Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Tata város önkormányzata, a nemzeti összetartozás jegyében, a 101. évforduló kapcsán közös versmondásra kérte fel az elszakított országrészek testvértelepüléseit, Szőgyént, Szovátát és Magyarkanizsát. Ennek a kérésnek eleget téve, tizenöt felnőtt versmondó szavalta el az online térben Juhász Gyula Trianon című versét. 

Négy-négy szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai, valamint három tatai versmondó vállalkozott arra, hogy a kérésre mikrofonba olvassa a költeményt – tudván, hogy kinek-kinek csupán néhány verssor jut majd a végső előadásból.

A hangfelvételeket az egyes versmondók lakhelyén rögzítette: a Szőgyéni Televízió, a szovátai Sóvidéki Regionális Televízió, a magyarkanizsai Info TV, a szabadkai magyar színház stúdiója, valamint a Tatai Televízió.

A videóban a hangfelvételt állóképek egészítik ki, megjelenítve a versben felsorolt történelmi helyszíneket. A zenei aláfestést Bartók Béla: Tánc-szvit zenekarra című szerzeménye adja, melyet a Nemzeti Filharmonikusok adtak elő 2004-ben, Kocsis Zoltán vezényletével. 

Látható továbbá a versmondók neve, arcképe és a helység neve, melynek képviseletében részt vettek a közös produkcióban, valamint feltüntették mindazok nevét, akik bármi módon segítették a videoklip megvalósulását. 

A költeményt első ízben, hangfelvételről hallhatta a tatai emlékező közösség június 4-én, amikor a Kossuth téren álló Országzászlót ünnepélyes keretek között félárbocra eresztették. Az ünnepségen jelen voltak az elszakított országrészek testvértelepüléseinek küldöttei, köztük Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere. 

A közös versmondás szereplői (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A nap folyamán a versklip megjelent a világhálón, valamint a négy testvértelepülés televíziójának sugárzásában.

Michl József, Tata polgármestere, levélben köszönte meg a közreműködők munkáját.

„Négy televíziós és egy színházi hangstúdió közreműködött a felvételek rögzítésében. Három tatai közreműködő sok-sok munkaórát fordított arra, hogy a beérkezett nyersanyagokból a lehető legjobb színvonalon álljon össze a hanganyag” – írja  köszönőlevelében Tata első embere, majd így folytatja: 

„Úgy gondolom, példaadó az a szakmai alázat és az a határokon átívelő együttműködés, amivel Önök mindnyájan hozzájárultak ennek a különleges előadásnak a megszületéséhez – százegy esztendővel a gyászos trianoni békediktátum után. Köszönet érte!”

Ebből az alkalomból emlékképet ajándékozott a közreműködőknek, melyet a tatai megemlékezésen résztvevő delegációk küldöttei továbbítottak a szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai versmondóknak, segítőknek.

A képen az az alkotás látható, mely a nemzeti összetartozást jelképezi Tata, Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa részére. A jelképet, mely öt elemből áll, Smidt Róbert szőgyéni fafaragó készítette. A középső elem az anyaország jelképe, az azt körülölelő másik négy elem, Felvidéket, Erdélyt, Délvidéket és Kárpátalját jelképezi. A nemzeti összetartozás napján, a tatai rendezvényen, a testvértelepülések képviselői összeillesztik az együvétartozást jelképező öt részt és átkötik egy nemzetiszínű szalaggal. Majd hazavisznek egy-egy elemet az alkotásból, melyet egész éven át megőriznek, és a következő év június 4-én, ünnepélyes keretek közt újra összeillesztik a közös testvérvárosban, Tatán. A faragványon egy Babits Mihály idézet olvasható: „nem holt rög, hanem élő lélek”.

A képen, melyet Tata polgármestere ajándékozott a közös versmondás alkalmából, az elmondott vers részlete és az esemény felirata olvasható: 

„NEM KELL BESZÉLNI RÓLA SOHASEM,
DE MINDIG, MINDIG GONDOLJUNK REÁ!

Egy közös versmondás emlékére – 2021”

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)