(Fotó: Bruzák Noémi)

Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) kezdeményezője, szervezője kapta idén a Bethlen Gábor-díjat, az elismerést az Országházban adták át pénteken, a nemzeti összetartozás napján.

Az ünnepségen Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a BGA kuratóriumának elnöke a trianoni szerződést olyan „nemzetgyilkossági kísérletnek” nevezte, amelyet előre megfontolt szándékkal, aljas indokból és nyereségvágyból követtek el. A kísérlet azonban sikertelennek bizonyult – jelentette ki.

A Trianon utáni talpra állást annak is köszönhette az ország, hogy a 4T rendszerét valósította meg: a tőke, technológia, tudomány és tehetség előtérbe helyezésével

– fogalmazott.

A világháború utáni 3T rendszere ettől merőben eltért és ellenséges közeget teremtett a nemzetben gondolkodók számára. Ebben a közegben azonban mégis akadtak olyan személyek, akik dacolva a hatalmi politikával, saját munkásságukat a nemzetépítés szolgálatába állították.

Lezsák Sándor kuratóriumi elnök ezután Bíró Zoltánt kérte föl, hogy június 4-e kapcsán mondjon néhány gondolatot a megjelenteknek. Bíró Zoltán Henri Pozzi könyveire hivatkozva fontosnak tartotta kiemelni, hogy szükséges megkülönböztetni a franciákat a francia politikusoktól, az angolokat az angol politikusoktól és így tovább. A Trianonban elkövetett nemzetgyilkossági kísérletet ugyanis nem a győztes államok népei, hanem azok vezetői vitték végbe. A békediktátum ráadásul egyáltalán nem teremtett békét, így azt nem csak a vesztes fél, de a győztes államok társadalmának és politikai rétegének többsége sem fogadta el. Kiemelte ugyanakkor, hogy nemcsak az óriási hibát elkövető győzteseknek, de nekünk, magyaroknak is tanulnunk kell a történtekből és bizalommal tekinteni a jövő felé.

Ezt követően Házi Balázs tartotta meg méltató beszédét, melyben Bakos István lelkes szervezőmunkáját, kapcsolatteremtő képességét és lankadatlan nemzetszolgálatát emelte ki.

Megítélése szerint az ő közreműködése és lelkesedése nélkül a Bethlen Gábor Alapítvány létre sem jött volna, de sok más intézmény – köztük a Hitel folyóirat, vagy az MDF – sorsa is másként, sivárabban alakult volna. Beszéde végén külön köszönetet mondott a díjazottnak, hogy őt és a hozzá hasonló fiatalokat is nemes feladattal bízta meg, miszerint a haza szolgálatába állva munkálkodjanak.

Bakos István ezután átvette a díjat és az oklevelet Lezsák Sándortól és Bíró Zoltántól, de a kuratórium minden tagja személyesen gratulált neki. Zárásként Lezsák Sándor kiemelte: a trianoni békediktátum megkísérelte ugyan ellehetetleníteni, tönkretenni nemzetünket, de mi, a világon élő magyarok vagyunk a bizonyíték rá, hogy ez nem sikerült!

(bethlenalapitvany.com/Felvidék.ma)