(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Gömöri Református Egyházmegye alakuló egyházmegyei közgyűlésére 2021. május 8-án került sor a rimaszombati református templomban. 

Nagy Ákos Róbert esperes olvasta az Úr igéjét, s imádságában köszönetet mondott, amiért e nehéz időkben gyarlóságaink ellenére is megtapasztalhattuk az Isten áldó és megtartó erejét. Imádkozott azért, hogy legyen számunkra is megtapasztalt valóság, hogy „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget”.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az istentisztelet és a fogadalomtétel előtt sor került az egyházmegyei közgyűlésre, melyen számbavették az alkotótagokat: 43-ból 37 volt jelen. Az egyházmegyei közgyűlést Madarász Béla egyházmegyei gondnok nyitotta meg, majd átadta a szót Nagy Ákos Róbert esperesnek, hogy vezesse le a gyűlést.

Isten áldó kegyelmének jelenlétében elsőként a Gömöri Református Egyházmegye megválasztott vezetői tettek esküt: Nagy Ákos Róbert esperes, Madarász Béla egyházmegyei gondok, Boros István egyházmegyei lelkészi főjegyző és Miklós Aladár egyházmegyei világi főjegyző.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ezt követte az egyházmegye tisztségviselőinek a fogadalomtétele, az esküt Nagy Ákos Róbert esperes előtt tették. Az egyházmegyei tanács lelkész tagja Fazekas Ágnes, Gebe László és Molnár Sándor lett, póttagja Abaházi Zsolt és Nagypálné Szaszák Malvina. Az egyházmegyei tanács világi tagjává Bán Zoltánt, Dávid Lászlót és Fürjes Lászlót választották, a póttagok Pósa Dénes és Pósa Zoltán lettek.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Egyházmegyei lelkészi jegyzővé Szőkéné Orémus Zsuzsannát, egyházmegyei világi jegyzővé pedig Pósa Zoltánt választották. Egyházmegyei ügyész Abáházi Zsolt lett. Az egyházmegyei pénztárnok Boros Éva maradt. Az egyházmegyei számvevőknek Bihari László Rihárdot és Pósa Zoltánt választották meg. Esküt tett a megválasztott zsinati képviselő, Gáspár Tibor is.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az egyházmegyei lelkészi tanácsbíra Bihari László Rihárd, Nagypálné Szaszák Malvina és Kovácsné Tímár Ildikó lett, helyettes tanácsbíra pedig Szőkéné Orémus Zsuzsanna. Világi tanácsbíra Balogh Janette, Gáspár Tibor és Kotán Katalin; helyettes világi tanácsbíra pedig Fürjes László lett.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az igét Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette. Imádságában hálát adott, hogy az Isten oltalmazó szeretete megőrzött és velünk volt az elmúlt időben.

„Arra kérünk Urunk, hogy ne a mi vétkeinket lásd önmagad előtt, hanem a mi megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak golgotai kereszten elvégzett áldozatát, mert szükségünk van arra a kegyelemre és megtartatásra, amit Te hozol el erre a teremtett világra” – imádkozott a püspök.

Az áhítatot és a megválasztott tisztségviselők fogadalomtétét a Rimaszombati Református Egyházközség YouTube-csatornáján élőben Szarvas László és Mikos Tamás lelkészek közvetítették.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)