A kör néhány tagja (Fotó: Müller Péter)

A lévai Szent Mihály római katolikus plébániatemplom kettős tornya közül Szent László királyunk 4 méter magas pirogránit szobra tekint le a városra, s őrködik annak nyugalma és békéje felett. A templom valamikori védőszentje, s az annak emlékére 1902-ben emelt szobor adta az ötletet 2012 végén a Lévai Szent László Kör megalakulására.

A Kör idén a járványügyi korlátozások feloldása után nagy buzgalommal fogott hozzá a 2021. június 27-i vasárnapi Szent László-emlékmise előkészítéséhez, melyet a Kör élő tagjaiért ajánlottak fel.

A szentmise elején Szent László királyunk győri hermájának fényképe került a helyi plébániatemplomban a miseasztal elé, templomi kórusunk szép, Szent Lászlót dicsőítő énekekkel készült az eseményre, melyek szövegeit a templomba érkező valamennyi kedves hívő kézhez kapta.

A Lévai Szent László Kör számos tagja a kör egyenpólójában jelent meg, s elhozták az ünnepre a templomba egyesületi zászlójukat, melyet lovagkirályunk lévai szoborábrázolásának rajza díszít. Benčík Tibor lelkiatyánk a napi evangéliumhoz kapcsolódva szentbeszédében a dolgokra a szereteten keresztül tekintő Szent László királyt mutatta be.

Kifejtette, hogy míg Szent István király apostolként elvette a magyar népben a keresztény hit magvait, addig Szent László király tette kereszténnyé azt. Példaértékű volt egyházszervező munkája, hazájának – s azon belül a leggyengébbek – védelme, megbocsátó lelkülete, s hogy az ő közbenjárásának köszönhetjük Szent István, Imre, Gellért püspök és a zobori remeték személyében a mai napig életpéldával szolgáló magyar szenteket.

Fotó: Müller Péter

Tibor atya valamennyiünket arra ösztönzött, hogy Szent László példáján felbuzdulva nap nap után a cselekvő szeretetben váljunk jobb és jobb keresztényekké. Lelkiatyánk szentbeszéde további részében a Lévai Szent László Kör tevékenységét méltatta, mely színesebbé teszi egyházközösségünk életét, s a számunkra oly fontos magyar római katolikus értékeket ápolja.

Áldását kérte a Kör további munkájára, annak jelenlegi és jövendő tagjaira. A szentmise fényét templomi kórusunk szebbnél szebben előadott gyönyörű Szent László-énekei emeleték, mint a „Szent László Isten szolgája…” és a „László királyunk ünnepét buzgón ünnepeljük…” kezdetűek.

Fotó: Müller Péter

A szentmise végén került sor a Kör által meghirdetett „Az én Lévám” című rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, melynek győztesei a kicsik csoportjában Nyeste Dorottya, míg a nagyok között Morvai Emma lettek.

A lévai hívek számára feledhetetlen esemény volt, mikor Benčík Tibor lelkiatyánk az ünnepi áldást Szent László királyunk győri hermájának fényképével adta. A lélekemelő szentmise a Magyar szentek himnuszával ért véget.

(Müller Péter/Felvidék.ma)