc. Esseová Monika A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban c. dolgozatával a Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban II. tagozatban a 3. helyen végzett. Mgr. Szigeti Szilárd Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel c. dolgozatát különdíjjal díjazták az Ágazati gazdaságtan – egészségügy tagozatban.

Agrártudományi szekcióban (Élelmiszer-tudományi „A” tagozat) Borovicza Boglárka, a „Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése” c. munkájával az előkelő második helyet szerezte meg (társszerző: Reménység Dániel; témavezető: doc. Ing. Hegedűs András, PhD.).

(Petheő Attila/Felvidék.ma)