Bálint Péter a szándéknyilatkozattal (Fotó: Molnár Ottó és Csáky Mátyás)

Húsvétvasárnap, április 4-én írták alá ünnepélyes keretek között az Ipolybalog és Ipolyvece között építendő, kerékpáros közlekedést szolgáló hídról szóló szándéknyilatkozatot. A jelenlegi járványhelyzet miatt a partnerek a határfolyó két oldalán írták alá a dokumentumot.  

Molnár János, Ipolyvece polgármestere, valamint Bálint Péter Ipolybalog első embere településeik képviselő-testületének felhatalmazásával aláírták együttműködési szándéknyilatkozat-megállapodásukat, melyben támogatják a híd felépítését, és kérik országaik minisztériumainak hozzájárulását és segítségét a határátkelő megépítéséhez. A Szent Koronáról elnevezett hidat a tervek szerint gyalogos- és kerékpárforgalom használhatja majd. A leendő híd megépítése nagyban segíteni a határ két oldalán fekvő községek együttműködését, s a meglévő kapcsolatok elmélyítését.

Az aláírás pillanata Ipolybalogon (Fotó: Molnár Ottó és Csáky Mátyás)

A híd kezdeményezője Pászti Károly budapesti lakos, az ipolybalogi Szent Korona Kórus tagja és másodkarnagya.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott nyilatkozatában olvasható:

„Az ipolybalogi Szent Korona Kórus egyik tagjának elvesztése adta a gondolatot, hogy létesítsünk egy kerékpáros hidat az Ipolyon keresztül. A híd egyik oldalon Ipolyvece főterére, másik oldalon az ipolybalogi Kápolnadombra vezetne a kiépített kerékpárúton keresztül, s így köttessék újra össze magyar és magyar határon innen és túl.”

A leendő híd elnevezése nem volt kérdéses, hiszen a középkorban a visszavonuló Vencel király az ipolybalogi Árpád-kori erődtemplomban rejtette el a magyar Szent Koronát. Ennek tiszteletére a korona másolata díszíti a templom tornyát, az erődtemplomban pedig annak hitelesített másolata pihen, s immár másfél évtizede rendezik meg itt a Szent Korona Ünnepséget.

Pászti Károly kezdeményező (k.) és Pásztor Béla, Veresegyház örökös polgármestere (Fotó: Balla Balázs)

Mint a szándéknyilatkozatban leszögezik, Ipolybalog és Ipolyvece képviselő-testülete megtárgyalta Pászti Károly előterjesztését, miszerint a két település kerüljön összeköttetésbe a Szent Korona híd által. Ennek érdekében felhatalmazták Ipolybalog és Ipolyvece polgármestereit, hogy együttműködési szándéknyilatkozat-megállapodást kössenek.

„A Szent Korona híd célja a két település, közvetetten a két térség, ezáltal a két ország kulturális, gazdasági és nemzeti együttműködésének megerősítése és fejlesztése, egy új gyalogos és kerékpáros közlekedési útvonal kialakítása.  A meghatalmazottak eme szándéknyilatkozatukkal kérvényezik, hogy Szlovákia és Magyarország külügymisztériumai megállapodásukkal engedélyezzék a Szent Korona híd megépülését” – hangsúlyozza a vasárnap aláírt dokumentum.

Az eseményen jelen volt többek között Jámbor László megyei képviselő, aki elmondta, hogy Besztercebánya megye jelenlegi vezetése támogatja a kerékpárutak bővítését a megye területén, így felvállalja és támogatja ezt a kezdeményezést is.

Jámbor László megyei képviselő (Fotó: Molnár Ottó és Csáky Mátyás)

A szándéknyilatkozatot a felek az Ipoly szlovákiai, illetve magyarországi partján írták alá, majd kis ladikban, bedugaszolt üvegben juttatták át a túlpartra.  A ceremónián jelen voltak a környék polgármesterei, civil szervetek képviselői, valamint az egyházak vezetői is.

Mint Czibulya Márk, az Ipolybalogi Községi Önkormányzat képviselője a Felvidék.ma  megkeresésére elmondta: „Eddig nem volt érdemi szorosabb kapcsolat a két település között, tehát a híd ügye egyben egy jövőbeli kapcsolat kialakítását is előrevetíti. Hozzátette: a trianoni határmódosítás előtt aktív kapcsolat volt a települések között, s rokoni szálak máig összekötik az ott élőket.

Az ünnepélyes ceremónia Ipolybalogon (Fotó: Molnár Ottó és Csáky Mátyás)

Az Ipoly két partján elterülő községek jelentős kerülőkkel a Szlovákgyarmat–Balassagyarmat, valamint az Ipolyság–Parassapuszta  határátkelőn közelíthetők csak meg, így a távolságok leküzdése végett is hiánypótló a most formát öltő kezdeményezés.

„A jelenlegi határátlépési lehetőségek miatt is sorvadt el a kapcsolat, hiszen bár közel, mégis távol vagyunk egymástól. A híd nemcsak fizikai, hanem szellemi síkon is segíti a kapcsolat felerősítését önkormányzati és egyéni téren egyaránt”

– fogalmazott Czibulya Márk.

A dokumentum aláírása az ipolyvecei oldalon (Fotó: Balla Balázs)

A két település között a szándék és az elképzelés adott az újbóli összeköttetésre, remélhetőleg támogatásra is lelnek az országok kormányainál. Annak idején közel ötven híd volt az Ipolyon. A trianoni békediktátumot, valamint  a második világégést követően nagy részüket lerombolták. A határszakaszon alig pár híd köti össze az egykoron szervesen összefonódó térséget. Napjainkban határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően több híd is épül a térségben, ezek többsége az autós közlekedést is szolgálja.

Ipolybalog és Ipolyvece körzetében hatalmas előnyt jelentene a gyalogos és kerékpáros közlekedést szolgáló híd megépítése, mely újra összekötné az Ipoly két pártján élő palóc közösségeket.

A szándéknyilatkozat átúsztatása az Ipolyon (Fotó: Molnár Ottó és Csáky Mátyás)

Csáky Mátyás rövidfilmje ITT tekinthető meg a vasárnapi ünnepi aláírásról.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)