Fotó: Opavsky Kristián

Korábban beszámoltunk róla, hogy ígéretes kilátások elé tekint a zselízi Esterházy-kastély, hiszen két nemzetközi pályázatból megkezdődhet a szebb napokat megélt kúria részleges felújítása.

Az INTERREG Szlovákia–Magyarország program keretén belül, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) koordinációjával kerül sor az SKHU/1902/1.1/035 számú „Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselízi Esterházy-kastély újbóli megnyitásáért” CoME-in című projektre. A projekt indulása egy online sajtótájékoztató formájában vette kezdetét, melyen Juhász András, Zselíz polgármestere, Budai Zoltán, a Balassa Bálint Múzeum kommunikációs munkatársa, Rezi Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, az Esztergomi Vármúzeum igazgatója, Veres Csilla, a HU-SK együttműködési program közös titkárságvezetője és Kotasz Norbert projektmenedzser nyújtott tájékoztatást a részletekről.

A projekt az Európai Unió, Magyarország Kormánya, Szlovákia Kormánya és a Zselízi Önkormányzat támogatásával valósul meg. Az 1 492 947,75 euró összköltségvetés 85%-át – vissza nem térítendő támogatásként – 1 269 005,58 eurót – az Európai Unió biztosítja.
A projekt célja, hogy a zselízi Esterházy-kastély és a Magyar Nemzeti Múzeum részeként működő esztergomi Balassa Bálint Múzeum felújítása megtörténjen, így a két – a kulturális örökség részét képző – épület megóvásra kerüljön és a nagyközönség számára látogathatóvá váljon.

Fotó: Magát Róbert

Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum kiállítótermeinek és raktárhelyiségeinek a Pázmány Péter u. 13-as ház ad otthont. Az egykori érseki területén álló „Víziváros” régi főutcájában középkori alapú házak állnak. A 13-as számú emeletes, barokk stílusú épület volt Esztergom vármegye régi székháza. Feltehetően még Keresztély Ágost esztergomi érsek emeltette középkori alapokra a díszes épületet a város visszafoglalása után. A kisebb palota 1714 és 1805 között szolgálta az esztergomi érsek főispánsága alatt a vármegye céljait. Az épület felújítása már évek óta esedékes.

A Garam menti Zselízen 1720-ban épült nyári otthonként a kis Esterházy-kastély. Az időszakos rezidencia négy kicsiny szárnyból és egy középső belső udvarházból áll. A kastély urai a kor hírességi közül többet láttak vendégül divatos pihenőhelyükön. A kastély leghíresebb vendége Franz Schubert, a híres zeneszerző volt, aki 1818-ban gróf Esterházy János Károly meghívására érkezett Mária és Karolina grófkisasszonyok tanítójaként Zselízre, ahová később még egyszer, 1824-ben visszatért.

Fotó: Wikipedia

A projektben szereplő mindkét műemlék állapota kritikus, egyik sem látogatható. Az épületek már évtizedek óta felújításra várnak, az elmaradt karbantartások hosszú idő óta esedékesek lennének. Sajnos sem a Magyar Nemzeti Múzeumnak, sem a Zselízi Önkormányzatnak nem álltak rendelkezésére azok a források, melyek lehetővé tették volna a gyönyörű műemléképületek helyreállítását, illetve a kulturális-turisztikai funkciók betöltését.

Az INTERREG Szlovákia–Magyarország program – az Európai Unió, Magyarország Kormánya, Szlovákia Kormánya, valamint a Zselízi Önkormányzat támogatása által – biztosítja az épületek helyreállítását, valamint a múzeumi, képzési-oktatási, kulturális funkciók feltételeinek biztosítását, kiépítését. A kulturális örökség megőrzése és hasznosítása által a projekt hozzájárul a helyi lakosság életszínvonalának emeléséhez és oktatási lehetőségeinek kibővítéséhez. Erősödik a helyi kulturális örökség iránti tudatosság, a városok lakosságmegtartó képessége javul, a fiatalok ismeretei bővülnek, a környezetük iránti elkötelezettségük erősödik, helyi aktivitásuk növekszik. A projekt jelentős mértékben hozzájárul a régióik társadalmi – gazdasági – kulturális fejlődéséhez.

A projekt összesen 1 492 947,75 euróból valósul meg, ennek döntő hányadát az Európai Unió, Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja 1 269 005,58 euró terjedelemben, amihez Magyarország 151 849,05 euróval, Szlovákia 48 062,07 euróval, míg Zselíz Város Önkormányzata 24 031,05 euróval járul hozzá – tájékoztatott a részletekről Kotasz Norbert projektmenedzser. Megjegyezte: „az Esterházy-kastélyban olyan turisztikai lehetőségek rejlenek, amelyek óriási potenciállal bírnak a város számára. Amennyiben ezeket a jövőben ki fogja tudni használni, az csak előnyére válhat és élhetőbb lakókörnyezetet teremthet.”

„Zselíz több évtizednyi egy helyben topogás után ismét elkezdett fejlődni. Az utóbbi években számos fejlesztést hajtottunk végre mind az épületek állagmegóvása, mind az infrastruktúra területén. Új munkahelyek létesültek, amire intenzív lakásfejlesztéssel készülünk válaszolni.

Mindemellett nem feledkeztünk el történelmi értékeinkről sem; kerestük a kastély felújításának lehetőségét, amit ebben a projektkonstrukcióban találtunk meg. A tetőtér beépítése után az épületrész is megtalálja a funkcióját. Tárlatoknak, különböző rendezvényeknek szolgál majd otthonul. Fontos számunkra, hogy a kastélyunk ne csupán történelmi bástyaként álljon a zselízi park közepén, hanem mindannyiunk örömére kultúrközpontként funkcionáljon” – mondta el Juhász András, Zselíz város polgármestere. „A társult partnerek között pedig két zselízi (az alapiskola és a Comenius Gimnázium) és két esztergomi (József Attila Általános Iskola és a Dobó Katalin Gimnázium) oktatási intézmény is megtalálható. A projekt megvalósítási időszaka 2022. december 31-éig tart” – tette hozzá.

Tekintettel Franz Schubert szoros kapcsolódására (gyakorlatilag itt találkozott a magyar zenei motívumokkal), a sajtótájékoztatót stílusszerűen egy Zselízen komponált művével, a Divertissement à la Hongroise című négykezes darabjával színesítették, melyet Egri Mónika és Pertis Attila zongoraművészek adtak elő.

A témához kötődik, hogy ugyancsak élénk mozgolódás tapasztalható két további épület körül is, melyek szervesen kötődnek a fent említett kastélyhoz. Folyamatosan zajlik ugyanis az Esterházy-mauzóleum felújítása és a kastély szomszédságában lévő Sacher-ház eredeti állapotába való visszaállítása is.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)