(Fotó: Krajčír Tímea)

Június 3-án az Endrődy János Alapiskola pedagógusai egy rendhagyó továbbképzésen vehettek részt az SZMPSZ által kiírt Szakmai képzés szervezése pedagógusoknak című pályázat jóvoltából. A képzést a sokoldalú gyakorló pedagógus, a magyarlakta vidékek népi kultúrájának kutatója és szakembere, Varga Lia tartotta A néphagyományok beépítése az iskolai nevelői-oktatói munkába témájában.

Varga Lia „régi-új módszerrel” tanítja a diákjait. Ötvözi a Kodály-módszer elemeit, s a tanítás minden mozzanatában, még a matematikaórákon is jelen vannak a néphagyományok – a néptánc, népzene, népmesék és népszokások –, mindazok az értékek, amelyeket az őseink hagytak ránk. Ennek szellemében zajlott a továbbképzés is, hiszen mind az elméleti, mind a gyakorlati részét áthatotta az előadó néphagyományok iránti szeretete és tisztelete.

(Fotó: Krajčír Tímea)

A foglalkozás elméleti részében megismerkedhettünk a néphagyományok oktatásban betöltött szerepéről és fontosságáról. Varga Lia saját módszert fejlesztett ki ennek beépítésére az oktatói-nevelői munkába, melyet folyamatosan csiszolgat. Sok-sok gyakorlati tapasztalatot és ötletet osztott meg, többek között a néphagyományok matematika és magyar nyelv és irodalom tanórákba való beépítéséről.

Rámutatott, hogy egy népdal nyelvtan-, fogalmazás-, hittan-, de akár matematikaórán is felhasználható. A dalok zeneiségének köszönhetően kiváló eszköz lehet a szótagolás megtanulására, a mondattípusok elsajátítására, de akár matematikai műveletek megalapozására is.

Sikerének kulcsa a folytonosság, hiszen úgy véli, hogy mindez kitartás nélkül nem hozza meg a gyümölcsét. Tapasztalatait megosztva mutatott rá arra, hogy módszere célravezető. A saját módszerének célja pedig nem más, mint élményszerűen és játékosan tanítani a néphagyományunk kincseinek segítségével. A hallgatóság nagy örömére az előadás nem csak elméleti síkon zajlott, hanem magunk is kipróbálhattuk a módszer egyes elemeit: népdalokat tanultunk meg, népi játékokat próbáltunk ki, s átélhettük mindazt az örömöt és szórakozást, amit a tanulók is éreznek Varga Lia tanító néni tanóráin.

(Fotó: Ölveczky Árpád)

A néphagyományok átadása a XXI. században kiveszőfélben van. Népszerű felfogás az, hogy a trendek követése és a korral való haladás eredményeképpen a modern technika térfoglalását nem lehet megállítani, vagy visszafordítani. Kérdéses azonban, hogy kell-e egyáltalán?

A régi és az új nem ellenség, mindkettő eszköz, amelyek segítségével – azokat megfelelően alkalmazva – ötvözhető az ősi és a modern.

A népi kultúra elsajátításának célja a nemzeti identitásunk megőrzése, hogy őseink hagyatéka ne merüljön feledésbe. Az Endrődy János Alapiskolában a hagyományőrzés az iskolai program részévé vált. Célja, hogy visszacsempéssze a gyermekek mindennapjaiba a néphagyományokat, s a továbbképzésnek köszönhetően mi is olyan eszköztárral gazdagodtunk, amellyel ezt élményszerűen és játékosan tudjuk átadni a muzslai iskola növendékeinek.

Papánek Bianka, a muzslai Endrődy János Alapiskola pedagógusa

(Felvidék.ma)