(Fotó: Alistáli Református Egyházi Alapiskola, facebook, archív)

Felvidéken elsőként Alistálon nyílt meg református egyházi alapiskola. Édes Enikő igazgatónő beszélgetésünk elején azonban megjegyzi, hogy inkább újranyitást említhetünk, hiszen az egyházi iskolák réges-régen jelen voltak településeinken, csak éppen a szocialista államrendszer megszüntette a működésüket. Alistálon az első adandó alkalommal újraindították a tanintézményt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházi Zsinat Elnöksége alapításában.

1992-t mutatott a naptár, és bár saját épületük még nem volt, a községtől megkapták az
egykori régi iskolaépületet, a szülők részéről megvolt az érdeklődés, a gyülekezettől minden támogatást megkaptak, így hát belevágtak.

Az immár közel harmincéves fennállásuk mutatja, hogy érdemes volt. Az évek során nagy utat tettek meg, hiszen új épületekbe költözhettek, tanulóik létszáma emelkedett, mára teljes szervezettségű 1-9. évfolyamos intézmény lettek.

A hármas küldetés: hit, nemzettudat, bölcsesség jegyében zajló oktatás és nevelés által pedig az évek folyamán keresztény és magyar értékeket valló embereket adtak közösségünknek.

A korszerű épületekben, az egyiket 2010-ben, a másikat 2019-ben vették birtokba, a kor
követelményeinek megfelelő oktatás zajlik, és nagy hangsúlyt fektetnek a keresztyén értékek és a nemzettudat megerősítésére.

(Fotó: Alistáli Református Egyházi Alapiskola, facebook, archív)

„Természetes, hogy nálunk is ugyanolyan tanrend szerint oktatunk, mint az állami iskolákban, de rendkívül fontos számunkra a keresztény értékrend és a nemzeti tudat erősítése. Egyáltalán nem mellékes, hogy milyen fiatalokat nevelünk és indítunk útnak iskolánkból. Az idén a beiratkozás ugyan a gyerekek jelenléte nélkül történt, de örömünkre 13 kiselsőst írattak be, akikből egy gyerkőc halasztást kap, de ez a szám így is nagyon szép. Nagy előny, hogy 2012-ben iskolabuszt vásárolhattunk, a környező falvakból, de még a távolabbi településekről is lehetőség van az utazásra. Felekezeti hovatartozás nélkül fogadjuk a tanulókat, iskolánkban a kötelező hittanórán kívül biztosítjuk a katolikus hitoktatást. A nemzeti ünnepeinkről, évfordulókról ünnepi istentisztelet keretében emlékezünk meg, melyen a gyerekek is aktívan részt vesznek az adott ünnepre való műsor
készítésével. A rendszeres hétkezdő áhítatokat és az ünnepi istentiszteleteket az iskola lelkésze tartja. Iskolánkon a tanórákat igyekszünk a lehető legszínesebben oktatni. Nagy örömmel használjuk a magyarországi digitális oktatási csomagokat, hiszen minden
tantermünkben rendelkezésre állnak az interaktív táblák. Továbbá digitális témanapokat is tartunk a diákjainknak, mikor egy teljes tanítási napot egy adott tantárgynak szentelünk, ahol digitális és hagyományos eszközökkel egy konkrét feladatot teljesítünk” – magyarázta az igazgatónő.

A tanintézménynek jelenleg 84 tanulója van. A kellemes, családias légkörű iskolában szakköri tevékenységet, sportolási lehetőséget, színes programokat biztosítanak a diákoknak, számos kirándulást, hagyományőrző alkalmat szerveznek nekik.

(Fotó: Alistáli Református Egyházi Alapiskola, facebook, archív)

A különféle pályázatokból származó pénzösszegeket kirándulásokra, programokra fordítják. Jártak már Bajmócon, a herendi porcelángyárban, Budapesten, Bécsben, Pozsonyban, Kassán, kiállításokat és színházi előadásokat néztek meg.

A szakköri foglalkozásokon kézműveskednek, sportolnak vagy akár a főzés alapjait gyakorolják. A versenyeken való részvétel is természetes számukra, a diákjaik a tanulmányi versenyek, szavalóversenyek és a rovásírásverseny állandó résztvevői.

„Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, minden diákunknál igyekszünk figyelembe venni az egyéni képességeket. Ez plusz terhet ró a pedagógusokra, hiszen a tanórán belül szükséges a differenciálást megoldani, de így tudjuk elérni, hogy diákjaink megtapasztalják a sikerélményt a tanítási órákon” – jegyezte meg Édes Enikő.

A koronavírus-járvány, mint minden iskolában a diákokat és a pedagógusokat egyaránt érzékenyen érintette. Ezzel kapcsolatosan Csizmadia Éva matematika-informatika szakos pedagógus elmondta, hogy bizony nem volt könnyű átállni a távoktatásra, a pedagógusok is megküzdöttek az új helyzettel, hiszen a jelenléti oktatás teljesen más.

(Fotó: Alistáli Református Egyházi Alapiskola, facebook, archív)

A legtöbb tanítványuk számítógépen, telefonon keresztül követte a feladatokat, akinek nem volt technikai felszereltsége, annak az iskola kölcsönzött eszközöket. Náluk az új épületben kapott helyet a természettudományi és informatikai szaktanterem, ahol a korszerű
számítógépek, laboratóriumi felszerelések állnak rendelkezésükre.

Az Alistáli Egyházi Alapiskolában sem volt könnyű ez a helyzet. Minden tanítási órát online formában megtartottak, és a pedagógusok bíztak benne, hogy a járványhelyzet egyszer véget ér, és folytatni tudják küldetésüket, hogy hitben, nemzettudatban megerősített fiatalokat igyekezzenek nevelni közösségünknek.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)